Badania & Raporty: Sprzedawca Roku 2012

przez Agnieszka Wawrynek

Serdeczność, determinacja, energiczność i kompetencja – to główne cechy charakteryzujące osobę zajmującą się sprzedażą bezpośrednią zdaniem ankietowanych Polaków. Niemal 90% z nich ocenia sprzedawców z tego sektora pozytywnie.

źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Zawód

870-tysięczna grupa sprzedawców współpracujących z sektorem sprzedaży bezpośredniej w tym marketingu sieciowego, postrzegana jest przez społeczeństwo jako wykonująca zawód trudny (83,3%), przeznaczony dla osób ambitnych (80,8%) lecz korzystny finansowo (43,9%). U prawie 40% ankietowanych, osoba sprzedawcy bezpośredniego wzbudza pozytywne skojarzenia i odsetek ten w ostatnich latach wyraźnie rośnie, choć nadal 45% ankietowanym zawód ten kojarzy się negatywnie (ponad 15%nie ma zdania na ten temat).

Źródło: Badanie Instytutu Badania Opinii Homo Homini*Źródło: Badanie Instytutu Badania Opinii Homo Homini*

Człowiek

Osoby zajmujące się sprzedażą bezpośrednią oceniane są przez respondentów jako energiczne (15,4%), życzliwe, serdeczne i uprzejme (15,3%), o miłej aparycji (14,3%), bardzo zdyscyplinowane (14,2%), otwarte (14,1%) oraz zdeterminowane (12%).

Źródło: Badanie Instytutu Badania Opinii Homo Homini*Źródło: Badanie Instytutu Badania Opinii Homo Homini*

Kompetencje

Powyższe wyniki z pewnością wpływają na  ogólną ocenę kompetencji dystrybutorów dotyczącej sprzedawanych przez nich produktów. Dziewięciu na dziesięciu respondentów postrzega sprzedawców bezpośrednich w sposób pozytywny, z czego 39,4% ma o nich zdecydowanie dobrą opinię, a co drugi umiarkowanie dobrą. 

Źródło: Badanie Instytutu Badania Opinii Homo Homini*Źródło: Badanie Instytutu Badania Opinii Homo Homini*

Ten korzystny obraz sprzedawcy bezpośredniego stanowić może zachętę do podjęcia pracy w branży DS/MLM, szczególnie teraz, gdy stopa bezrobocia w kraju zbliża się do 13%, a najbliższe miesiące przyszłego roku mają być – w opinii wielu ekonomistów – niezwykle trudnym okresem  w gospodarce.

* Badanie zrealizowane zostało metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych. Liczba próby wyniosła 2600 osób, wybranych losowo z terenów całego kraju. Badanie odbyło się w dniach 13-20.06.2012 roku.

Mogą Cię również zainteresować