źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Takie dane ujawniło badanie Instytutu Badań i Analiz oraz portalu Firmy.net. Jak wykazało drugie badanie nastrojów gospodarczych wśród mikro- i małych firm, przedsiębiorcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmagali się z wieloma trudnościami w otaczającym ich środowisku biznesowym. Choć cechuje ich nieustający optymizm, obawiają się, że sytuacja ich firm może się pogorszyć ze względu na czynniki zewnętrzne, na które nie mają wpływu.

Wzrost podatków i brak klientów – największe obawy w 2014 roku

Największe obawy przedsiębiorców na bieżący rok związane są przede wszystkim z trudną sytuacją finansową wielu firm, która wynika z obniżenia popytu i konieczności walki o klienta ceną w 2013 roku. Z tego powodu najwięcej małych przedsiębiorców najbardziej obawia się: rosnących kosztów prowadzenia działalności (55,19%), braku klientów i zamówień (48,44%) oraz złej kondycji gospodarki krajowej, która może negatywnie wpłynąć na sytuację ich firm (32,85%).

ReklamaReklama

Do innych najczęściej wymienianych obaw należą: utrata płynności finansowej (19,9%), rosnąca konkurencja (18,01%), zmiany w przepisach prawnych (13,05%), brak wykwalifikowanych pracowników (8,29%), rosnące koszty pozyskania kredytu (4,86%), niedostosowanie się do innowacji branżowych (2,03%), a także nieudane inwestycje w rozwój (1,39%).

Obawy to wynik negatywnych doświadczeń z 2013 roku

Stosunkowo liczne obawy przedsiębiorców dotyczące czynników zewnętrznych wyraźnie wynikają z ich doświadczeń z roku 2013. Pokazują to odpowiedzi firm na pytanie, w jaki sposób czynniki zewnętrzne wpłynęły na prowadzoną przez nich działalność w minionym roku. Aż 47,76% respondentów odpowiedziało, że negatywnie. Nieznacznie mniejszy odsetek przedsiębiorców nie odczuł wpływu zewnętrznych zmian i wydarzeń na funkcjonowanie ich firm (42,07%).

Stosunkowo nieliczna była natomiast grupa przedsiębiorstw, których potencjał umożliwia realizację celów biznesowych nawet w zmiennym i burzliwym otoczeniu gospodarczym (9,94%). Przedsiębiorcy z tej grupy widzą swoją przewagę konkurencyjną i szanse na rozwój m.in. we wzroście zainteresowania klientów zakupami online, dostępie do środków pomocowych z UE, docenianiem przez klientów wysokiej jakości usług i produktów.

W badaniu zadano także przedsiębiorcom pytanie otwarte, z czego wynikają ich trudności przy utrzymaniu zadowalającego poziomu cen i sprzedaży. Zdaniem respondentów przyczyną są przede wszystkim:

  • zubożenie społeczeństwa i spadek popytu,
  • ogólny kryzys i spowolnienie gospodarcze,
  • wzrost kosztów, wysokie podatki,
  • źle prowadzone rządy i polityka gospodarcza kraju,
  • negatywne podejście urzędników, biurokracja,
  • duża konkurencja cenowa,
  • działalność szarej strefy,
  • deregulacja zawodów, środki pomocowe z UE, o które trudno się starać firmom z sektora MŚP.

Usługi, budownictwo i przemysł – to sektory najsilniej odczuwające skutki kryzysu

Największą wrażliwością na zmienność zewnętrznych uwarunkowań charakteryzował się w 2013 roku sektor usług, budownictwa i przemysłu, gdzie udział przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian był najwyższy. W najmniejszym stopniu zmienność otoczenia zewnętrznego negatywnie wpłynęła na firmy działające w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołóstwa. Z deklaracji przedsiębiorców z tych sektorów wynika wręcz, że zmiany te wpłynęły w dużym stopniu pozytywnie na ich działalność.

Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone w październiku 2013 roku z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz. W badaniu wzięło udział 2000 przedstawicieli małych firm (50,84% firm jednoosobowych, 43,55% mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz 5,61% małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób), które są zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wśród ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową (75,40%), 12,10% – budowlaną, 7,60% – przemysłowo-produkcyjną, 3,70% – handlową, a ok. 1,20% działa w branży rolnej. Z uwagi na liczbę i strukturę respondentów wyniki badania mają charakter reprezentatywny. Raport z pełnymi wynikami badań można pobrać pod adresem: http://firmer.pl/raport-nastrojeMSP-2polrocze2013-1polrocze2014