Czy można karać za podatki?

261 odsłony

2 grudnia 2010 r. w hotelu Mariott w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Radę Podatkową PKPP Lewiatan i PricewaterhouseCoopers poświęcona szeroko pojętym aspektom odpowiedzialności karnej skarbowej przedsiębiorców w praktyce.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Celem spotkania było rozpoczęcie debaty nad działaniem obecnego systemu, przeanalizowanie jego słabości i uchwycenie obszarów, w których konieczne jest wprowadzenie zmian. W toku konferencji zwrócono uwagę na potrzebę degresji w prawie karnym skarbowym z uwagi na fakt, że wiele czynów kwalifikowanych jako przestępstwa w KKS czy w ustawie o rachunkowości nie zawiera ładunku szkodliwości społecznej uzasadniającego tak wysoki stopień penalizacji.

Podjęto również próbę przeanalizowania najczęściej popełnianych uchybień przez organy skarbowe i sądy w zetknięciu z przestępczością karnoskarbową oraz odpowiedzi na pytanie, na ile uchybienia te są wynikiem wadliwego systemu prawnego.
Uczestnicy konferencji przy aktywnym udziale publiczności starali się znaleźć odpowiedź na pytania: czy można mówić o winie w przypadku błędów podatkowych będących wynikiem sprzecznych interpretacji przepisów podatkowych oraz czy zasadne jest w takim przypadku prowadzenie postępowań karnych skarbowych? A ponadto czy i jak daleko winna być weryfikowana wina sprawcy korzystającego z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności i czy zakres potencjalnych sankcji z KKS (pozbawienie wolności, niebotyczne grzywny, wpis do rejestru karnego, pozbawienie uprawnień zawodowych) jest adekwatny do poziomu uchybień popełnianych w toku działalności gospodarczej i nie prowadzi do nadużywania instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności?

„Mamy nadzieję, że konferencja zwróci uwagę na problemy polskich przedsiębiorców, którzy z uwagi na niezrozumienie przepisów prawa podatkowego, często nie mają nawet świadomości, że dana działalność stanowi przestępstwo, ani jaka kara grozi za złamanie danej normy, a przede wszystkim, że będzie stanowić asumpt dla nowelizacji tych przepisów prawa, które w najistotniejszy sposób utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju.” – wyjaśniają organizatorzy konferencji.

W konferencji uczestniczyli przedsiębiorcy zrzeszeni w PKPP Lewiatan oraz klienci współorganizatora (PWC), przedstawiciele wiodących kancelarii i firm prawniczych w Polsce, administracji rządowej, środowisk naukowych, jak również organów podatkowych. Prowadzącymi lub prelegentami byli członkowie Rady Podatkowej PKPP Lewiatan oraz przedstawiciele organizatora: Rafał Iniewski, Mariusz Marecki, Tomasz Rolewicz, Tomasz Siennicki oraz Katarzyna Czarnecka-Żochowska.

W dyskusji udział wzięli również zaproszeni goście, zarówno paneliści: minister Andrzej Parafianowicz, dr Hanna Gajewska-Kraczkowska oraz dr hab. Janusz Raglewski, jak i uczestnicy m.in: Monika Zawadzka – sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Dariusz Wasylkowski partner z kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Ryszard Sawa – prezes zarządu fundacji „Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce”.

Mogą Cię również zainteresować