Doug DeVos: Sektor DS/MLM rośnie na całym świecie

przez Doug DeVo
619 odsłony

Doug DeVos, prezes World Federation of Direct Selling Associations: „Przeżywamy niezwykle ciekawy okres w sektorze sprzedaży bezpośredniej. W 2015 roku 103 miliony ludzi zaangażowanych w naszej branży na całym świecie wygenerowało sprzedaż na poziomie 183 miliardów dolarów”.

Doug DeVos, źródło: Flickr.comDoug DeVos, źródło: Flickr.com

Zgodnie z danymi szóstego corocznego Światowego Raportu Amway na temat Przedsiębiorczości globalnie wzrasta zainteresowanie ludzi rozpoczęciem własnego biznesu. Według danych z  raportu Amway aż 75% z blisko 55 tys. ankietowanych pochodzących z 44 krajów pozytywnie odniosło się do idei przedsiębiorczości.

Powinno się to przełożyć na możliwości rozwoju branży. Pełne wykorzystanie tego pozytywnego trendu wymaga od nas jednak odniesienia się do kilku ważnych kwestii.

Po pierwsze, musimy tworzyć lepsze możliwości uzyskiwania przychodów. Większość osób traktuje pracę w sprzedaży bezpośredniej jako dodatkowe zajęcie, przynoszące dodatkowy dochód. Jednak wymaga to od nich ciężkiej i  bardzo często wielogodzinnej pracy. Rzadko jest to droga  do szybkiego wzbogacenia się. Różnica pomiędzy oczekiwaniami, a rzeczywistymi przychodami rodzi niezadowolenie, które wpływa negatywnie na postrzeganie branży. Dlatego tak istotne staje się właściwe określenie oczekiwań osób, które chciałyby się tym zajmować.

Po drugie, musimy rzetelnie mówić o naszej branży. Jesteśmy postrzegani w niewłaściwy sposób. Wszechobecne są błędne przekonania dotyczące sprzedaży bezpośredniej. Dotyczy to sprzedawanych przez nas produktów, sposobu, w jaki ludzie zarabiają pieniądze oraz tego, co odróżnia usankcjonowaną sprzedaż bezpośrednią od nielegalnych działań. Wyjaśnienie kim jesteśmy i jak działa nasz biznes jest obszarem, który wymaga poprawy.

Po trzecie, musimy mocniej budować naszą ofertę produktową. Firmy sprzedaży bezpośredniej oferują wysokiej jakości, wyjątkowe produkty. Musimy to bardziej podkreślać zaznaczając równocześnie, że w tej branży nie zarabia się pieniędzy aż do momentu, w którym produkt nie zostanie sprzedany.

Kończąc informuję, że będziemy kontynuować ochronę praw konsumentów oraz w pełni wykorzystywać możliwości służące poprawie zasad funkcjonowania branży. Wzmożemy także wysiłki w edukacji konsumentów na ten temat.

Jednocześnie nadal będziemy współpracować z agendami rządowymi w celu jasnego określenia wymagań dotyczących sprzedaży bezpośredniej. To pomoże ludziom w pełni zrozumieć naszą branżę i zbudować do niej większe zaufanie.

Właśnie w celu budowania większego zaufania rynku, WFDSA przedstawiła strategiczne ramy działania, które dotyczą wielu spośród wymienionych kwestii. Pracujemy nad tym, by poprawić sposób prezentacji branży, lepiej pokazywać osobom poszukującym alternatywnych sposobów zarobkowania promowane przez nas wartości, bezpośrednio stawić czoła nieporozumieniom i błędnym przekonaniom wokół sprzedaży bezpośredniej. Firmy z branży muszą się zjednoczyć, by razem osiągnąć te cele. To nasza wspólna odpowiedzialność, aby znaleźć sposób, by działać lepiej. Takie podejście może nam tylko pomóc wykorzystać obecne, pozytywne dla nas  trendy, aby dobrze prosperować w przyszłości.

Autor tekstu jest prezesem World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) oraz prezydentem Amway – największego obecnie na świecie koncernu działającego w systemie sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego.

Mogą Cię również zainteresować