Jak przyspieszyć rozwój małych i średnich firm produkcyjnych?

przez Marek Wyrzychowski
396 odsłony

Lean Enterprise Institute Polska organizuje 29 września 2011 roku we Wrocławiu seminarium FutureSME – prosty sposób na zwiększenie konkurencyjności produkcyjnych MŚP.


Spotkanie realizowane jest w ramach wartego 8 mln € międzynarodowego projektu badawczego FutureSME mającego na celu zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską ze środków 7 Programu Ramowego.

Wyniki badań projektu FutureSME są szczególnie ważne dla polskiego przemysłu. W tej chwili nie działa na rynku żaden znaczący koncern międzynarodowy kontrolowany przez polski kapitał w branży produkcyjnej. Z drugiej strony małe i średnie firmy produkcyjne (MŚP) nie wykazują dużego potencjału wzrostu. Co więcej, aż 75% z nich upada po najwyżej 7 latach funkcjonowania. Dodatkowo systematyczny wzrost płac w Polsce sprawia, że w kolejnej dekadzie niskie koszty produkcji przestaną być przewagą konkurencyjną.

Co ciekawe sektor produkcyjny w krajach o wysokich pensjach ma się dobrze. Jedne firmy przenoszą wprawdzie produkcję na wschód, ale na ich miejsce rozwijają się te, które wytwarzają produkty o dużej wartości dodanej (produkty unikalne, zaawansowane technologicznie lub np. o uznanej marce). W Polsce brakuje nam programu, który wspomoże obiecujące małe i średnie firmy produkcyjne w transformacji w duże, konkurencyjne firmy. Program FutureSME może być odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

W ramach prowadzonych badań okazało się, że dostęp do środków finansowych, czy nowych technologii nie jest najważniejszą barierą w rozwoju MŚP. Największe problemy to brak strategicznego podejścia (czyli brak planowania rozwoju w długim terminie), niskie zdolności adaptacyjne (reagowanie z dużym opóźnieniem na zmiany w otoczeniu) i brak zdolności do ciągłego doskonalenia firmy (przez co rozwija się ona wolniej niż konkurenci). Również problemem mentalnościowym jest koncentrowanie się na konkurowaniu ceną, a nie wysoką wartością dodaną w produktach.

Seminarium FutureSME to prosty sposób na zwiększenie konkurencyjności produkcyjnych MŚP. Historie sukcesów i europejski program wsparcia jest doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy o najnowszych trendach w zarządzaniu i koncepcjach poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczeni menadżerowie i eksperci – m.in. prof. Umit Bititci (dyrektor instytutu DMEM Uniwersytetu Strathclyde), dr Remigiusz Horbal (dyrektor ds. projektów przemysłowych LEI Polska), Anna Skałecka (wiceprezes BlackPoint SA), Jimmy Roche (właściciel Roco) – przedstawią uczestnikom strategie poprawy konkurencyjności firm oparte na ciągłym doskonaleniu produktywności (na przykładzie firmy BlackPoint SA), innowacyjności (na przykładzie firmy Roco) i adaptacyjności (na przykładzie firmy Friterm).

W trakcie seminarium przedstawiony zostanie gotowy program wsparcia dla dojrzałych małych i średnich firm, określany nazwą FutureSME (MŚP przyszłości). W przeciwieństwie do innych tego typu programów, celem FutureSME nie jest pomoc przedsiębiorcom w rozpoczęciu działalności, ale wspieranie firm bardziej dojrzałych w szybszym rozwoju. Udział w programie jest doskonałą okazją do zdiagnozowania stanu firmy, wskazania jej słabych i mocnych stron, a – w oparciu o tę wiedzę – do opracowania konkurencyjnej strategii firmy wdrażanej przy pomocy nowoczesnych metod zarządzania. Otwarcie naboru do pierwszej polskiej edycji programu odbędzie się podczas wrocławskiej konferencji 29 września 2011 roku.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele środowisk rządowych i akademickich, instytucji otoczenia biznesu, korporacji oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Udział w seminarium jest bezpłatny. Więcej informacji oraz rejestracja w tym miejscu: www.lean.org.pl.

Mogą Cię również zainteresować