Konsumenci wiedzą coraz więcej o sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowym

przez Jolanta Flag
669 odsłony

Rośnie świadomość konsumentów dotycząca systemu sprzedaży bezpośredniej, w tym marketingu sieciowego. Liderem skojarzeń spontanicznych w rankingu firm działających w tej branży niezmiennie od wielu lat pozostaje marka Avon (39%). Jako kolejne pozycje respondenci wymieniają marki Zepter (14%), Amway (13%) i Oriflame (10%).

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Największy wzrost spontanicznej rozpoznawalności odnotowały firmy: Mary Kay i PartyLite (po 3%), których konsumenci w ubiegłych latach nie wymieniali. Zmniejszył się również odsetek osób błędnie wskazujących firmy sektora sprzedaży bezpośredniej i MLM co może wskazywać na dodatnie efekty wszelkich działań edukacyjnych.  

Badania zrealizowane w marcu 2014 roku na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) przez Instytut Homo Homini pokazują, że wzrasta świadomość konsumentów, czym jest biznes DS/MLM.

We wskazaniach wspomaganych (respondentom została odczytana lista firm), podobnie jak w odpowiedziach z pytania nienakierowanego, najlepszy wynik uzyskała firma Avon. W porównaniu do odpowiedzi spontanicznych zmienia się natomiast struktura dalszych wskazań. Na drugiej pozycji wymieniana jest firma Oriflame (64,3%) oraz dalej Herbalife (37,9%), choć – co ciekawe – nie jest wymieniana przez badanych we wskazaniach spontanicznych. Czwarty pod względem częstości odpowiedzi respondentów jest Zepter, a tuż za nim Amway (30,7%). Wzrostem wspomaganej rozpoznawalności w porównaniu z 2011 rokiem, może pochwalić się firma Betterware oraz MonaVie o przyroście odpowiednio 3,8% oraz 5,4%. Ponad 11% ankietowanych nie znało żadnej z wymienionych nazw.

Wyniki sektora w PolsceWyniki sektora w Polsce

– Czołówka liderów rozpoznawalności wśród konsumentów jest niezmienna od wielu lat.  Avon jest największą firmą sprzedaży bezpośredniej działającą w Polsce, ma największą sieć konsultantek, inwestuje w rozwój firmy na polskim rynku. W bieżącym roku podjęła zintensyfikowane działania reklamowe m.in. w telewizji, w których podkreśla, że jest przedsiębiorstwem sprzedaży bezpośredniej, co zapewne przekłada się na sukces – większą popularność firmy oraz na rosnącą świadomość konsumentów, czym jest i jak działa ten kanał dystrybucji – mówi Mirosław Luboń, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. 

Wyniki sektora w PolsceWyniki sektora w Polsce

Niemal ośmiu na dziesięciu ankietowanych miało kontakt ze sprzedażą bezpośrednią. Na pytanie Czy Pan(i) osobiście zetknął(ęła) się ze sprzedażą bezpośrednią 74,8% respondentów odpowiedziała twierdząco. Statystyczny klient, dokonujący zakupu w systemie sprzedaży bezpośredniej, to kobieta (59,6%), między 25 a 44 rokiem życia (54,8%), aktywna zawodowo (54,3%) z wykształceniem wyższym (43%) lub średnim (38%), mieszkająca w gminie wiejskiej (40,9%). Co dziesiąta osoba, która miała kontakt ze sprzedażą bezpośrednią jest obecnie stałym klientem tego systemu dystrybucji.

ReklamaReklama

Metryka badań: Czas realizacji badania – marzec 2014 roku, miejsce realizacji – badanie ogólnopolskie, metoda – telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Próba: losowa, liczebnie reprezentatywna dla ogółu mieszkańców polski z zachowaniem reprezentacji liczbowej zaludnienia (dane wg GUS). Próba odzwierciedla liczebny rozkład wg płci oraz zachowuje proporcje w rozkładzie wieku do populacji generalnej mieszkańców. Wielkość próby: N=1443.

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) działa od 1994 roku i grupuje 21 przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią, w tym marketing sieciowy, na terenie Polski oraz firmy spoza branży. Ich łączny udział w rynku przekracza 60%. Główne cele stowarzyszenia to m. in.: promocja i stały rozwój tego kanału dystrybucji, podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów, upowszechnianie i stałe monitorowanie przestrzegania zasad „Kodeksu sprzedaży bezpośredniej” oraz prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków stowarzyszenia w sprawach istotnych dla sektora. Stowarzyszenie aktywnie działa także w obszarze edukacji i wspierania idei przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów, współpracując z kilkoma wyższymi uczelniami ekonomicznymi w kraju, prowadząc wykłady nt. sprzedaży bezpośredniej oraz organizując coroczny konkurs dla studentów na najlepszą prace dyplomową o sprzedaży bezpośredniej.

Lista firm zrzeszonych w PSSB: ACN Communications Polska, Amway Polska, Avon Cosmetics Polska, Betterware Poland Limited, DLF, Flavon Group Polska, Forever Living Products Poland, Herbalife Polska, Morinda Polska, Mary Kay Cosmetics Poland, NSA GmbH, Oriflame Poland, Partylite, Vorwerk Polska, MonaVie, LR Health and Beauty Systems, Brian Tracy International, T- Systems Polska, Exence SA, FCPL, General Avdisors. PSSB jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA, Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA) oraz Konfederacji Lewiatan i Federacji Konsumentów.

Mogą Cię również zainteresować