Kosztowny niezaangażowany pracownik

przez Piotr Hoffmann
472 odsłony

Startuje szósta edycja Badania Najlepsi Pracodawcy (BNP) w Polsce, część globalnego projektu Best Employers Study. Organizatorem przedsięwzięcia jest Aon Hewitt.

Obok wyłonienia najlepszych pracodawców, badanie to pomaga ocenić w jakim stopniu dana organizacja wykorzystuje swój kapitał ludzki w generowaniu wyników biznesowych. Co ciekawe, choć pracownicy zaangażowani wypracowują więcej zysku operacyjnego, to niekoniecznie są lepiej opłacani. Średnie wynagrodzenie wśród najlepszych pracodawców jest takie samo, jak w pozostałych firmach, ale pracownicy oceniają je o 20 punktów procentowych wyżej.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

– Znajomość poziomu zaangażowania w organizacji pozwala menedżerom lepiej wykorzystywać potencjał swoich pracowników. Daje też możliwość przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, do których należą nie tylko niska wydajność, absencja czy fluktuacja, ale również koszty utraconych korzyści i niewykorzystanego potencjału –
mówi Katarzyna Derdzińska, menedżer projektu BNP w Aon Hewitt.

Ostatnia edycja BNP pokazała między innymi, że średnio jeden niezaangażowany pracownik kosztuje firmę rocznie ok. 33 tys. zł. Liczba ta jest podobna do średniej dla Europy, która kształtuje się na poziomie ok. 10 tys. euro. Straty w związku z brakiem zaangażowania pracowników wiążą się między innymi z wyższą rotacją pracowników i koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków na rekrutację. Według BNP 2010 koszt rekrutacji zewnętrznej u najlepszych pracodawców był trzykrotnie niższy niż średnia dla Polski.

Najlepszym pracodawcom zdecydowanie łatwiej przychodzi również zatrzymanie pracowników, którzy są istotni dla funkcjonowania firmy, tzw. talentów. Częściej też niż inne przedsiębiorstwa mogą liczyć na polecenie firmy przez własnego pracownika potencjalnym kandydatom do pracy (twierdzi tak ¾ pracowników firm wyróżnionych w Badaniu Najlepsi Pracodawcy i tylko niespełna połowa z pozostałych firm).

– Jak pokazują nasze badania, zaangażowanie pracowników ma wpływ na wyniki biznesowe firmy i stopę zwrotu dla akcjonariuszy. Badanie zaangażowania to początek procesu świadomego budowania organizacji, opartej na nowoczesnych praktykach zarządzania zasobami ludzkimi, a stąd już prosta droga do lepszych wyników finansowych. Firmy z grona Najlepszych Pracodawców mają o co walczyć, żeby utrzymać wysokie zaangażowanie pracowników. Z kolei te, w których jest ono na stosunkowo niskim poziomie, choćby spółki giełdowe, stoją przed wyzwaniem jego sukcesywnego budowania – dodaje Edward Stanoch, dyrektor zarządzający z Aon Hewitt w Polsce.

Nowością tegorocznej edycji badania jest Indeks Strategiczny, który ocenia zdolność firm do realizacji strategii biznesowych. Badanie Najlepsi Pracodawcy (Best Employers Study) prowadzone jest w Polsce od 2005 roku. W ciągu 5 lat zostało ono przeprowadzone ponad 400 razy w blisko 300 polskich organizacjach. W tym czasie swoją opinię wyraziło 110 000 polskich pracowników i blisko 3 000 członków najwyższej kadry zarządzającej. Więcej informacji o metodologii badania znajduje się na www.najlepsipracodawcy.pl.

Mogą Cię również zainteresować