Lewiatan o Trzech Królach

479 odsłony

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan opublikowała swoje oficjalne stanowisko w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli. Jej zdaniem Polski nie stać na kolejny dzień wolny od pracy:


„Zdecydowanie sprzeciwiamy się ustanowieniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli. W sytuacji słabego wzrostu gospodarczego i ogromnego deficytu finansów publicznych wprowadzenie rozwiązań ograniczających działalność gospodarczą i wpływy budżetowe jest szkodliwe.

W piątek 24 września Sejm RP przegłosował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy i zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy (druki nr 2992 i 3208), wprowadzający dodatkowy dzień wolny od pracy w Święto Trzech Króli oraz znoszący obowiązek zapewnienia pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota).

Lewiatan zdecydowanie sprzeciwia się uchwaleniu kolejnego dnia wolnego od pracy przede wszystkim ze względu na skutki ekonomiczne. Uważamy, że w obecnych warunkach nie możemy pozwolić sobie na ograniczanie czasu pracy i zmniejszanie konkurencyjności naszej gospodarki. Finanse publiczne w Polsce, podobnie jak i w większości krajów UE, są w bardzo złym stanie. Powszechnym działaniem w krajach UE są oszczędności budżetowe i przywracanie równowagi finansów publicznych, wydłużanie czasu pracy, w tym poprzez przedłużanie ustawowego wieku emerytalnego. W żadnym kraju nie podejmuje się działań zmierzających wręcz w odwrotnym kierunku – zwiększania wydatków budżetowych czy skracania czasu pracy.

PKPP Lewiatan stanowczo sprzeciwia się zwiększaniu liczby dni świątecznych. Polskich przedsiębiorstw i rodzin nie stać na dłuższe świętowanie – firmy poniosą zbyt duże straty, staniemy się mniej konkurencyjni i atrakcyjni inwestycyjnie, bowiem kapitał trwały będzie zamrożony o jeden dzień w roku dłużej.

Przedsiębiorstwa ponoszą bowiem w dzień świąteczny koszty stałe (amortyzacja majątku trwałego, ochrona, ogrzewanie, itp.) bez możliwości ich zrekompensowania w pozostałe dni robocze. Dla przedsiębiorstw niepracujących w ruchu ciągłym szacujemy ich wielkość na ok. 20% wartości przeciętnych kosztów dziennych tj. 760 mln zł. W przypadku przedsiębiorstw pracujących w ruchu ciągłym oraz innych, pracujących w święta (transport, komunikacja, rolnictwo i hodowla, praca zmianowa), a także w służbach mundurowych następuje z kolei zwyżka kosztów działalności w wyniku podwójnego opłacania pracy w święto. Szacujemy tę kwotę na prawie 150 mln zł. Łączne więc obciążenie przedsiębiorstw wyniesie ok. 900 mln zł.

Nie zgadzamy się z argumentacją, że wprowadzenie nowego dnia wolnego od pracy, nawet w wypadku zniesienia obowiązku oddawania dnia wolnego, nie przyniesie konsekwencji budżetowych. Wprowadzenie kolejnego dnia świątecznego obniży roczną sprzedaż dóbr i usług podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o ponad 4,2 mld złotych. Przy tym wielkość ta dotyczy wyłącznie podmiotów, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników. W związku ze zmniejszeniem wartości produkcji oraz zysków przedsiębiorstw szacujemy zmniejszenie wpływów budżetowych z podatków CIT oraz VAT łącznie o ok. 370 mln zł.

Dodatkowy dzień wolny z tytułu święta oznacza zakaz pracy w placówkach handlowych. W sektorze handlu, każdy dodatkowy dzień, szczególnie weekendowy, to mniejszy przychód o ok. 1,5 mld złotych. To właśnie handel uchronił Polskę przed recesją (60% PKB pochodzi ze spożycia indywidualnego). Jeśli teraz zaczniemy zawężać rynek, to efekt będzie nieuchronny – zafundujemy sobie recesję w czasie, gdy cała Unia Europejska zacznie się rozwijać. Jesteśmy krajem „na dorobku”, powinniśmy więc robić wszystko, aby wykorzystać obecną przewagę ekonomiczną nad innymi państwami, a nie wprowadzać kolejny dzień wolny od pracy.”

Mogą Cię również zainteresować