Myśleć jak idealny menedżer.

przez Olga Rżycka
469 odsłony

Myśleć jak idealny menedżerMenedżerowie, którzy są w dobrych relacjach ze współpracownikami, częściej słuchają niż mówią. Wolą być w akcji niż przerzucać papierki za biurkiem.

Zgłębia tajniki szeroko rozumianego rozwoju osobistego i jego związku z osiąganiem celów. Jest specjalistą w budowaniu i pogłębianiu relacji interpersonalnych.

 

Pro Optima zajmuje się identyfikacją i rozwojem kluczowych kompetencji warunkujących realizację strategii biznesowej. Wzmacnia umiejętności, które decydują o jakości i efektywności oddziaływań pomiędzy ludźmi, tak w firmie jak i w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym, np. klientami. W procesie realizacji usług firma stosuje autorską metodologię OCB (Osiąganie Celów Biznesowych).

Pewnego pięknego dnia, w ośrodku w wysokich górach, kiedy rozpoczynałam szkolenie z umiejętności menedżerskich, wydarzyło się Coś… Na szkoleniach zawsze się Coś dzieje. Ale to było Coś Innego. Witający nas dyrektor w ramach wstępu, przytoczył kilka cytatów z jednej z gazet, która dokonała przedruku artykułu z innej gazety. Nosił on tytuł „Myśleć na pięć sposobów” i odpowiadał na pytanie: „Co to znaczy myśleć jak menedżer?”. No właśnie: co to właściwie znaczy?

Nie da się ukryć, że działanie bez refleksji, jest prawdopodobnie przejawem bezmyślności, tak jak myślenie bez działania jest biernością. Każdy kto kieruje innymi powinien mieć swój sposób na znalezienie się w punkcie, w którym Myślenie spotyka się z Działaniem. Zapytasz być może po co? Po to, by osiągnąć cel. Jak to zrobić? Oto  magiczny przepis: weź 2 garści Refleksji, powoli dodawaj 1 szklankę Analitycznego Myślenia, zalej Otwartością na Świat, mieszaj we Współpracy z Innymi, podgrzej mając na uwadze Zmiany i Ciągłość. Po jakimś czasie osiągniesz zamierzony Cel.
Prawda, że proste?

Według J. Gosling’a i H. Mintzberg’a praktyka zarządzania zawiera w sobie pięć różnych punktów widzenia. Zapytasz może: „O co im dokładnie chodzi?”

Mogą Cię również zainteresować