Niebezpieczne produkty można zgłaszać on-line

przez Marek Wyrzychowski
506 odsłony

Już nie tylko za pomocą faksu, wiadomości e-mail czy listu w kopercie, ale również na formularzu on-line przedsiębiorcy mogą zgłaszać powiadomienia o produktach, które mogą być niebezpieczne.

Odpadające elementy zabawek, zwiększające ryzyko zadławienia, niewłaściwie zamontowane części samochodowe, kosmetyki zawierające niebezpieczne substancje – to tylko niektóre dobrowolne powiadomienia o produktach, w stosunku do których przedsiębiorcy podejmują działania naprawcze. Informacje o produktach, które mogą być niebezpieczne przekazywane są przez przedsiębiorców do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2004 roku wpłynęło ponad 365 takich powiadomień.


Każdy przedsiębiorca, którego produkt stwarza zagrożenia dla konsumentów musi o tym fakcie poinformować UOKiK. Dotychczas mógł to zrobić wysyłając wniosek pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Natomiast od maja br. także on-line. Umożliwia to specjalne narzędzie (Bussiness Application) stworzone przez Komisję Europejską, dzięki któremu złożenie wniosku staje się łatwiejsze oraz skuteczniejsze.

Łatwiejsze ponieważ wystarczy wypełnić formularz  na specjalnej stronie internetowej. Skuteczne – ponieważ powiadomienie trafia bezpośrednio i w tym samym czasie do każdego z krajów członkowskich, w którym niebezpieczny produkt był dystrybuowany. Dostęp do bazy, w której znajdują się powiadomienia o produktach stwarzających zagrożenie mają instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów. Nie jest ona dostępna dla przedsiębiorców oraz konsumentów. Na stronach internetowych Komisji Europejskiej ogólnodostępne są tylko notyfikacje dokonywane przez organy nadzoru rynku z poszczególnych krajów. Część notyfikacji jest opracowywana właśnie na podstawie zgłoszeń o produktach niebezpiecznych dokonywanych przez przedsiębiorców.

Jak wynika z ostatniego raportu Komisji Europejskiej dotyczącego funkcjonowania europejskiego systemu szybkiej wymiany informacji o niebezpiecznych produktach RAPEX, spośród 1866 zgłoszeń o produktach niebezpiecznych, 48% zostało skierowanych właśnie przez przedsiębiorców. Od początku tego roku do urzędu wpłynęło już 65 powiadomień o produktach niebezpiecznych. W 2004 roku było ich 15, w 2005 – 34, w 2006 – 51, w 2007 – 108, w 2008 – 104. Od maja br. za pośrednictwem formularza on-line wpłynęły dwa powiadomienia dotyczące rynku polskiego. Formularze dostępne są w językach angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

Źródło: rzecznik prasowy UOKiK

Mogą Cię również zainteresować