Polacy nie chcą strefy euro

przez Maciej Badowski
414 odsłony

Jak wynika z wrześniowego monitora opinii publicznej przygotowanego przez Ipsos dla Ministerstwa Finansów, zwiększyła się liczba przeciwników przyjęcia przez Polskę waluty euro. Wzrosła z 43% do 47%. Liczba zwolenników spadła o 5% do 38%.


Badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos Observer w czerwcu br. na zlecenie resortu na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej, liczącej 1005 osób w wieku 15 lat i więcej. Wynika z nich, że najwięcej Polaków –34% uważa, iż euro powinno zostać wprowadzone w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat. Zdaniem jednej czwartej badanych perspektywa ta powinna natomiast wynosić kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Po dodaniu do zakresu możliwych odpowiedzi opcji „nigdy” okazało się, że takiego zdania jest prawie jedna czwarta ankietowanych. Z badań wynika, że w oczach Polaków największymi korzyściami z wprowadzenia euro są lepsze warunki dla polskiego handlu zagranicznego, ułatwione podróżowanie i dokonywanie zakupów w innych państwach strefy euro oraz silniejsza i stabilniejsza waluta. Badania pokazały, że najsilniejsze obawy związane z wprowadzeniem euro w Polsce wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z jego wpływem na poziom cen. Najczęściej wskazywano na obawy dotyczące pogorszenia własnej sytuacji finansowej – 41%, zaokrąglania i podnoszenia cen przez sprzedawców – 37% oraz wzrost biedy i nierówności społecznych – 32%. Prawie 80% Polaków obawia się, w mniejszym lub większym stopniu, skokowego wzrostu cen w wyniku wprowadzenia waluty euro.

Mogą Cię również zainteresować