Polacy nie oszczędzają

482 odsłony

Jedynie 10% Polaków deklaruje, że regularnie oszczędza, 86% nie oszczędza na emeryturę poza ZUS i II filarem, a tylko 7% Polaków inwestuje. W porównaniu z rokiem 2009 z 66% do 58% spadł odsetek osób uważających, że warto oszczędzać.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Taki jest wynik badań przeprowadzonych przez Pentor RI dla Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Polacy chętniej niż w latach ubiegłych podejmują ryzyko finansowe, a w mniejszym stopniu dbają o zabezpieczenie swojego budżetu na przyszłość, podobnie jak w latach ubiegłych znikomy odsetek z nich odkłada z myślą o emeryturze.

Kto w Polsce oszczędza?

Choć o korzyściach z oszczędzania mówi 58% badanych, regularnie co miesiąc oszczędza jedynie 10% Polaków. 45% respondentów oszczędza mniej lub bardziej regularnie. Są to zazwyczaj osoby w wieku 30-39 lat, lepiej wykształcone, u których miesięczny dochód gospodarstwa domowego wynosi ponad 2 500 zł netto. 26% badanych jest zdania, że oszczędzanie nie ma sensu i lepiej jest wydawać pieniądze na bieżące wydatki. Większość osób oszczędzających (44%) zbiera pieniądze w perspektywie roku, na konkretny cel (np. wakacje), a jedynie nieliczni wskazywali na perspektywę czasową dłuższą niż trzy lata, zazwyczaj mając na względzie ochronę przed konkretnymi ryzykami (np. nagłą chorobą).

Kto nie oszczędza?

Ponad połowa ankietowanych (52%) przyznaje, że nie oszczędza i cały miesięczny dochód przeznacza na bieżące potrzeby. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to spadek o 6%. W grupie nieoszczędzającej są osoby powyżej 60 roku życia, gorzej wykształcone, zarabiające do 1 500 zł miesięcznie i deklarujące wcześniejsze problemy ze spłatą kredytów.

Jak oszczędzamy?

Najwięcej, bo aż 34% ankietowanych, jako najlepszą formę oszczędzania, wskazało konto osobiste lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, czyli produkty finansowe, których zadanie nie polega na generowaniu zysku. 23% badanych trzyma oszczędności na lokacie terminowej, a jedynie co dziesiąty Polak oszczędza na koncie oszczędnościowym lub oszczędnościowo-lokacyjnym. Wśród bezpiecznych sposobów oszczędzania Polacy wskazują także na inwestycje w nieruchomości lub w ziemię – 9% badanych. Na pytanie o źródła informacji o sposobach oszczędzania prawie połowa (46%) ankietowanych wskazała na własną intuicję (w 2009 roku było to 57%), a co czwarty czerpie informacje od rodziny i znajomych (20%) lub z reklamy (19%).

Zaufanie do instytucji finansowych

W 2010 roku zaufanie do pracowników banków zadeklarowało 16% badanych – w porównaniu z rokiem ubiegłym to skok o 5%. Większe zaufanie może być przyczyną znacznego spadku liczby osób, które nie mają własnego rachunku rozliczeniowego – z 45% w 2009 roku do 31% w 2010 roku.

Powodzenie w oszczędzaniu

Polacy są przekonani (52%), że sukces w oszczędzaniu zawdzięczają jedynie sobie i swoim własnym decyzjom. Coraz więcej osób dostrzega wpływ sytuacji gospodarczej w kraju na swoją sytuację finansową (12%), a także liczy na łut szczęścia (9%). Tylko 4% przyznaje, że na ich powodzenie miała wpływ instytucja finansowa, która zarządza oszczędnościami.

Planowanie wydatków

Prawie połowa Polaków (48%) uważa się za osoby planujące wydatki, ale czasami ulegające impulsowi chwili. Kolejną co do wielkości grupą są osoby planujące wszystkie wydatki (38%), a 14% ankietowanych określa siebie jako osoby rozrzutne, ulegające impulsowi i spełniające wszystkie swoje zachcianki. Gdyby sytuacja materialna miała ulec nagłemu pogorszeniu, 15% badanych zdecydowałoby się wprowadzić w domowym budżecie oszczędności na sporcie i rekreacji, 14% oszczędziłoby na nowych ubraniach, a 10% zrezygnowałoby z wydatków na kulturę.

Badania zostały przeprowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Tydzień dla Oszczędzania”, realizowanej już po raz 4 przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Akcja Tydzień dla Oszczędzania realizowana jest w dniach 25-31 października. Kończy ją Światowy Dzień Oszczędzania obchodzony przez społeczność międzynarodową 31 października.

Mogą Cię również zainteresować