Pomylone reklamy w sieci

Ponad 60% internautów wyłapuje mylące reklamy w serwisach. Blisko 70% twierdzi, że niewłaściwy dobór ofert negatywnie wpływa na ich opinię o serwisie. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez sieć Business Ad Network.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Co czwarty internauta zauważa reklamy produktów i usług niskiej jakości, które emitowane były na stronach premium. Co ósmy deklaruje, że dostrzega reklamy towarów i usług wysokiej jakości, emitowane na stronach niedopasowanych do produktu prestiżem. Zaledwie 11% ankietowanych w ogóle nie zauważa problemu niedopasowania reklam do zawartości stron w polskim internecie.

Reklamy, które zawierają mylny przekaz to takie, które na przykład prowadzą do stron innych, niż sugerowałaby to ich treść. Takie reklamy dostrzega ponad 60% respondentów, a 38% potrafi je wskazać. Połowa badanych internautów deklaruje, że natychmiast opuszcza serwis, na którym zauważyli mylną reklamę, natomiast co piąty ankietowany stwierdził, że „raczej opuszcza” takie strony.

Emisja tego typu reklam w serwisie wpływa negatywnie na jego ocenę wśród internatów. Jak wynika z przeprowadzonego doświadczenia ponad 70% z badanych potwierdza, że źle dopasowana i wprowadzająca w błąd reklama ma negatywny wpływ na ich opinię o stronie. Dodatkowo blisko połowa respondentów uważa, że to zdecydowanie obniża ich poziom zaufania do serwisu, a co czwarty, że raczej obniża.

Mogą Cię również zainteresować