źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Rozwój MSP ma wpływ na rozwój całej gospodarki, szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają coraz większe znaczenie w tworzeniu krajowego PKB. Fundusze typu PE/VC to duże wsparcie dla sektora MSP, w tym również, a może przede wszystkim dla pomysłów innowacyjnych, ryzykownych i pionierskich w swojej dziedzinie. Wsparcie co ważne nie tylko kapitałowe. Wiedza i doświadczenie funduszy Venture Capital to wartość, która często wpływa na rozwój projektu, możliwość jego finansowania.

Według ekspertów SATUS coraz więcej dostępnych jest środków dla spółek z obszaru MSP. Szczególnie poszukiwane przez fundusze PE/VC są wysokomarżowe spółki z sektora usług dla biznesu, branży medycznej i telekomunikacyjnej, firmy z obszaru FMCG, czy też specjalistyczne podmioty, które w najbliższych latach mogą być beneficjentami zwiększonych nakładów w sektorze energetycznym. Również spółki będące liderami na rozdrobnionym rynku, mogą liczyć na wsparcie funduszy w procesie konsolidacji. Fundusze te poszukiwać będą intensywnie projektów o wysokiej stopie zwrotu z obszaru: IT, e-commerce, technologii mobilnych, sektora telekomunikacyjnego oraz mediów elektronicznych. Całość raportu będzie można pobrać ze strony www.satus.pl.