Prof. Leszek Balcerowicz o roli systemu DS/MLM

przez Jolanta Flaga
1489 odsłony

„Przez swoją elastyczność system sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego ułatwia wejście na rynek pracy osobom, które wcześniej nie były aktywne ekonomicznie” – powiedział prof. Leszek Balcerowicz podczas IV Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej.

Prof. Leszek BalcerowiczProf. Leszek Balcerowicz

Prof. Leszek Balcerowicz był głównym mówcą branżowej konferencji, która odbyła się dziś w warszawskim hotelu Airport Okęcie pod hasłem „Sprzedaż bezpośrednia inkubatorem przedsiębiorczości”. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 100 osób. Byli to politycy, parlamentarzyści, reprezentanci środowisk biznesowych, naukowych, branży DS/MLM i dziennikarze.

Mówiąc o prawdopodobnych scenariuszach rozwoju polskiej gospodarki prof. Balcerowicz wskazał na pilną potrzebę reform zwiększających stabilność finansów publicznych, stopę zatrudnienia i oszczędności, ograniczających niepewność przedsiębiorców w sferze prawa, podatków i sądownictwa oraz eliminujących bariery ograniczające konkurencję, takie jak m.in. prywatyzacja i deregulacja.

– Dzięki ułatwieniu wejścia na rynek osobom nieaktywnym ekonomicznie sprzedaż bezpośrednia/network marketing może przyczynić się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia, a tym samym złagodzić spadek liczby pracujących na skutek starzenia się społeczeństwa, co jest jedną ze słabości polskiej gospodarki – powiedział prof. Leszek Balcerowicz. Wskazał także na kolejną istotną rolę odgrywaną przez ten biznes na rynku pracy, a mianowicie ułatwienie powrotu na rynek młodym kobietom po urodzeniu i odchowaniu dziecka.

Liczba osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej w Polsce to ponad 950 tysięcy, z czego 87% to kobiety. Warto dodać, że ponad jedna trzecia sprzedawców to osoby między 16 a 29 rokiem życia.

Mogą Cię również zainteresować