Raport Amway: Młodzi Polacy o przedsiębiorczości

przez Renata Sieroń

Młodzi Polacy w wieku od 15 do 29 lat mają bardziej pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości niż osoby nieco starsze. Wielu z nich zastanawia się nad założeniem własnej firmy. Są też przekonani, że mają odpowiednie zasoby i umiejętności – wynika ze Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości AGER.

Raport powstał na podstawie badań prowadzonych przez Instytut GFK pod patronatem Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Badaniem objęto reprezentatywną próbę 49 775 respondentów w wieku powyżej 15 lat w 44 państwach świata, w tym 1000 osób w Polsce.

Młodzi Polacy mają bardzo dobrą opinię o prowadzeniu własnego biznesu. Aż 81,6% ankietowanym między 15 a 29 rokiem życia przedsiębiorczość kojarzy się pozytywnie, a aż 39,6% z nich potrafi wyobrazić sobie siebie jako przyszłego właściciela firmy. 

Zasoby i umiejętności

Młodzi są też przekonani, że własny biznes to odpowiednia dla nich ścieżka kariery (40,8%) i twierdzą, że nie pozwoliliby się odwieść od tego pomysłu rodzinie i przyjaciołom (37,3%), jeżeli ci mieliby odmienne zdanie.

– Ludzie młodzi „nasiąkają duchem przedsiębiorczości” w rodzinie i środowisku – nierzadko rodzice lub znajomi prowadzą własne firmy, dlatego wyobrażenie o podjęciu działalności gospodarczej przychodzi im łatwiej – mówi prof. Anna Kosieradzka, prodziekan wydziału zarządzania Politechniki Warszawskiej. – Ponadto – zwraca uwagę – ludzie młodzi już w szkole uczeni są zachowań proprzedsiębiorczych. Nauczyciele są kształceni w kierunku pobudzania dzieci i młodzieży do  przedsiębiorczości, a zajęcia kształtujące te umiejętności są prowadzone już w szkole podstawowej,  gdzie wprowadza się elementy np. pracy zespołowej, realizacji projektów – dodaje.

Jednak mimo przekonania, że posiadają wystarczające środki i umiejętności do rozpoczęcia działalności gospodarczej (40,3%) młodzi obawiają się, że ich inicjatywa mogłaby zakończyć się fiaskiem (73,4%).

Najbardziej powszechny jest lęk przed bankructwem (36,1%), kryzysem gospodarczym (27,8%), bezrobociem (23,1%) i konsekwencjami prawnymi (15,1%). Ale młodzi obawiają się także rozczarowania i utraty wiary we własne możliwości (19,8%),  a także brania odpowiedzialności ponad własne siły (17,9%).

Młodzi chcą niezależności

Młodzi  Polacy chcą być samodzielni, a na otwarcie własnego biznesu zdecydowaliby się głównie dlatego, by zachować niezależność od pracodawcy i być sobie samemu szefem (54,4%), a także by rozwijać się i wrażać własne pomysły (43,6%). Własny biznes to także dla niektórych przede wszystkim źródło dochodów (41,1%), możliwość lepszego łączenia pracy z życiem rodzinnym i wypoczynkiem (26%), a także alternatywa dla bezrobocia bądź szansa na powrót na rynek pracy (21,6%). Respondenci mieli możliwość więcej niż jednego wskazania.

Badanie AGER (przeprowadzone po raz szósty) pokazuje, że entuzjastyczne podejście do przedsiębiorczości spada wraz z wiekiem. W przypadku respondentów w wieku od 15 do 29 lat jest to 81,6%,  u osób w wieku 30-59 jest to 73,9%, a u ankietowanych w wieku powyżej 60 lat – 56,3%.

– Młodzi ludzie nie mają negatywnych doświadczeń, cechuje ich też większa skłonność do ryzyka. Nie mają świadomości trudności prowadzenia własnej firmy, złożoności przepisów, brania odpowiedzialności za siebie i innych, zwłaszcza w większych firmach – za zatrudnionych pracowników – mówi prof. Kosieradzka. – Inaczej natomiast jest u osób starszych, które zetknęły się z przedsiębiorczością już jako ludzie dojrzali – dodaje.

Młodzi Polacy postrzegają przedsiębiorcę jako kogoś, kto potrafi cieszyć się życiem, chce się uczyć, zarządzać i wywierać wpływ na innych. Lubi przygody i podejmowanie ryzyka.

Ze Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości wynika, że pozytywne podejście do przedsiębiorczości ma 71,4% respondentów z Polski; nieco mniej niż na świecie (75%) i w Europie (72%). Najbardziej pozytywnie własny biznes postrzegają Szwedzi (96%), Norwegowie (94%) oraz Estończycy (po 91%). Podobne wskaźniki – jak w Polsce – zanotowano w Rosji (71%), Hiszpanii (69%), we Włoszech i w Belgii (73%). Największą rezerwę do przedsiębiorczości mają Bułgarzy i Rumuni (po 54% respondentów). Niemal co czwarty ankietowany w Polsce wyobraża sobie założenie własnego biznesu (38%). Jest to nieco mniej niż na świecie (43%) i dokładnie tyle co w Europie (38%).

O Raporcie

Światowy Raport Amway na Temat Przedsiębiorczości powstał na bazie badań przeprowadzonych przez Instytut GFK Group w 44 krajach na całym świecie, na reprezentatywnej dla danego kraju grupie respondentów, łącznie 49 775 respondentów (25 814 kobiet i 23 962 mężczyzn) w wieku od 14 lat. Badania zostały przeprowadzone od maja do sierpnia 2015 metodą głównie wywiadów osobistych oraz niekiedy za pomocą wywiadów telefonicznych. Badania zostały rozszerzone w stosunku do poprzedniego roku o 6 nowych krajów. Wszystkie kraje, w których zostały przeprowadzone badania: Austria, Australia, Belgia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Litwa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. W Chinach, Kolumbii, Indiach, Meksyku i RPA badanie zrealizowano na próbie miejskiej.

Mogą Cię również zainteresować