Raport finansowy branży DS/MLM w Polsce za rok 2014

przez Piotr Wajszczak
2181 odsłony

Mamy najświeższe dane o wynikach finansowych wybranych, największych firm polskiego sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Nasza ostatnia publikacja uwzględniała lata 2007-2013. Dzisiaj do tabeli dodajemy rok 2014.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Publikujemy więc gotową aktualizację jedynego rzetelnego, faktycznego rankingu finansowego w polskim sektorze sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego (z głównym naciskiem na MLM). W tym wydaniu raportu w sumie na naszej liście znajduje się 36 podmiotów, które zdaniem naszej redakcji są godne zaprezentowania, z czego sprawozdania finansowe za rok 2014 mamy dla 30 podmiotów. Dla firm Akuna, Lyoness i PM International w momencie opracowywania tabeli sprawozdania nie były dostępne, a firmy Tiens, Trisana oraz S7 sprawozdań za rok 2014 w ogóle nie złożyły do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przypominamy, że nieskładanie sprawozdań finansowych jest niezgodne z prawem. Obowiązek oraz terminy składania rocznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sadowego reguluje Art. 69 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Raport wraz z fachowym komentarzem na zlecenie „Network Magazynu” – jedynego w Polsce, niezależnego pisma o branży DS/MLM – przygotowała specjalistyczna firma InfoCredit z Warszawy, która od 1990 roku działa na rynku informacji gospodarczej. Z najnowszymi wynikami finansowymi wybranych, największych firm sektora sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy można zapoznać się w tej oto tabeli:

Tabela 1. Wyniki finansowe wybranych firm DS/MLM w Polsce za lata 2007-2014 (przychody ze sprzedaży).

 

 

 

Wzrosty

Zacznijmy od zwrócenia uwagi na firmy, które w 2014 roku w kwestii sprzedaży netto zanotowały najciekawsze wzrosty. Dumne mogą być firmy: Nature’s Sunschine Products (123,71% wzrostu), Grupa DRB (84,93% wzrostu), LR Health & Beauty Systems (55,99% wzrostu), ECPP (40,18% wzrostu), Vorwerk (36,47% wzrostu), EuCO (28,12% wzrostu), Partylite (24,91% wzrostu), Herbalife (19,55% wzrostu), Finclub (14,35% wzrostu).

Spadki

Ciekawe są tymczasem spadki. Nie trzeba być nader inteligentnym obserwatorem sektora aby stwierdzić, że od kilku już lat największe problemy w polskiej branży DS./MLM przechodzą spółki posiadające w swojej ofercie produkty stricte finansowe, ale jak widać po wynikach spółek wchodzących w skład FM GROUP podział tortu i przetasowania rozpoczęły się w zeszłym roku na rynku kosmetycznym. Najciekawsze spadki w 2014 roku zaliczyły: Novision (spadek o 42,52%), DSA (spadek o 41,28%), ACN (spadek o 33,08%), Vision (spadek o 29,62%), Flavon Group (spadek o 21,48%), AMC (spadek o 16,28%), Zepter (spadek o 14,38%), FM GROUP POLSKA Artur Trawiński (spadek o 14,30%), FM GROUP World Andrzej Trawiński (spadek o 12,13%), DuoLife (spadek o 10,86%).

– Bardzo ciekawym wynikiem może się pochwalić spółka S7 czyli nowe dziecko Daniela Kubacha. Za rok 2014 zarząd firmy nie złożył do sądu  sprawozdania finansowego (sic!), natomiast w roku 2013 spółka zanotowała sprzedaż netto na poziomie 5 tys. złotych (sic!). To chyba kapitał początkowy? Jak to się ma do mega hiper informacji przedstawianych przez firmę i jej współpracowników podczas spotkań i w social mediach? Bez komentarza… – powiedział Maciej Maciejewski, redaktor naczelny „Network Magazynu”.

Tabela 2. Rentowność sprzedaży wybranych firm DS/MLM w Polsce za lata 2007-2014 (zysk i rentowność sprzedaży).

 

 

 

O komentarz do tej tabeli poprosiliśmy Michała Janowicza z InfoCredit: „Na podstawie wysokości przychodów ze sprzedaży można oceniać SKALĘ DZIAŁALNOŚCI firmy oraz jej udział w rynku. Dynamika przychodów (czyli % wzrost rok do roku) może wskazywać m.in. na sukces w realizacji strategii sprzedażowej firmy lub o jej dużym potencjale rozwojowym. Jednak analiza samych przychodów daje niekompletny obraz sytuacji przedsiębiorstwa. Równie istotnym czynnikiem w procesie oceny jest dochód (zysk lub strata) generowany na podstawowej działalności każdej firmy (tzw. core biznesu). O dochodowości core biznesu mówi przede wszystkim zysk ze sprzedaży, a raczej jego procentowa relacja do przychodów ze sprzedaży czyli inaczej rentowność sprzedaży. Prawdziwym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa jest zwiększanie przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym podnoszeniu rentowności tej sprzedaży (ewentualnie utrzymanie na tym samym poziomie). Rentowność sprzedaży pokazuje jak EFEKTYWNA jest firma w prowadzeniu swojej podstawowej działalności. Dla zobrazowania tej zależności przedstawmy przykład z omawianego rankingu MLM.

Firma Oriflame Poland (2 miejsce w rankingu wg przychodów ze sprzedaży = 260 mln PLN) ma o ponad 90 mln PLN większe przychody od firmy FM Group World (3 miejsce w rankingu wg przychodów ze sprzedaży = 166 mln PLN) i aż o ponad 141 mln PLN większe przychody od firmy FM Group Polska (5 miejsce w rankingu wg przychodów ze sprzedaży = 118,5 mln PLN). Wszystkie firmy działają w bardzo podobnej branży, sprzedają podobne produkty (perfumy, kosmetyki). Tymczasem zysk ze sprzedaży Oriflame (6,76 mln PLN) jest o ponad 40% niższy niż zysk FM Group World (11,68 mln PLN) oraz o ok. 58% niższy niż zysk FM Group Polska (15,9 mln PLN). Rentowność ze sprzedaży FM Group Polska wynosi aż 13,4%! Rentowność FM Group World (oraz firmy Avon Cosmetics Polska) wynoszą po ok. 7%, tymczasem dla Oriflame ten sam wskaźnik osiąga tylko 2,6%. Ta sama branża, ale jaka różnica w efektywności core-biznesu…

Warto również wspomnieć, że wszystkim 4 firmom (Avon, Oriflame, FM Group World, FM Group Polska) w 2014 roku (w porównaniu do 2013 roku) spadły przychody ze sprzedaży przy jednoczesnym obniżeniu osiąganego przez nie poziomu rentowności ze sprzedaży. Ciekawe co zaprezentują w sprawozdaniach finansowych za rok 2015? Czy zobaczymy kolejne spadki przychodów i rentowności czy może powrót do wartości z lat 2012-2013?

Rentowność ze sprzedaży (oraz inne wskaźniki rentowności) są bardzo istotnymi czynnikami branymi pod uwagę w procesach sprzedaży przedsiębiorstwa nowemu właścicielowi/inwestorowi. Często znacznie istotniejsze niż sam poziom przychodów. Dlaczego? Bo inwestora interesuje % STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI, czyli to jak szybko zwrócą mu się środki zainwestowane w zakup danej firmy (im szybciej tym lepiej) oraz ile corocznie będzie zarabiać na zainwestowanych w zakup pieniądzach (przecież alternatywnie mógł wrzucić je na lokatę bankowa i zarabiać na odsetkach albo kupić obligacje skarbowe). Podsumowując – im wyższa rentowność kupowanej firmy, tym więcej potencjalny inwestor jest skłonny za nią zapłacić”.

Tabela 3. Rentowność zysku netto (ROS) wybranych firm DS/MLM w Polsce za lata 2007-2014.

 

 

 

I znów o komentarz prosimy Michała Janowicza z InfoCredit: „Oprócz zysku ze sprzedaży, w tabelach zaprezentowano również osiągnięty przez firmy zysk netto. Ta pozycja z rachunku zysków i strat mówi o tym, ile firma zarobiła „na koniec dnia”, już po uwzględnieniu wszystkich przychodów i kosztów swojej działalności (sprzedaży, finansowych, zdarzeń nadzwyczajnych oraz nawet obciążeń podatkowych). Wskaźnik relacji zysku netto do przychodów ze sprzedaży nosi nazwę ROS – Return On Sales. Należy pamiętać, że z podstawowego zysku wypracowanego ze sprzedaży, przedsiębiorca musi pokryć jeszcze inne koszty związane z prowadzeniem działalności, np. koszty odsetek od kredytów zaciągniętych na inwestycje lub sam sfinansować projekty inwestycyjne. Niestety na wysokość zysku netto firmy często mają wpływ jednorazowe zdarzenia, które nie występują corocznie (np. sprzedaż posiadanych maszyn produkcyjnych, które zostały już w pełni zamortyzowane w księgach, co zwiększy wysokość pozostałych przychodów operacyjnych i nie wygeneruje znacznych kosztów) i mogą w istotny sposób zaburzyć ocenę sytuacji analizowanego przedsiębiorstwa. Dlatego wysokość zysku netto należy interpretować z uwzględnieniem wyników osiąganych na różnych etapach działalności każdej firmy (zysk ze sprzedaży, zysk z działalności operacyjnej, zysk z działalności gospodarczej, zysk brutto)”.

UWAGA: Źródłem informacji odnośnie dostępności danych finansowych są wpisy opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczące dokumentów złożonych w Krajowym Rejestrze Sądowym (InfoCredit dołożyło wszelkich starań aby zamieszczone w rankingu informacje były rzetelne i jak najbardziej aktualne, lecz nie bierze odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym).

A co z tymi firmami, które nie udostępniły swoich wyników finansowych? Jakie zdanie może mieć o nich potencjalny współpracownik oraz nasz Czytelnik? Specjalista z InfoCredit wyjaśnia: „Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki jest faktyczny powód niezłożenia w KRS przez niektóre firmy swoich rocznych sprawozdań finansowych. Najczęściej spotykane przyczyny to: 1 – świadoma chęć ukrycia swojej sytuacji finansowej przed konkurencją /dostawcami/odbiorcami lub klientami; 2 – unikanie kosztów administracyjnych związanych ze złożeniem do KRS i/lub publikacją w Monitorze Polskim B sprawozdania finansowego. Wysokość tych kosztów waha się od kilkuset złotych (np.: złożenie sprawozdania do KRS) do kilku tysięcy złotych (np.: publikacja sprawozdania w Monitorze Polskim B); 3 – nieznajomość obowiązku prawnego narzuconego na osobę odpowiedzialną za złożenie sprawozdania; 4 – brak obowiązku udostępnienia danych finansowych firmy za dany okres (w szczególności tyczy się to spółek jawnych, spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)”.

W raporcie Grupa DRB reprezentuje zagregowane dane finansowe dla wszystkich podmiotów należących do Grupy DRB (Centrum Odszkodowań Drb Sp. z o.o. S.K.; Premium Drb Sp. z o.o. S.K.; Kancelaria Radców Prawnych DRB Bartosz Kozak Sp.K.; Sprzedaż i Marketing DRB Sp. z o.o. S.K.; Finanse DRB Sp. z o.o. sp.k.; DRB Centrum Odszkodowań Sp. z o.o.; DRB Premium Sp. z o.o.) Jeśli chodzi o Tabelę 3 (zysk netto) do obliczenia zysku netto Grupy DRB za 2014 rok nie uwzględniono jednorazowego przychodu ze sprzedaży firmy Centrum Odszkodowań Drb Sp. z o.o. S.K. w kwocie ok. 26,9 mln PLN.

PS. Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (17 grudnia 2015 roku) otrzymaliśmy sprawozdania finansowe za rok 2014 dla spółek Akuna Polska i PM International. W ten sposób Akuna wchodzi na miejsce 16 z wynikiem 18 mln 189 tys. zł a PM wskakuje na pozycję 22 z wynikiem 9 mln 131 tys. zł według przychodów 2014 (red. "Network Magazynu").

Mogą Cię również zainteresować