Wyzwanie App Generation dla Network Magazyn

przez Renata Zarzycka-Bienias
2309 odsłony

Network Magazyn udostępnił darmową aplikację swojego czasopisma. Na razie w grę wchodzi Android. Jakie korzyści mogą z tego mieć Czytelnicy pisma? Aplikacje mobilne pomagają w sposób bardziej przemyślany i holistyczny kształtować własną tożsamość poprzez wybór prezentowanych informacji i tworzenie własnych treści.

A tożsamość jednostki budowana w mobilnej przestrzeni, może być przez to bardziej wyrazista w kierunku kreowania własnego wizerunku! W ten sposób pokolenie „apki” może tworzyć markę samego siebie.

Gwałtowne przyspieszenie technologiczne, jakie nastąpiło ostatnimi czasy w obszarze mediów, spowodowało cały szereg fundamentalnych zmian rynku medialnego na świecie. Sprawił to przede wszystkim proces przechodzenia mediów na przekaz cyfrowy.

Czołowy znawca nauki o mediach i autor wielu podręczników akademickich na ten temat prof. T. Goban-Klas, proces cyfryzacji szczególnie pracy, określił metaforą, iż „stanowi tak wielkie cywilizacyjne przejście, jak u świtu ludzkości przejście od strawy surowej do gotowanej” [1].  Zgodnie z oczekiwaniami współczesnych odbiorców przekazu prasowego, normą stała się obecność poszczególnych tytułów w internecie oraz mobilna dostępność do archiwów gazet i czasopism, będąca następstwem procesu digitalizacji [2].

„Network Magazyn” z uwagi na specyfikę swej działalności, jest czasopismem o tematyce specjalistycznej i podobnie jak inne tego typu magazyny, w wyniku powszechnej cyfryzacji prasy oraz w zachodzących w związku z tym procesach konwergencji mediów, również ulega procesom zmian. Konwergencja to nic innego jak wzajemne przenikanie się z pozoru różnych mediów, np. czasopism w wersji cyfrowej z mass mediami, z filmami na YouTube czy też ze strefą blogosfery kierunkującą linkami, do ciekawych blogów prowadzonych przez liderów MLM.  Dokonała istotnej zmiany w kulturze medialnej: spowodowała zmiany w sposobie korzystania z mediów przez adresatów mediów – z biernego na czynny [3]. Oznacza to, że konwergencja społeczna budująca współczesne „dziennikarstwo sieci” odbywa się na kilku poziomach: technologicznym, zawodowym i kultury [4].  Znaczącą rolę odrywa konwergencja kultury, która przekształca społeczeństwo kultury masowej w społeczeństwo informacyjne, powszechnie wyposażone w urządzenia informatyczne, umożliwiające indywidualizację i odmasowienie przekazu [5]. Zdaniem M. Jachimowskiego, „kultura konwergencji mediów ma określony wpływ na odbiorców przekazów nie tylko mediów periodycznych. Rozwój technologiczny mediów, a szczególnie ich cyfryzacja, spowodowały wzbogacenie o nowe media nie tylko komunikowanie zinstytucjonalizowane, ale i komunikowanie spontaniczne poprzez chociażby komentarze Czytelników.

Obecnie dzięki mobilności przekazu i szybkości przepływu, treść staje się niebywale  dynamiczna, gdyż dzięki aplikacjom zamieszczonym w mobilnych telefonach, Czytelnik może być informowany natychmiast o ukazaniu się nowego artykuły na platformie Network Magazyn, a do tego może nastąpić tzw. „sprzężenie zwrotne”, w którym może on odnieść się swoim komentarzem do zamieszczanych treści, wzbogacając je o dodatkowe informacje i nowe wartości lub krytykując je.

W tym, miejscu trzeba nadmienić, iż Network Magazyn jest pismem nowoczesnym, spełnia większość wymogów nowoczesnej prasy i wciąż się unowocześnia. Z tego co wiadomo autorce, „Network Magazyn”, idąc z „duchem czasu” od 9 lutego 2019 również posiada swoją aplikację na portalu Networkmagazyn.pl [6]. Jest to nowoczesna aplikacja na Androida. Można ją zainstalować w każdej chwili na swoim smartfonie – link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.domurad.networkmagazyn&rdid=com.domurad.networkmagazyn  

Aplikacja mobilna potocznie zwana „apką” jest znacznym udogodnieniem błyskawicznego dostępu „na żądanie” do najnowszych treści „na czas”. Dostarcza natychmiastowej, bez zbędnej zwłoki (oraz bez wysiłku) informacji na bieżąco oraz daje możliwość reakcji swoimi komentarzami, bezpośrednio na mobilną platformę czasopisma. Dla Network Magazyn to wspaniały krok, pozwalający na dobry branding swojej marki, na budowanie takiego wizerunku marki, który będzie więcej niż rozpoznawalny, posiadający szereg unikalnych cech i wartości, z którymi odbiorcy marki czasopisma, będą się identyfikować. To doskonały sposób, na przyciąganie coraz większej ilości Czytelników z coraz młodszych roczników.

A jakie korzyści z aplikacji mogą mieć Czytelnicy „Network Magazyn”? Aplikacje mobilne pomagają w sposób bardziej przemyślany i holistyczny kształtować własną tożsamość poprzez wybór prezentowanych informacji i tworzenia własnych treści w komentarzach. Tożsamość jednostki budowana w mobilnej przestrzeni, może być przez to bardziej wyrazista w kierunku kreowania własnego wizerunku. W ten sposób pokolenie „apki” może tworzyć markę samego siebie.

Potocznie mówi się, że nowoczesne technologie komunikowania odmieniły niemal wszystkie sfery ludzkiej aktywności [7]. W obliczu takich zdobyczy jak social media czy technologie mobilne, zjawisko konwergencji przestało być zatem tylko trendem i stało się istotnym elementem rzeczywistości, wpływającym na sposób funkcjonowania mediów. B. Pałacki [8] twierdzi, że dobrym narzędziem,  za pomocą którego użytkownik smartfona jest w stanie otrzymać wiele odnośników do odpowiednich platform, takich jak Instagram, Facebook czy Twitter, stały się również kody QR [9]. Według B. Stawarz-Garcia, największym powodzeniem cieszą się również serwisy społecznościowe i artykuły na blogu. Dalej są e-mail marketing, eventy, e-booki, white papers, wideo, ikonografia, webinary, webcasty i podcasty oraz prezentacje, zdjęcia i ilustracje, dokumenty pdf, jak też public relations [10]. Ważnym elementem strategii content marketingowej [11] jest storytelling  [12] czyli autonarracje – budowanie w social mediach wizerunku marki poprzez pozwalanie użytkownikom tworzenia własnego life-story [13]. Omawiana powyżej terminologia i narzędzia pokolenia „Ygreków” [14], jako jeden z typów rozwoju prasy, ściśle związane są dzisiaj z nowoczesnym czasopismem Network Magazyn.

J. Kall zwraca uwagę na kolejny ważny punkt w rozwoju mediatyzacji. Obecnie smartfony określane jako „trzeci ekran” stawia się na równi obok laptopów i komputerów osobistych oraz odbiorników telewizyjnych do porównania i analizy specyfiki korzystania z tych „trzech ekranów” [15]. J. Kall „cyfrowe pokolenie Y” nazywa „cyfrowymi autochtonami” [16], których charakteryzuje niespotykana we wcześniejszych generacjach otwartość na nowe technologie – to pokolenie apki (ang. app generation) postrzegające współczesny świat jako swoisty zbiór aplikacji [17]. Dodatkowo G. Hajdarowicz zauważa, iż w najbliższej przyszłości „prowadzenie zyskownej działalności wydawniczej będzie możliwe tylko, jeśli zainwestuje się w tworzenie i rozpowszechnianie aplikacji” [18]. Z tego co wiadomo autorce, Network Magazyn, idąc z „duchem czasu”, przygotowuje już kolejną aplikację mobilną na portalu Networkmagazyn.pl [19] – tym razem na urządzenia Apple’a.

Dlaczego Network Magazyn tworzy dwie wersje „apki” na Androida i iOS’a? Android przewyższa system Apple’a – iOS’a pod względem udziału w rynku, głównie w segmencie udziału reklam, szacowany do 80%. Reklama na urządzeniach mobilnych rośnie w błyskawicznym tempie, zwiększając swój udział w rynku reklamowym kosztem niemal wszystkich innych mediów. Wg. specjalistów Zenith The ROI agency, przy obecnej dynamice wzrostu, reklama mobilna prześcignie reklamę telewizyjną już w 2021 roku [20].

Aplikacja na system Android jest droższa w przypadku developmentu, a tańsza w utrzymaniu na sklepie dla zleceniodawcy. Jest jednak systemem nieidealnym pod względem przygotowania aplikacji pod urządzenia. Dlaczego? Telefonów oraz tabletów opartych na Androidzie jest bardzo dużo. Są one różnorodne – mają większe lub mniejsze ekrany oraz nowszą lub starszą wersję systemu. To wszystko trzeba brać pod uwagę podczas tworzenia „apki”, przez co zbudowanie samej aplikacji na system Google’a jest droższe i wymaga poświęcenia znacznie większej ilości czasu.

Tworzenie „apki” na system iOS jest szybsze do zrobienia, przez co proces produkcji jest tańszy dla zleceniodawcy. Jest to systemem dedykowany tylko urządzeniom firmy Apple, które posiadają konkretne parametry. Aplikacje na ten system są więc dużo stabilniejsze co oznacza, że jest w nich mniejsze ryzyko występowania błędów.

Te dwie aplikacje tworzone są w celu zwiększenia potencjalnej ilość użytkowników, ponieważ aplikacja między systemami nie wymienia się – Apple nie pozwoli korzystać z programu stworzonego pod system Android i na odwrót [21].  

Z powyższego wynika, że rewolucje w czytelnictwie gazet są nieuniknione i kierują się do cyberprzestrzeni tym bardziej, iż młode pokolenie „Milenialsów” [22] (ang. Millennials) z czasem w pełni ma zastąpić dawnych Czytelników z pokolenia „X” [23] (również w przypadku „Network Magazyn”). Tuż za nimi kroczy już „generacja Z” tzw. Post-Millennials, zwana również „generacją multitasking” [24], „cichym pokoleniem”, „generacją @”, „Generation V”, „Generation C” [25]. Są to ludzie najmłodszego pokolenia, dla których technologia to główne narzędzie do poszerzania wiedzy. To pokolenie internetowe urodzone po ok. 1986 r. na świecie, a w Polsce urodzeni po 2000 roku, nazywane jest „Pokolenie C (to skrót od „connect, communicate, change”, co oznacza łączyć się, komunikować, zmieniać) [26]. Głównym wyznacznikiem tej grupy jest wychowanie w erze internetu. Nie znają świata bez komputerów, świetnie poruszają się w rzeczywistości wirtualnej i równolegle toczą życie realne i wirtualne. Nowe technologie to część ich życia – stale podłączeni do sieci, nie potrafią żyć bez Facebooka, Instagrama, Tweetera czy Tumblra i smartfona, a komputer jest dla nich niczym przedłużenie ręki. Zainteresowani są nie tyle poszukiwaniem informacji, co tworzeniem własnej treści. Jednak najbardziej od innych pokoleń różni ich to, że są prawdziwymi „cyfrowymi autochtonami” (ang. digital autochthons, digital natives) [27]. Stąd czasopismo Network Magazyn bierze poważnie pod uwagę nadchodzące powyższe zmiany pokoleniowe i już dziś reaguje na zmiany technologiczne na rynku online oraz prasowym, tworząc nowoczesne aplikacje mobilne.

Obserwując rozwój i proces kształtowania się omawianego magazynu, autorka zauważa, że stał się on w dużej mierze zwierciadłem zmian w rozwoju technologii medialnych i cyfryzacji czasopism, wpisując się ściśle w proces digitalizacji i konwergencji mediów. Będąc obecnym tylko w jednym kanale, Network Magazyn nie mógłby gwałtownie zwiększyć liczby Czytelników i rozwijać się tak, jak możliwe jest to w internecie, a obecnie w przestrzeni mobilnej. Jak uważa K. Grzybowska i R. Smektała: „nowych czytelników, wydawcy mogą pozyskać wyłącznie za pomocą nowych kanałów, poszerzając swoją przestrzeń działań” [28]. Natomiast szef „Przekroju” Grzegorz Hajdarowicz dodatkowo zauważył, że „prowadzenie zyskownej działalności wydawniczej będzie możliwe tylko, jeśli zainwestuje się w tworzenie i rozpowszechnianie aplikacji” [29].

W tym miejscu, już dziś warto pogratulować pomysłowości i szybkości działania redaktorowi Maciejowi Maciejewskiemu – twórcy „Network Magazyn”, za szybkie reagowanie na potrzeby rynku prasy, za szeroką wizję przyszłości czasopisma i odważne kroczenie z duchem czasu oraz kreowanie nowoczesnych udogodnień dla swoich Czytelników, chociażby poprzez wprowadzenie aplikacji na urządzenia mobilne Androida i iOS’a. Serdeczne gratulacje!

Artykuł powstał w ramach przygotowywanej obecnie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Cyfryzacja prasy specjalistycznej na przykładzie czasopisma „Network Magazyn” (2003-2019)”, pisanej przez Renatę Zarzycką-Bienias w dyscyplinie NAUKI O MEDIACH na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (University of Information Technology and Management) w Rzeszowie pod opieką naukową prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Adamskiego.

PRZYPISY:

 1. T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000-2011,  Tomasz Goban-Klas and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2011, s. 86.
 2. A. Rubaj, Konsekwencje cyfryzacji na przykładzie Portugalii, artykuł z książki Systemy medialne w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian, Z. Oniszczuk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 43.
 3. Konwergencja to ciągła oscylacja między różnymi biegunami, gdzie koncentracja i integracja są balansowane przez różnorodność i dystrybucję artefaktów, praktyk i uszeregowań socjotechnicznych (Pellegrino 2007, s. 230). Zjawisko konwergencji odnosi się nie tylko do świata techniki (ze szczególnym uwzględnieniem mediów), ale widoczne jest również na płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej. Jedną z podstaw procesu mediamorfozy jest konwergencja, rozumiana jako zbieżność, przenikanie różnych mediów i form komunikacji; oprócz niej do podstawowych reguł mediamorfozy można zaliczyć współrozwój.
 4. H. Jenkins, Convergence? I Diverge, Technology review 1.06.2001 [online: 27.03.2019, 15:06] http://www.technologyreview.com/business/12434/
 5. M. Schudson, Good Citizens and Bad History: Today’s Political Ideals in Historical Perspective. Paper presented at conference on “The Transformation of Civic Life” Middle Tennessee State University Murfreesboro and Nashville, Tennessee November, publikacja: 18.05.2009 [online: 27.03.2019, 15:15]. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714420009359458
 6. P. Domurad, Aplikacja portalu „Network Magazyn”, opublikowana 9.02.2019 [online: 23.03.2019, 14;47] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.domurad.networkmagazyn&rdid=com.domurad.networkmagazyn
 7. M. Jachimowski, Wpływ konwergencji mediów na kształtowanie się przestrzeni medialnej, Rocznik Prasoznawczy, numer VI,  Rocznik 2012, s.52
 8. Konwergencja mediów czy to jeszcze teoria? Źródło: GRUPA 365 NET, WPROST, utworzono 15 maja 2014, 12:15, [online: 10.03.2019, 22:25] https://www.wprost.pl/448198/Konwergencja-mediow-czy-to-jeszcze-teoria
 9. Kod QR, QR Code (ang. Quick Response, dalej: QR, w tłumaczeniu: szybka odpowiedź) – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod graficzny, czytany zarówno z lewej do prawej, jak i z góry do dołu. Posiadający wbudowany mechanizm korygujący błędy odczytu. Budowa kodu umożliwia jego umieszczenie i odczyt na przedmiotach szybko przemieszczających się względem skanera (np. na przenośnikach). Można ją stosować do zapisywania i umieszczania w różnych miejscach adresów URL, a następnie odczytywać przy pomocy odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych. (źródło J. Kall, Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 73-74. )
 10. B. Stawarz-Garcia, Content Marketing i Social Media – jak przyciągnąć klienta,  PWN SA, Warszawa 2015, str. 89-93
 11. Content marketing, czyli tzw. marketing treści, to strategia polegająca na pozyskiwaniu potencjalnych klientów poprzez publikowanie atrakcyjnych i przydatnych treści, które zainteresują ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców. Terminem content marketing określa się wszelkie treści publikowane i rozpowszechniane za pomocą Internetu,poprzez artykuły, webinaria, evideo, podcasty, infografiki, poradniki, raporty itd., których podstawowym zadaniem jest dostarczenie internautom wiarygodnych i pożądanych przez nich wiadomości i informacji związanych z daną branżą (źródło: B. Stawarz-Garcia, Content Marketing i social media 2015).
 12. Storytelling jest metodą badawczą z zakresu badań jakościowych, opierającą się na analizie narracji tworzonych przez członków danej społeczności. Może polegać na przeprowadzaniu wywiadów, ze szczególnym naciskiem na historie z życia badanego, może także opierać się na analizie powtarzanych mitów. Metoda ta przyjmuje, że storytelling, czyli opowiadanie historii, jest naturalnym sposobem wymiany doświadczeń ludzi, a zatem zakłada, że poprzez zbieranie opowieści dokonuje się badania w sposób najmniej inwazyjny i najmniej podatny na zakłócenia poprzez sam proces badania. Stosowany jest zarówno w badaniach socjologicznych, jak i w zarządzaniu i teorii organizacji. To budowanie więzi klienta z marką za pomocą opowieści, to jedna z najskuteczniejszych technik w marketingu. (źródło: J. Kall, Branding na smartfpmor 2015)
 13. B. Stawarz-Garcia, Content Marketing i Social Media – jak przyciągnąć klienta,  tamże, str. 79
 14. Pokolenia „Ygreków” to pokolenie Y  (ang. Generation Y), inaczej zwane milenialsi (ang. Millennials) – pokolenie ludzi urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku. dzieli się je na młodszych (osoby urodzone między 1990 a 2000 rokiem) i starszych (osoby urodzone między 1980 a 1989 rokiem). Nazywane jest również „pokoleniem Milenium”, „następną generacją”, a także „pokoleniem cyfrowym. W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem pokolenia X, „oswoili” nowinki technologiczne i aktywnie korzystają z mediów cyfrowych i technologii cyfrowych i uznawani są za generację zuchwałą, otwartą na nowe wyzwania. (źródło: wikipedia.org)
 15. J. Kall, Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 73-74.
 16. „Cyfrowi autochtoni” czyli człowiek w cyberprzestrzeni „z tej ziemi”, „tuziemiec”, „tubylec” (ang. digital autochthons)  a inaczej „cyfrowy tubylec” (ang. digital native). Twórcą pojęcia digital natives jest amerykański badacz mediów, pisarz, projektant gier komputerowych i systemów edukacyjnych Marc Prensky, który w artykule opublikowanym w „On the Horizon” w 2001 r. scharakteryzował cyfrowych tubylców w opozycji do cyfrowych imigrantów (ang. digital immigrants). Prensky mianem cyfrowych tubylców określił pokolenie urodzonych po 1980 roku, dla którego komputery i Internet są tak naturalnymi elementami świata, jak dla poprzedzających je generacji prąd, radio czy telewizja. Termin digital native powstał na wzór określenia native speaker, czyli „użytkownik języka ojczystego”, co oznacza, że dla reprezentantów tego pokolenia „ojczyzną” jest świat cyfrowych technologii oparty na komunikacji w Internecie. (źródło: wikipedia.org)
 17. J. Kall, Branding na smartfonie., tamże, s. 140-142.
 18. JS., Śmierć gazet drukowanych? Płatne treści cyfrowe, publikacja 2016-10-06, http://www.telewizjapolska24.pl/PL-H23/3/1397/smierc-gazet-drukowanych.html [online 15.04.2019]
 19. P. Domurad, Aplikacja portalu „Network Magazyn”, opublikowana 9.02.2019 [online: 23.03.2019, 14;47] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.domurad.networkmagazyn&rdid=com.domurad.networkmagazyn
 20. Polski Rynek Reklamowy nabiera tempa + statystyki, Zenith The ROI agency, data utworzenia: 2018-06-18, [online: 24.02.2019, 22:43] https://www.zenithmedia.pl/polski-rynek-reklamowy-nabiera-tempa/
 21. P. Hałabuda, Tworzenie aplikacji mobilnych: iOS vs Android,  Portal WhallaLabs,  publikacja: 2016-10-27 11:25:37 [online: 15.04.2019, 14:57]  http://whallalabs.com/tworzenie-aplikacji-mobilnych-ios-vs-android/
 22. Pokolenie “milenialsów” (ang. Millennials) – patrz  pokolenia „Ygreków”, przypis 21
 23. Pokolenie „X” (ang. Generation X) – pokolenie ludzi urodzonych w drugiej połowie XX w., którzy nie wiedzą, dokąd mają zmierzać, społeczeństwo zagubione w chaosie współczesności, wykreowanych przez modę wzorców, szukające odpowiedzi na trudne pytania i sensu własnej egzystencji. Symbol X oznaczać ma niewiadomą. W Polsce określenie to dotyczy ludzi urodzonych w latach ok. 1961–1983 (lub do 1985), nazywanych tu także pokoleniem PRL. (źródło: wikipedia.org)
 24. Grupa Wirtualna Polska, Pokolenie Z – nie warto bronić im dostępu do nowych technologii, „dzieci.pl”, 17 kwietnia 2015 [dostęp 2016-11-13] (pol.) https://parenting.pl/
 25. Generacja Z. Młodzi, otwarci, wychowani w dobrobycie, żyjący w świecie wirtualnym, skazani na kryzys, „naTemat.pl” prezi.com [dostęp 2016-11-13] https://prezi.com/tdnawrzn9big/generacja-z/
 26. K. Bodzioch, Pokolenie C – wymysł socjologów czy kolejna odsłona pokolenia Y?,  Treco – portal dla szkoleniowców,  publikacja: 28.11.2011        [online: 23.03.2019, 12:11] http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/875/pokolenie-c-wymysl-socjologow-czy-kolejna-odslona-pokolenia-y-
 27. M. Prensky, Digital natives, Digital immigrants, On the Horizon, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, publikacja: (2011),  [online: 27.03.2019, 23:24] http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf; J. Dziekońska, M. Nowicka,   Cyfrowy tubylec w szkole Diagnozy i otwarcia, recenzja dr hab. Grażyny Penkowskiej, prof. UG, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.
 28. Grzybowska K., Smektała R., Internet to nie remedium na problemy prasy, data publikacji: 25.02.2014, [online: 23.03.2019  18:14] https://pl.ejo-online.eu/nowe-media/internet-remedium-problemy-prasy
 29. JS., Śmierć gazet drukowanych? Płatne treści cyfrowe, j.w.

Mogą Cię również zainteresować