XII Spotkanie Klubu TOP Liderów MLM

przez Mieczysław Brzezicki
1001 odsłony

We wtorek 5 maja 2015 roku w pruszkowskim hotelu ComfortBiznes odbyło się XII Spotkanie Klubu TOP Liderów MLM. Zajęliśmy się sprawami składu członków i zarządu tego projektu oraz szeroko rozumianym promowaniem branży sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy.

XII Spotkanie Klubu TOP Liderów MLMXII Spotkanie Klubu TOP Liderów MLM

Punktualnie o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej hotelu ComfortBiznes stawili się przedstawiciele elitarnego Klubu TOP Liderów MLM w składzie: Paweł Borecki, Marek Wawrzeńczyk, Mirosław Horodecki, Bogumiła i Jan Srokowie, Jacek Bartkowiak, Piotr Zarzycki, Dorota Augustyniak-Madejska, Marek Przeniosło, Michał Barański i Mieczysław Brzezicki. 

Redaktor naczelny periodyku „Network Magazyn”, pomysłodawca i założyciel klubu – Maciej Maciejewski przywitał zebranych i przedstawił plan spotkania, który został przez uczestników przyjęty jednogłośnie. Pierwszym ważnym punktem obrad klubu były sprawy organizacyjne i członkowskie. W związku z absencją, dynamicznymi zmianami karier i firm, z którymi współpracują niektórzy topowi liderzy, a co najważniejsze zgodnie z przyjętym Regulaminem Klubu, swoje członkostwo w tej ekipie zawiesili: Piotr Łopacki, Wacław Pieciułko, Zofia Starzyńska, Piotr Pacyga, Mariusz Nowakowski, Michał Krzemień, Jolanta Przyborowska i Łukasz Kołodziej. W poczet klubowiczów przyjęto natomiast Pawła Lenara z FM GROUP oraz Michała Barańskiego z Duo Life, który dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych klubu został jego członkiem wspierającym.

Jednogłośną decyzją klubowiczów przedłużono na kolejny rok zarząd w składzie: Mieczysław Brzezicki – prezes, Natalia Ryńska – skarbnik, Bogumiła Sroka – przewodnicząca sądu koleżeńskiego. Nie dokonano również żadnych zmian jeśli chodzi o kierowników poszczególnych sekcji regionalnych klubu: Sekcją Zachodnio-Pomorską zajmuje się Szymon Turno, Sekcją Centralną – Jacek Bartkowiak, Sekcją Małopolską – Paweł Samarec i Grażyna a Sekcją Śląską – Mirosław Horodecki wraz z Marianem Polokiem.

Ważnym elementem działalności Klubu Top Liderów MLM jest budowanie świadomości i rzetelne propagowanie branży DS/MLM w społeczeństwie. W tym celu, z inicjatywy redaktora Maciejewskiego klubowicze udzielili wywiadów, które będą częścią filmu promującego sektor. Film staraniem redaktora jest właśnie w przygotowaniu i zgodnie z jego zapowiedzią pojawi się niebawem na portalu „Network Magazynu”. Bardzo miłym akcentem w wykonaniu Pawła Boreckiego było obdarowanie uczestników spotkania jego najnowszą książką – „Pułapki, nie tylko w biznesie”. Każdy z klubowiczów otrzymał książkę tego sympatycznego autora wraz z miłą dedykacją. Następnie Marek Wawrzeńczyk, jako prezes nowego projektu o nazwie Polska Akademia Zdrowia, który pod względem wielu aspektów jest kompatybilny z działalnością klubu i biznesem MLM poinformował wszystkich o jego celach, zadaniach i osiągnięciach.

Niektórzy twierdzą, że najważniejsze i najciekawsze rozmowy toczą się po części oficjalnej takich spotkań, najczęściej podczas kolacji… Tak też było w przypadku top liderów i to nawet do tego stopnia, że powstał pomysł, aby dyskusję nagrywać. Redaktor wymyślił cykl dyskusji kuluarowych klubu, których – znając Maciejewskiego – również niebawem będziemy mogli się spodziewać.

Klub TOP Liderów MLM (KTLMLM) to grono najprężniej działających w marketingu sieciowym fachowców, grupa rzetelnych i etycznych liderów współpracujących, jako niezależni przedsiębiorcy, ze znanymi i poważanymi firmami reprezentującymi branżę w Polsce. Podstawowymi celami, jakie klub wyznaczył sobie do konsekwentnego realizowania, są następujące zagadnienia: integracja środowiska MLM, promocja tego biznesu, zainteresowanie społeczeństwa unikalnymi możliwościami, jakie daje ten sektor i w efekcie zwiększenie liczby dystrybutorów w branży, etyka w MLM, prezentowanie i analizowanie obecnej sytuacji branży na rynku, opiniowanie nowych firm MLM, wymiana doświadczenia, rozwiązywanie problemów wewnątrz sektora, edukacja (m.in. organizacja profesjonalnych szkoleń branżowych) oraz działalność charytatywna.

Mogą Cię również zainteresować