źródło: www.sxc.hu źródło: www.sxc.hu

W tym dniu każdy student czy absolwent będzie miał szansę zapoznania się z najnowszymi propozycjami pracy, praktyk i staży zarówno w największych korporacjach, jak i mniejszych firmach z regionu województwa śląskiego. Dni Kariery to największe targi pracy, praktyk i staży organizowane przez AIESEC Polska – międzynarodowe stowarzyszenie studentów, gdzie przedstawiciele firm mają szansę na bezpośredni kontakt ze studentami i absolwentami, dzięki czemu mogą oni porozmawiać z potencjalnymi praktykantami i stażystami, rozwiać wątpliwości studentów i poznać oczekiwania młodych ludzi. Równolegle do targów odbędzie się Akademia Umiejętności oferująca firmom lub organizacjom prowadzenie warsztatów o tematyce biznesowej. Jest to szansa na promowanie działalności firmy wśród studentów i w środowisku branżowym.

– Dni Kariery odbywają się w Katowicach już od ponad 20 lat i z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zarówno ze strony firm jak i studentów – informuje tegoroczny narodowy koordynator Dni Kariery Damian Jaremicz. Koordynatorka edycji katowickiej Karolina Halarewicz zaprasza do współpracy firmy poszukujące praktykantów lub stażystów: – Pracodawcy mają okazję zaprezentowania społeczności akademickiej możliwości rozwoju oraz zatrudnienia w firmie. Zaletą wydarzenia jest osobisty kontakt potencjalnych pracowników z pracodawcami. Dni Kariery dają możliwość budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz weryfikacji swojej oferty i podniesienie jej konkurencyjności na rynku pracy.

Dni Kariery to tylko jedna z wielu form współpracy, które oferuje AIESEC. Uczestnictwo w targach daje możliwość poznania organizacji i kontynuowania kooperacji poprzez Program Praktyk Zagranicznych, Program Ambasador oraz inne partnerstwa i co za tym idzie osiągania dodatkowych korzyści. Więcej informacji o Dniach Kariery dostępnych jest na stronie internetowej www.dnikariery.pl w zakładce Katowice oraz na www.katowice.aiesec.pl.