Zmiany w ofertach pracy

przez Marek Wyrzychowsk
489 odsłony

Każdy przedsiębiorca, który poszukuje nowego pracownika, może składać swoje propozycje do Urzędów Pracy w dowolnej formie. Rozumiemy przez to, że ofertę można przesłać na piśmie, mailem, faksem lub telefonicznie.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Umożliwić ma to projekt rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Znalazł się on w konsultacjach społecznych. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania firmy łatwiej i szybciej będą mogły znaleźć nowego pracownika wśród bezrobotnych.

Wraz z dniem 29 grudnia 2010 r. w życie wszedł zapis mówiący o tym, że zakład o wolnym miejscu pracy powinien również informować powiatowy urząd pracy. Wymagane jest zrobienie tego w formie pisemnej. Odpowiedni dokument pracodawca może przynieść osobiście do urzędu albo przesłać go za pośrednictwem poczty. Projektowane przepisy znoszą to ograniczenie. W efekcie wystarczy, że pracodawca prześle ofertę np. tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zdaniem Pracodawców RP obowiązująca procedura jest dość uciążliwa dla przedsiębiorców. Z tego powodu cześć z nich po prostu rezygnuje z szukania pracowników za pośrednictwem urzędów. W pierwszym półroczu bieżącego roku trafiło tam 403,5 tys. ofert zatrudnienia. To o 26% mniej niż w zeszłym roku. Jest to najniższa liczba od roku 2003.

Mogą Cię również zainteresować