Budak Nakal Lab Report Pdf Lesson 12 Homework 5.4 Answer Key Rutgers Cover Letter Template Resume Teacher Assistant

LYONESS. Strachy na lachy czy początek końca?

przez Piotr Hoffmann

Lyoness to bardzo kontrowersyjne przedsięwzięcie biznesowe. Świetnie rozwija się w wielu krajach Europy, generując – w samej tylko Polsce – sprzedaż netto na poziomie kilkunastu milionów zł/rocznie. Jednak, niektórzy specjaliści i obserwatorzy naszej branży twierdzą bez przekory, że…

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

…system funkcjonowania tej firmy przypomina piramidę finansową. Od wielu lat jest o tym głośno zarówno w mediach internetowych jak i tradycyjnych. Pisała o tym m.in. „Gazeta Prawna”, red. Maciej Samcik z „Gazety Wyborczej”, „Głos Koszaliński” oraz wiele innych mediów.

Nam nigdy nie udało się udowodnić w 100% tego, aby Lyoness było piramidą finansową, gdyż decydenci spółki Lyoness Poland z siedzibą w Katowicach nigdy nie chcieli nam udzielić odpowiedzi na kilka pytań, co pozwoliłoby nam w bardzo łatwy sposób nakreślić schemat pochodzenia wypłacanych tam ludziom prowizji. Zawsze zasłaniano się tajemnicą handlową. Ale są przecież na świecie kompetentne urzędy, którym twarde dane i prawdziwe informacje pokazać trzeba. Ba… One mogą nawet same je sobie wziąć. Wystarczy chcieć. Dlatego w kilku krajach w sprawie albo przeciwko Lyoness toczyło się już wiele procesów, a ich rozstrzygnięcia były różne. Zazwyczaj wybornym prawnikom udawało się przeciągać sprawy czy doprowadzać do wyroków dla firmy korzystnych.

Do czasu…

Jak się znów okazało, najbardziej czujni w tego typu tematach są Czytelnicy „Network Magazynu”. Najczęściej Ci, którzy dobrze znają języki obce. Niedawno jeden z nich poinformował nas o tym, co w kwestii Lyoness wydarzyło się w Austrii:

„Po latach przewlekania procesów przez Lyoness Sąd Najwyższy w Austrii odrzucił wszystkie odwołania od wyroków w procesie zbiorowym VKI przeciwko Lyoness i unieważnił 61 nielegalnych klauzul w regulaminach (OWU, DOWU itp.) na podstawie których zawierane były umowy członków od 2007 do 2014 roku. Wyrok Sądu Najwyższego stanowi uznanie roszczeń poszkodowanych przez Lyoness, działa na ich korzyść – mówi Ulrike Wolf, szefowa Departamentu Procesów Zbiorowych VKI (odpowiednik naszego UOKIK – przyp. własny). Wszystkie umowy zawarte do 2014 są nieważne, dlatego naszym zdaniem nie ma i nie było prawnej podstawy do przyjmowania wpłat przez Lyoness. Firma ta musi zatem zwrócić członkom pieniądze wraz z odsetkami – wyjaśniła Ulrike Wolf”.

Rynek austriacki

Sprawdziliśmy. Rzeczywiście austriackie pismo „Trend” opublikowało niedawno na ten temat obszerny artykuł*. Czytamy w nim m.in.: „Konsumenci wabieni są przez Lyoness niejednoznacznymi obietnicami – w zależności od formy członkostwa – aby dokonywać wysokich płatności. Teraz możliwości zarabiania zapisane w umowach muszą być bardziej zrozumiałe. Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów VKI złożyło pozew wobec Lyoness dotyczący klauzuli 61 zawartej w umowie i wygrało ją przed OGH (Oberster Grichtshof = Sąd Najwyższy w Austrii – przyp. red.) Zarzut VKI dotyczył wątpliwych obietnic dotyczących systemu premii zapewniających wysokie zyski. Teraz droga wolna dla tych, których problem dotyczy i którzy mogą odzyskać pieniądze plus odsetki od firmy w systemie cash back. W tej sprawie przygotowywane są już zbiorowe pozwy.

VKI zorganizowało w imieniu Ministerstwa Spraw Społecznych pozew stowarzyszeniowy przeciwko Lyoness Europe AG. Podmiotem pozwu jest 61 klauzul w Ogólnych Warunkach Współpracy (AGB) oraz w dodatkowych Warunkach Współpracy (ZAGB) dotyczących tzw. „Rozszerzonych korzyści członkowskich” z lat 2012, 2009, 2008 i 2007. Sądy niższej instancji już stwierdziły, że wszystkie 61 klauzule są nieprzejrzyste i niezgodne z prawem.

Umowy, których dotyczy pozew, są obecnie nieważne. Teraz OGH przyznaje również rację VKI i potwierdza wyrok Wyższego Sądu Okręgowego w Wiedniu (OLG Wien) we wszystkich aspektach sprawy. Z prawnego punktu widzenia VKI wynika, że umowy te są nieskuteczne, a Lyoness musi wypłacić z powrotem pieniądze, w tym odsetki klientom. VKI oferuje zainteresowanym poszkodowanym nieodpłatny udział w zbiorowym działaniu na rzecz egzekwowania potencjalnych roszczeń. (…)

Rozszerzone członkostwo w Lyoness kosztuje ok. 25 000 euro. Te rzekome zalety spowodowały, że wielu konsumentów dokonało wpłat od 2000 do 25 000 euro na rzecz Lyoness w celu możliwości skorzystania z tych „zalet”. Osoby poszkodowane donoszą do VKI, że nie otrzymały świadczeń, których oczekiwali lub nie otrzymali ich w odpowiednim zakresie. Wielu chciało zakończyć umowy z Lyoness i odzyskać pieniądze. Teraz wszystkie warunki rozszerzonego członkostwa zostały uznane za nieważne.

OGH stwierdził jednoznacznie nieważność wszystkich klauzul umów regulujących główne zobowiązania Lyoness i zadeklarował zarówno rozszerzone korzyści członkowskie, jak i klauzule dotyczace rozwiązania umowy za nieprzejrzyste i nieskuteczne. Według OGH Ogólne Warunki Współpracy (AGB) były niepotrzebnie formułowane w trudny do zrozumienia sposób. Brakuje definicji głównych pojęć. OGH uznał, że system płatności za pomocą kuponu jest nieprzejrzysty. Aby uzyskać zwrot depozytu, trzeba inwestować w swoje własne zakupy – korzyści dla konsumentów nie są zbyt jasne.

Zdaniem OGH równie trudno zrozumieć konsumentom tak zwaną funkcję re-cash, która przyznaje jedynie ograniczoną możliwość zwrotu wpłaconego depozytu w formie bonów na zakupy w firmach partnerskich. Nie otrzymują oni po prostu depozytu, ale muszą zainwestować […] pieniądze w dodatkowe zakupy własne w celu repatriacji dokonanych w ten sposób płatności, w związku z czym korzyści gospodarcze dla konsumentów przedstawiane przez pozwanego przy wyborze funkcji re-cash nie są jasne. Zakres zdefiniowanych Ogólnych Warunków Współpracy (AGB) powinien być  dla konsumentów przejrzysty.

Lyoness musi więc wypłacić pieniądze wraz z odsetkami. – „Tym orzeczeniem sytuację prawną wyjaśniono na korzyść konsumentów – mówi Ulrike Wolf, szef działu zbiorowych pozwów prawnych w VKI. – W konsekwencji umowy, które opierają się na Ogólnych Warunkach Współpracy (AGB) z 2012 r. lub wcześniejszych są nieskuteczne, a zatem naszym zdaniem podstawa prawna dotycząca płatności depozytów została anulowana. Lyoness musi zatem wyłacić te pieniądze wraz z odsetkami –wyjaśnia Ulrike Wolf.

VKI przy wsparciu Ministerstwa Spraw Społecznych zorganizował zbiorową kampanię w celu sprawnego wyegzekwowania potencjalnych roszczeń wobec Lyoness. Bezpłatny udział jest możliwy od 25 lipca 2017 roku za pomocą strony www.verbraucherrecht.at.

Rynek szwajcarski

W trakcie sprawdzania informacji o tym co się dzieje w Austrii, dotarliśmy również do bardzo ważnej publikacji pochodzącej z rynku szwajcarskiego**. Otóż gazeta „Tiroler Tageszeitung” w artykule „Auch Schweizer Obergericht sieht in Lyoness-Vertrieb Schneeballsystem” ("Również szwajcarski Sąd Najwyższy widzi w systemie sprzedaży Lyoness tzw. system śnieżnej kuli") twierdzi:

„Przeciwko firmie Lyoness z Graz zajmującej się rabatami i głównemu sponsorowi wiedeńskiego klubu piłkarskiego Rapid, złożony został kolejny wyrok w sprawie cywilno-prawnej. Tym razem szwajcarski Obergericht Zug opisuje system sprzedaży Lyoness jako tzw. system kuli snieżnej. Członkowie Lyoness otrzymują pieniądze głównie tylko wówczas, gdy rekrutują innych członków. Ponad to – zdaniem sądu – ten model biznesowy jest nieprzejrzysty. Wyrok nie jest prawomocny.

Lyoness broniła się przed odpowiednim wyrokiem sądu niższej instancji i spotkała się z odmową swojej skargi. Przeciwko wyrokowi Sądu Najwyższego Kantonu Zug z dnia 28 lutego jest uprawniony do wniesienia odwołania jeśli kwestia prawna ma podstawowe znaczenie. Lyoness chce to wykorzystać. – Wyrok, który dotyczy wyłącznie Lyoness Suisse GmbH, nie jest prawomocny. Lyoness złoży odwołanie od tej decyzji – powiedziała rzeczniczka firmy na zapytanie APA. Ponieważ sprawa jest obecnie w toku, nie może podać innego stanowiska.

Obergericht Zug analizuje szczegółowo Lyconet, kanał sprzedaży Lyoness. Sprawa została zainicjowana przez członka, który wpłacił prawie 4 500 franków szwajcarskich (obecnie to około 4 200 euro) do systemu Lyoness w okresie od października 2014 do września 2015 roku. Między innymi kupił tak zwane kupony rabatowe. Lyoness odmówił, kiedy ten chciał otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy. Sąd przyznał jednak poszkodowanemu rację w dwóch instancjach.

Według Obergericht Lyconet jako całośc narusza prawo przeciwko nieuczciwej konkurencji (UWG). Korzyść dla członków wynika głównie z naboru innych osób. – Ten, kto kupuje u firm partnerskich Lyoness i zbiera rabaty, ma tylko marginalne korzyści – powiedział sąd. – Wynagrodzenie jest interesujące ze strony ekonomicznej tylko wtedy, gdy chodzi o rekrutację nowych członków i ich wkład finansowy. Zysk jest tym wyższy, im większą liczbę nowych członków przyprowadzi oskarżonemu indywidualny członek i im więcej członków uczestniczy w systemie. Kolejnym znakiem istnienia nieuczciwego systemu kuli śnieżnej jest fakt, że uczestnicy uzyskują korzyść finansową za samo rekrutowanie nowych osób – stwierdza sąd w uzasadnieniu wyroku.

Wreszcie brak jest również przejrzystości w odniesieniu do struktury Lyoness oraz systemu naliczania prowizji. Z Ogólnych Warunków Współpracy (AGB) z roku 2014 i porozumienia Lyconet nie wynika jasno jakie są dokładnie obiecane korzyści, jak są one naliczane oraz w jakim stopniu są ostatecznie przyznawane każdemu członkowi (…)

Obergericht Zug nie jest pierwszym sądem, który uznał system Lyoness za niedopuszczalny. Obecny wyrok stanowi:  *Dla kompletności należy zauważyć, że nawet austriackie sądy zakwalifikowały system obsługiwany przez oskarżonego jako niedopuszczalny system kuli snieżnej.> Kolejny podobny wyrok wydał Sąd Rejonowy w Vöcklabruck. W dniu 9 marca stwierdził, że model biznesowy prowadzony przez pozwanego kwalifikuje sie jako system kuli śnieżnej. Na pytanie APA firma Lyoness uznała, że wyrok w tej sprawie jst Lyoness zakłada również, zwłaszcza z powodu różnych decyzji, że nawet ten produkt, którego już nie oferuje, nie reprezentuje lub nie reprezentował systemu kuli śnieżnej – powiedziała rzeczniczka w pisemnym oświadczeniu”.

Rynek polski

W naszym kraju również jest mnóstwo skarg na działalność firmy Lyoness. Jednak z powodu nader skomplikowanych zasad funkcjonowania, sama analiza dokumentów i skarg uczestników tego systemu wymaga dokładności i czasu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi w sprawie tej firmy postępowanie już ponad 4 lata. Jednak, jak zapewniła w wywiadzie dla Gazety Prawnej Dorota Karczewska, wiceprezes UOKiK: „Kończymy bardzo stare postępowanie dotyczące firmy Lyoness, w którym niebawem można spodziewać się decyzji”. A jaka ona będzie? Nie wiadomo, ale pewne jest jedno. Network Magazyn poinformuje Was o tym bankowo.

* https://www.trend.at/branchen/rechtsschutz/ogh-vetragsklauseln-lyoness-8229024

Wyrok Sądu Najwyższego:

https://verbraucherrecht.at/cms/uploads/media/OGH_18.5.2017_10_Ob_45_16i.pdf

** http://www.tt.com/home/12782932-91/auch-schweizer-obergericht-sieht-in-lyoness-vertrieb-schneeballsystem.csp

Mogą Cię również zainteresować