Najnowsze badanie Ipsos na temat systemu DS/MLM

przez Marek Wyrzychowsk

World Federation of Direct Selling Associations (Światowa Federacja Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej) skupia ponad 60 organizacji reprezentujących firmy sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego z całego świata. W 2018 roku spółki te wygenerowały globalną sprzedaż na poziomie 192,9 miliarda dolarów.

żródło: WFDSAżródło: WFDSA

To nowy rekord. Sektor sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego wykazuje stały wzrost w czasie, z trzyletnią złożoną roczną stopą wzrostu w wysokości 4,2% w okresie od 2015 do 2018. Według najnowszych danych branżą DS/MLM na świecie zajmuje się już 118,4 miliona osób. Z tego ok. 10,5 miliona pracuje w pełnym wymiarze godzin, poświęcając ponad 30 godzin tygodniowo na budowanie biznesu. 42,9 miliona osób pracuje w niepełnym wymiarze godzin, poświęcając na pracę do 30 godzin tygodniowo. 64,9 miliona to osoby, które dołączyły niedawno dlatego, że cenią produkt i chcą je kupować ze zniżką. To wyłącznie konsumenci. Pozostali nigdy nie będą aktywni.

Sprzedaż bezpośrednia i marketing wielopoziomowy to bardzo dobre rozwiązanie dla rodzin wielopokoleniowych i reprezentantów wyżu demograficznego. Bardzo ciekawe są w tej kwestii wyniki nowego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej Seldia. Dane pokazują, że system DS/MLM cały czas przyczynia się do budowania równości i wzrostu przedsiębiorczości w całej Europie.

Kobiety są siłą napędową sukcesu tego sektora. Ponad 4 na 5 sprzedawców bezpośrednich to kobiety, co stanowi prawie dwa razy więcej niż średnia europejska dla wszystkich przedsiębiorców. Sprzedaż bezpośrednia oferuje również możliwości biznesowe dla osób w każdym wieku. 1 na 5 sprzedawców bezpośrednich ma powyżej 55 lat i nie ma żadnych barier edukacyjnych, aby zostać dystrybutorem. Ponadto na taką działalność decydują się osoby ze wszystkich środowisk edukacyjnych – od osób bez wykształcenia po osoby posiadające wysokie stopnie naukowe.

Podstawą tego systemu jest przedsiębiorczość. 1 na 3 sprzedawców bezpośrednich wybiera nasz sektor, ponieważ oferuje on elastyczność i długoterminowy, dodatkowy dochód, a badanie wykazało, że zdecydowana większość sprzedawców bezpośrednich cieszy się niezależnością, swobodą i elastycznością swojej pracy. Sprzedawcy są upoważnieni do budowania własnego biznesu, ustalania własnych godzin pracy i sprzedawania w swoich sieciach na swoje unikalne sposoby. DS/MLM pozwala ludziom budować kariery tak jak chcą i we właściwym tempie.

To prężnie rozwijający się sektor, który przyczynia się do sukcesu gospodarczego Europy. Podstawą sprzedaży bezpośredniej zawsze były osobiste kontakty międzyludzkie pomiędzy sprzedawcą i klientem, a badanie pokazało, że nawet w dzisiejszej dobie – erze internetu, również jest to bardzo ważne. Co prawda dostosowaliśmy się do przestrzeni online, wielu sprzedawców korzysta z mediów społecznościowych i innych platform internetowych do budowania biznesu. Jednak aż 77% sprzedawców uważa, że ​​podstawową siłą napędową sprzedaży bezpośredniej jest spersonalizowana usługa oferowana przez dystrybutorów, a bezpośrednie spotkania pozostają popularnym sposobem kupowania i sprzedawania. Model ten okazał się niezmiennie skuteczny osiągając obroty w wysokości 29 miliardów euro w roku 2018.

– Badanie IPSOS pokazuje, w jaki sposób sprzedaż bezpośrednia i network marketing poprawia życie obywateli w całej Europie – powiedział prezes stowarzyszenia Seldia – Paul Jarvis. – Seldia z dumą obserwuje pozytywne tendencje w zakresie równości, przedsiębiorczości i wzrostu, które są odczuwalne przez sprzedawców bezpośrednich i mamy nadzieję, że wzmocnimy ich głosy na poziomie całego kontynentu – dodał.

W świecie, w którym coraz trudniej jest łączyć się z innymi, sprzedaż bezpośrednia nadal buduje społeczności i zbliża ludzi w całej Europie, przyczyniając się do wzrostu naszych gospodarek zarówno online, jak i offline.

Mogą Cię również zainteresować