MLM startuje w Wyższej Szkole Bankowej

przez Maciej Maciejewski

10 czerwca br. byliśmy z wizytą na renomowanej wrocławskiej uczelni. Odwiedziliśmy Wyższą Szkołę Bankową, gdzie od kilku miesięcy dzieją się rzeczy spektakularne i nader ważne dla całej branży DS/MLM w Polsce.

Od lewej stoją: Bernard Jastrzębski, Kamila Molińska, Maciej Maciejewski, Iwona Kasprzyszak i Roman Hadasik
Od lewej stoją: Bernard Jastrzębski, Kamila Molińska, Maciej Maciejewski, Iwona Kasprzyszak i Roman Hadasik

O co chodzi? Otóż, dzięki staraniom kilku charyzmatycznych osób związanych z branżą, sektor sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego, po raz pierwszy w Polsce, dumnie wkracza na uczelnię wyższą, jako kierunek studiów. W prestiżowej Wyższej Szkole Bankowej powstała Akademia Marketingu Bezpośredniego i Mikroprzedsiębiorczości. Studia podyplomowe dedykowane przedsiębiorcom z branży direct selling & network marketing ruszają od października 2010 roku. Pierwszy raz poinformowaliśmy o tym naszych Czytelników kilka tygodni temu w tym miejscu.

Od lewej siedzą: Bernard Jastrzębski, Kamila Molińska i Roman Hadasik
Od lewej siedzą: Bernard Jastrzębski, Kamila Molińska i Roman Hadasik

Teraz publikujemy szczegółowy program tego kierunku. W sumie to 192 godzin wykładów i zajęć:

OBSZAR – OTOCZENIE

„Aby więcej zarabiać, musisz więcej wiedzieć” B. Tracy.

1. Specyfika branży – network marketing /4h/

 • Geneza
 • Fazy rozwoju
 • Fakty i liczby
 • Prognozy
 • Analiza SWOT dla rynku polskiego

2. Analiza planu marketingowego /4h/

 • Network marketing – własny biznes czy dodatkowe źródło dochodu?
 • Skąd się biorą pieniądze w network marketingu?
 • Planowanie własnej kariery w oparciu o plan marketingowy firmy, z którą współpracujesz
 • Biznes plan i maksymalizacja zysków

3. Uwarunkowania prawne i prowadzenie finansów w mikrofirmie /8h/

 • Założenie działalności gospodarczej
 • Podstawy rachunkowości i finansów
 • Pozyskiwanie środków z UE
 • Aspekty prawne związane z prowadzeniem mikrofirmy

OBSZAR – JA

”Jeżeli zamierzasz zarządzać innymi, naucz się najpierw zarządzać sobą”. P. Drucker.

4. Trening kluczowych umiejętności osobistych lidera network marketingu /24h/

 • Trening zachowań asertywnych
 • Kreowanie osobistego wizerunku
 • Komunikacja interpersonalna
 • Techniki automotywacji
 • Adaptacja zmian

5. Zarządzanie sobą w nielimitowanym czasie pracy /8h/

 • Istota czasu i perspektywy jego postrzegania
 • Wykorzystanie zasady Pareto w network marketingu
 • Matryca czasu pracy

6. Psychologiczne aspekty działalności w network marketingu /8h/

 • Psychologiczny autoportret
 • Pozycja w konfliktach

OBSZAR – ZESPÓŁ

„Możesz osiągnąć w życiu wszystko, pod warunkiem, że nie dbasz o to, na kogo spadną zaszczyty”. H.S .Truman.

7. Wystąpienia publiczne w network marketingu. Prowadzenie prezentacji sprzedażowych /16h/

 • Przygotowanie prezentacji /cel nadrzędny, zebranie kluczowych informacji na temat audytorium
 • Techniki radzenia sobie z tremą
 • Wizerunek własny, jako narzędzie wywierania wpływu
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Komunikacja perswazyjna
 • Sztuka improwizacji
 • Technika „Human story”

8. Rekrutacja i selekcja w network marketingu /24h/

 • Projektowanie narzędzi prospectingowych
 • Pozyskiwanie kontaktów z ciepłego i zimnego rynku
 • Social networking
 • Budowanie kluczowego zespołu
 • Kreowanie liderów
 • Rozwój przywództwa

9. Zarządzanie rozwojem struktury /16h/

 • Tworzenie struktury nieformalnej i najważniejsze zasady jej efektywnego funkcjonowania
 • Emocje vs organizacja
 • Sztuka definiowania celów w network marketingu
 • Zakres kompetencji i obowiązków kluczowych współpracowników
 • Zarządzanie marketingowe w strukturze nieformalnej
 • Planowanie i organizacja czasu kluczowych współpracowników
 • Zasada synergii

10. Lider, jako przywódca /32h/

 • Rola lidera w strukturze marketingu sieciowego
 • Budowanie autorytetu
 • Ewolucyjna teoria przywództwa
 • Style zarządzania /dyrektywny, prowadzący, wspierający, delegujący/
 • Marka lidera /zachowania vs wyniki

11. Trudne sytuacje w pracy lidera MLM /8h/

 • Techniki pokonywania niepowodzeń
 • Rodzaje konfliktów
 • Negocjacje i mediacje w nieformalnych strukturach

12. Motywacja w strukturach nieformalnych /8h/

 • Okazywanie uznania
 • Konstruowanie programów krótko i długoterminowych
 • Budowanie poczucia przynależności

13. Rozwój liderów network marketingu poprzez coaching /16h/

 • Mentor, trener, coach
 • Istota i rodzaje coachingu
 • Wytyczanie celów przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych
 • Metoda Action Plan

14. Projektowanie, planowanie i prowadzenie szkoleń /8h/

 • Szkolenia pracownicze vs szkolenia sieciowe
 • Badanie potrzeb szkoleniowych w strukturze
 • Projektowanie programów doskonalenia kompetencji
 • Prowadzenie szkoleń
 • Techniki rozwiązywania trudnych sytuacji podczas szkolenia
 • Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń

15. Kanały i narzędzia komunikacyjne w network marketingu /8h/

 • Nowoczesne media w marketingu sieciowym
 • Tworzenie wizerunku przy wykorzystaniu narzędzi internetowych
 • Skuteczny telemarketing
 • Techniki budowania komunikatów

Podczas wizyty w Wyższej Szkole Bankowej udało nam się porozmawiać z Iwoną Kasprzyszak, dyrektorem studiów podyplomowych i szkoleń we wrocławskiej WSB, bez której tego projektu z pewnością nie udałoby się zrealizować. Pytaliśmy ją przede wszystkim o dokonania i pozycję uczelni w Polsce i świecie. Oto co nam powiedziała:

Iwona Kasprzyszak
Iwona Kasprzyszak

– Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu powstała w 1998 roku. Prowadzimy studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (uzupełniające magisterskie), studia podyplomowe i Centrum Językowe Forward. Obecnie na uczelni mamy 35 kierunków, m.in. zarządzanie projektami, podyplomowe studia menedżerskie, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja społeczna i public relations, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a od października rusza kierunek skierowany dla sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Studia, które oferujemy, są interdyscyplinarną kompozycją przedmiotów i wyjątkowych, autorskich programów stworzonych przez ludzi, którzy są praktykami i zajmują się marketingiem sieciowym od co najmniej kilkunastu lat, ale wykładowcami będą również znani i cenieni specjaliści z różnych dziedzin biznesu. Dzięki temu stworzyliśmy unikalny, 192 godzinny proces szkoleniowy, będący jednocześnie pierwszymi w Polsce studiami dla menedżerów z branży DS/MLM. Dla osób interesujących się tym biznesem, którzy chcą rozpocząć edukację, z pewnością ważnym aspektem naszego przedsięwzięcia jest fakt, że WSB w rankingach szkół wyższych zajmuje najwyższe miejsce w Polsce wśród niepaństwowych, zawodowych wyższych szkół zarządzania i biznesu (ranking tygodnika „Wprost” za lata 2003, 2004, 2005 – przyp. red.). W 2004 roku rektor naszej uczelni odebrał z rąk prezesa Zachodniej Izby Gospodarczej prestiżową nagrodę „Dolnośląskie Gryfy” – za największy wkład w dziedzinie edukacji na rzecz gospodarki dolnośląskiej. Ponadto, w rankingu prestiżowego magazynu „Home&Market” Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu uplasowała się na 2 miejscu w Polsce wśród niepublicznych wyższych szkół biznesu. Szkoła zajęła 1 miejsce w województwie dolnośląskim. Współpracujemy z prestiżowymi uczelniami zachodnimi. Na przykład naszym amerykańskim partnerem jest Franklin University. Niedawno Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało raport, z którego jasno wynika, że nasza uczelnia cieszy się ogromnym zaufaniem kandydatów na studia. Raport jest informacją o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2009/2010 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelniach niepublicznych, a wrocławska WSB zajmuje w nim drugie miejsce w Polsce, jako uczelnia niepubliczna, najczęściej wybierana przez kandydatów w kategorii studia niestacjonarne oraz trzecie miejsce w Polsce w kategorii studia stacjonarne. Serdecznie zachęcam wszystkich menedżerów działających w MLM do poszerzania swojej wiedzy i horyzontów, co z pewnością zaowocuje poszczególnymi, jeszcze bardziej efektywnymi wynikami pracy, ale będzie także miało nieoceniony wkład w rozwój i promocję całej branży wśród społeczeństwa.

Osoby, które bezpośrednio przyczyniły się do zainicjowania kierunku:

Bernard Jastrzębski
Bernard Jastrzębski

Bernard Jastrzębski, wykładowca na WSB, kierownik merytoryczny nowego kierunku. W branży MLM działa od 1993 roku. Rozpoczął mając niespełna dwadzieścia lat. Jego partnerem w biznesie jest niezmiennie szwedzka firma Oriflame. Należy do grona ścisłej czołówki top liderów. Jest absolwentem WSHE w Łodzi na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz WSB we Wrocławiu, gdzie ukończył studia trener biznesu. Tematem pracy dyplomowej i zarazem jego pasją jest coaching. Metodę tą uważa za najskuteczniejszy sposób wspierania i rozwoju liderów MLM. Jego dewizą życiową są słowa: „Prawdziwym bogactwem jest stan umysłu”. Kierując się nimi i wykorzystując swoje doświadczenie, prowadzi treningi i szkolenia. Prywatnie mąż Grażyny, z którą wspólnie budują swój biznes MLM, tata córki Natalii i bliźniaków: Jakuba oraz Bartosza. Kocha życie. Jego pasją jest nurkowanie, tenis, koszykówka, muzyka i książki.

Edyta Kurek, prezes zarządu PSSB, vice president central Europe Herbalife, coach.

Edyta Kurek
Edyta Kurek
Kamila Molińska
Kamila Molińska

Kamila Molińska od 1999 roku z satysfakcją realizuje się w MLM, współpracując z firmą Oriflame. Swoje doświadczenia z tej działalności zawarła w książce pt: „Etat, biznes tradycyjny czy marketing sieciowy?” Od ponad 12 lat wspiera innych w szlifowaniu ich wewnętrznego diamentu. Bycie coachem to w jej odczuciu, nie tylko zawód, ale przede wszystkim postawa życiowa. Jest właścicielem firmy szkoleniowej Molińska Business Coaching. Prowadzi treningi z zakresu rozwoju osobistego i pracy z zespołem. Swoje przygotowanie do zawodu zdobyła studiując coaching w Laboratorium Psychoedukacji przy współpracy z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Warszawie. Prywatnie jej życie w kolory ubiera mąż Mirek i syn Olaf. Uwielbia podróżować, doświadczać nowych wrażeń, pisać i tańczyć. Niedawno odkryła nową pasję, jaką jest latanie szybowcem.

Roman Hadasik
Roman Hadasik

Roman Hadasik swoją działalność biznesową rozpoczął jeszcze w trakcie studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył jako inżynier technolog o specjalności projektowanie i automatyzacja procesów przemysłowych. Pierwszym profilem działalności firmy Opinion, której był współzałożycielem, stały się badania rynku i opinii społecznej. Kolejne jego działania w biznesie ukierunkowane były na reklamę zewnętrzną i marketing sieciowy. Od 2007 roku realizuje kolejne przedsięwzięcie pod nazwą Spring_Net. Jest to projekt całkowicie zorientowany na kreowanie i szkolenie liderów w marketingu sieciowym i wspiera jego współpracę z Oriflame Poland. Jest współautorem książki „Etat, biznes tradycyjny czy marketing sieciowy?” Jego największymi pasjami są tenis i kino. Uwielbia czytać i cieszyć się z sukcesów swoich współpracowników. Mąż Ewy, z którą wspólnie zarządza prowadzonymi przedsięwzięciami i tato Maćka.

Więcej informacji o WSB i nowym kierunku zainicjowanym na tej uczelni znajdziesz w tym miejscu: www.wsb.wroclaw.pl

Mogą Cię również zainteresować