Starcie tytanów: Cybulski vs. Akuna

przez Marek Wyrzychowski

Redakcja „Network Magazynu” otrzymała wczoraj pismo z oficjalnym stanowiskiem zarządu Akuna Polska Sp. z o.o. w odpowiedzi na zarzuty, które wobec niej wysunął Ryszard Cybulski – zawieszony prawie rok temu wiceprezydent.

Ostre dyskusje wznieciła na portalu społecznościowym dla branży DS/MLM Suportio.pl publikacja zawieszonego prawie rok temu przez firmę Akuna Polska Sp. z o.o. jej znanego wiceprezydenta – Ryszarda Cybulskiego. Opublikował on na swoim blogu osobistą historię działalności w tym biznesie, wraz ze szczegółami dotyczącymi jego zawieszenia. Z bardzo obszernym, czteroczęściowym tekstem można się zapoznać tutaj:

Część I
Część II
Część III
Część IV

Po kilku dniach Cybulski opublikował ten sam tekst również na swoim drugim blogu http://cybulscy.com Oczywiście zapoznanie się z wersją wydarzeń Cybulskiego, nie może dać Czytelnikom i obserwatorom branży jednoznacznej opinii w tym temacie. Jest to tylko i wyłącznie wersja wydarzeń przedstawiona oczami i piórem jednej ze stron konfliktu. To też komentarze na portalu, choć czasem bardzo emocjonalne, podzieliły opinię publiczną na dwa obozy – jedni stali murem za swoim wieloletnim przyjacielem Ryszardem Cybulskim, inni z kolei, pisząc, że znają głębsze podłoże tej sprawy i byli świadkami pewnych zdarzeń twierdzili, że zawinił Cybulski i firma zrobiła to, co musiała.

Wczoraj po południu otrzymaliśmy pocztą elektroniczną oficjalne stanowisko firmy Akuna Polska Sp. z o.o. w tej sprawie, które przytaczamy w całości:

„Szanowni Państwo! W dniu 18 kwietnia 2010 r. zakończyliśmy okres tygodniowej żałoby. Te tragiczne wydarzenia stały się punktem wyjścia do refleksji nad życiem i przemijaniem dla wielu z nas. Nasza zwłoka w reakcji na niżej opisane działania jest zatem zrozumiała. W dniu 11 kwietnia 2010 r. na portalu Supportio firma Akuna Polska Sp. z o.o. stała się przedmiotem bezpardonowego ataku ze strony jednego z jej dystrybutorów – Pana Ryszarda Cybulskiego. Dzisiaj, kiedy okres żałoby narodowej mamy za sobą, pragniemy odnieść się do kłamstw i oszczerstw zaprezentowanych na ww. portalu przez Pana Ryszarda Cybulskiego.
Jako podmiot gospodarczy nie mogliśmy pozwolić na prowadzenie szkodliwych działań na rzecz naszej firmy, jak również tysięcy naszych dystrybutorów i konsumentów. Działania, o których mowa, poparte stosownymi dowodami, polegały na:

  1. Przewerbunku dystrybutorów firmy Akuna do innych firm sektora MLM (w szczególności firmy Lifestyles), co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
  2. Publicznym naruszaniu dóbr osobistych Członków Zarządu oraz dystrybutorów firmy Akuna Polska Sp. z o.o., co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
  3. Przekazywaniu nieprawdziwych informacji, naruszaniu dobrego wizerunku firmy Akuna Polska Sp. z o.o.

W świetle powyższego Zarząd Akuna Polska Sp. z o.o. w dniu 29.05.2009 r. podjął decyzję o zawieszeniu Pana Ryszarda Cybulskiego w prawach i obowiązkach dystrybutora, licząc na zawarcie, satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Natychmiastowe rozwiązanie umowy uniemożliwiłoby ewentualny powrót Pana Ryszarda Cybulskiego do istniejących struktur marketingowych.

Z przykrością obserwujemy działanie Pana Ryszarda Cybulskiego, który poprzez swoje postępowanie nie tylko nie wykazuje woli porozumienia, ale wręcz kontynuuje działania godzące w dobre imię Akuna Polska Sp. z o.o. W związku z powyższym wzywamy Pana Ryszarda Cybulskiego do zaprzestania naruszania dóbr osobistych Akuna Polska Sp. z o.o., tj. do usunięcia z portalu Supportio konfabulacji oraz nieprawdziwych treści.

Równocześnie wzywamy administratora portalu Supportio do usunięcia tych treści, albowiem poprzez „tolerowanie” zamieszczania tych treści przez administratora portalu, również narusza on dobra osobiste Akuna Polska Sp. z o.o. Zwracamy również uwagę, na fakt, że umowa z Panem Cybulskim do dnia dzisiejszego nie została rozwiązana. Poprzez ten fakt pragniemy zwrócić uwagę na wolę Akuna Polska do podjęcia działań, normujących zaistniały spór. Z poważaniem, Zarząd Akuna Polska Sp. z o.o.”

Ponieważ w oświadczeniu Akuna Polska zwraca się również do Suportio.pl, poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Mieczysława Brzezickiego, prezesa zarządu Suportio Sp. z o.o. S.K.A., który dzisiaj rano w oświadczeniu napisał:

„Podejmiemy stosowne działania jeśli otrzymamy urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, dostarczonych przez Użytkownika lub jeśli otrzymamy wiarygodne informacje świadczące o bezprawnym charakterze tych danych. Powyższe wynika z Prawa Polskiego (Art. 14. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.). Ponadto rozdział V, punkt 15. regulaminu serwisu Suportio.pl stanowi: „Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.”

Jak widać, sprawa Ryszarda Cybulskiego i Akuny jest wielowymiarowa i skomplikowana. Mamy w niej dwa, jakże odmienne od siebie stanowiska. Zdaniem naszej redakcji, jedynym kompetentnym do jej rozstrzygnięcia organem jest sąd. Na portalu Suportio.pl Ryszard Cybulski przyznał, że złożył pozew, więc o wyroku poinformujemy Czytelników po zakończeniu sprawy.

Mogą Cię również zainteresować