Event marketing

przez Piotr Hoffmann
5256 odsłony

Anemiczna ostatnio gospodarka światowa z powodzeniem utrudnia firmom pozyskiwanie nowych, a czasem nawet zachowanie lojalności dotychczasowych klientów. Trudności w ich pozyskaniu czy utrzymaniu są więc obecnie powszechnym problemem firm i korporacji na całym świecie.

Jak więc można poradzić sobie z tym narastającym problemem? Odpowiedzią jest event marketing. Najwyższy czas zastanowić się, czy nie warto zmienić strategii firmy zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej, aby „nakręcić” klienta i zatrzymać go przy sobie. „Globalne” cięcia budżetowe spowodowały spore ograniczenia działań marketingowych największych firm, co w konsekwencji odbiło się na relacjach z klientami. Fakty są takie, że mimo kryzysu społeczeństwo pędzi do przodu i stopniowo tworzy nową erę innowacyjności i kreatywności. Znajdujemy się w najlepszym momencie, aby przemyśleć strategię działań, która zadecyduje o wygranej lub klęsce w pozyskiwaniu klientów „nowej generacji”.

Sposób na wyjście do społeczeństwa

Od pewnego czasu obserwujemy wyraźny wzrost imprez o charakterze eventowym, czego konsekwencją jest ponowny wzrost zasileń budżetu o działania marketingowo-eventowe, co szczególnie widoczne jest wśród firm z kapitałem zagranicznym. Zmiana perspektywy postrzegania działań eventowych wynika głównie z określonych zjawisk rynkowych, a nie z naszych oczekiwań lub oczekiwań konkurentów. Rosnąca liczba przekazów reklamowych powoduje większe trudności konsumentów w zapamiętywaniu reklam. Z kolei wydarzenia eventowe „dojrzały” w umysłach klientów czy współpracowników do tego stopnia, że:

Firma lub też marka bez eventu nie jest już tą samą atrakcyjną komórką, jaką była wcześniej, a produkt czy usługa bez odpowiedniej oprawy zwyczajnie nie zasługuje na uwagę.

Firmy, które świetnie prosperują, doskonale wiedzą, gdzie tkwi szkopuł dobrej promocji marki. Nawet w tradycyjnym biznesie, na świecie od dłuższego czasu, „po cichu”, odchodzi się od telewizyjnych spotów reklamowych, które jak wiemy coraz częściej nudzą, a nawet denerwują widza. Największy przydział budżetu wkłada się obecnie przede wszystkim w event marketing, dopiero później jest to wkład w reklamę drukowaną, następnie public relations i web marketing.

Społeczeństwo cały czas „ewoluuje”, stąd ważne jest, aby rozwinąć działania marketingowe firmy, które celnie trafią do odbiorcy. Bowiem poprzez kompleksowe i przekonywujące eventy, które fizycznie, intelektualnie i emocjonalnie zaangażują odbiorców w produkt, mamy szansę na zbudowanie lojalnej relacji z klientami, jak również z mediami.

Kluczem jest internet

Pamiętajmy jednak, że sukces promocji marki i zwiększenie jej sprzedaży leży w dobrze zorganizowanym evencie. A dobrze zorganizowany event to taki, który z sukcesem zwiększy świadomość marki, wzmocni relację klient-produkt oraz zmotywuje media do uczestnictwa oraz pomocy w promocji przedsięwzięcia.

Najbardziej skuteczny event, to wydarzenie spektakularne, które wyróżnia się spośród innych. Należy przy tym jednak pamiętać, aby wyróżniało się ono w określony sposób, a nie za wszelką cenę.

Kluczowym wyznacznikiem efektywnego eventu jest precyzyjnie określony cel (np. biznesowy) oraz jego skuteczność, stąd też wynika potrzeba stosowania specjalnych metodologii badań. Natomiast wskaźnikami sukcesu są najczęściej lojalność klienta, zysk generowany na obecnym kliencie, czy też liczba zamówień składanych przez aktualnych kontrahentów.

Najnowszym trendem w branży eventowej może okazać się jednak tzw. event mix, czyli połączenie eventu w sieci (e-mail event) z eventem rzeczywistym. Oczywiście ważne jest zachowanie odpowiedniej równowagi. Wydarzenie eventowe nie zaistnieje na ogromną skalę, jeśli jego promocja nie znajdzie swego odbicia w internecie. W sieci coraz częściej pojawiają się strony internetowe zaprojektowane tak, aby oddawały rzeczywisty wyraz wydarzenia, do którego zawsze możemy wrócić oglądając relację foto czy wideo. Ponadto dochodzi do tego możliwość kontaktu z osobami, które poznaliśmy podczas imprezy (poprzez stworzenie mini społeczności wiernej danej marce i bawiącej się na imprezach organizowanych przez daną firmę czy branżę).

Poziomu zwrotu z poczynionej inwestycji

Doskonale pasuje tu pewna zasada, która mówi: „By obronić swoją pozycję rynkową, należy działać nie tyle szeroko, co pogłębiać relacje z klientami i partnerami” – to klucz do sukcesu firm, które świetnie prosperują bez reklamy telewizyjnej czy drukowanej. Przykładem może być koncern Pepsi, postrzegany jako jedna z firm wyznaczających standardy rynkowe. Podczas zeszłorocznej kampanii swojego produktu PepsiOne, marka zupełnie świadomie pominęła telewizję na rzecz kontaktu z klientem za pośrednictwem eventu. Podobną strategię stosuje obecnie BMW.

Ważne jest, aby być świadomym tego, iż bezpośrednie wejście w świat społeczeństwa, a nawet dotarcie do najbardziej wymagającej i trudnej grupy klientów, to klucz do sukcesu. Za sprawą dobrze zorganizowanego eventu zapewniamy sobie szum wokół danego produktu, który w sposób bardziej wiarygodny niż zwykła reklama komunikuje markę, a przy tym pozwala na głębsze zapoznanie się zarówno z przekazem, jak i produktem danej firmy.

Interakcja face to face dawno już sprawdziła się w świecie biznesu – prezesi i przedstawiciele firm na całym świecie doskonale wiedzą, iż bezpośrednia rozmowa przypieczętowana silnym uściskiem dłoni prowadzi do nawiązania często ciekawej i dobrze rokującej współpracy.

Poczynając od koncepcji budowania świadomości, a także zainteresowania produktem/usługą, poprzez skłonienie do zakupu i tym samym wpływ na zapamiętanie marki, aż po pewne działania lojalnościowe, działamy efektywnie. Wyniki tych wysiłków można natomiast bez problemu obliczyć za pomocą wskaźnika ROI (Return on investment), tj. poziomu zwrotu z poczynionej inwestycji. Z badań MPI (Meeting Professionals International) wynika, że najwyższy stopień wskaźnika ROI zapewniają kolejno: kontakt face to face, dotarcie do grupy docelowej, liczba osób, które wzięły udział w evencie i nawiązanie nowych kontaktów.

Na przyciągnięcie nowego klienta oraz pogłębienie relacji z dotychczasowym największy wpływ mają kolejno: event marketing, public relations, marketing internetowy i direct mail.

Najwyższe ROI w zakresie działań zewnętrznych stanowią kolejno: targi branżowe, konferencje i seminaria, mobilny marketing, sport i rozrywka, guerilla marketing (marketing partyzancki).

Najwyższe ROI w zakresie prowadzonych działań wewnątrz firmy stanowią natomiast: edukacja i szkolenia, spotkania działów sprzedaży i marketingu, imprezy integracyjne oraz motywacyjne dla pracowników i działania inwestor relations.

Rozwój skutecznej komunikacji i zastosowanie odpowiednich systemów mierzących te działania, to wymogi dzisiejszego efektywnego marketingu.

Event marketing niezaprzeczalnie potwierdza, że bezpośrednie spotkania (face to face) z marką, produktem, ludźmi z firmy, czy w końcu z jej zarządem, są kluczem do sukcesu. Opierając się bowiem na zaufaniu i bliskości, czy też przynależności osobowych do marki, produktu i usługi, mamy zapewniony swoisty katalizator napędzający wzrost obrotów każdego biznesu.

Artykuł opracowano na podstawie publikacji „Raport eventy imprezy dla firm”.

Marian Polok
Marian Polok

Komentarz Mariana Poloka z rady programowej „Network Magazynu”, członka „Klubu TOP Liderów MLM”: – Dynamiczny rozwój branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego jest faktem i nikt tego procesu nie jest w stanie powstrzymać. Nowoczesne technologie komunikacji, otwartość granic, przenikanie procesów gospodarczych i wreszcie wszechobecny dostęp do informacji sprawiły, że MLM w Europie jest branżą ponadnarodową. Wiele firm networkowych działa bez żadnych ograniczeń terytorialnych na całym świecie. Tak więc, jest to „Biznes Równych Szans” dla wszystkich, bez względu na wiek, narodowość, kolor skóry, wyznanie, poglądy polityczne, zasobność portfela i miejsce zamieszkania. Czas najwyższy zjednoczyć siły do walki ze stereotypami i zacząć pokazywać prawdziwe oblicze tego trendu gospodarczego, także na skalę kontynentu. Zorganizowanie wspólnego, ogólnoeuropejskiego przedsięwzięcia jest wielką szansą na pokazanie w jednym miejscu skali, jakości usług oraz produktów, ale przede wszystkim nieograniczonych możliwości na rynku pracy. Zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu niekwestionowanych autorytetów z branży MLM oraz świata nauki i gospodarki będzie dużym krokiem w kształtowaniu świadomości społecznej w tym zakresie. Nie będzie to łatwe zadanie. Ale teraz, kiedy Grupa MLM dysponuje tak potężnymi narzędziami, jak portal Suportio, periodyk branżowy „Network Magazyn” oraz zintegrowane środowisko profesjonalistów skupione w „Klubie Top Liderów MLM” wszystko jest możliwe. W Polsce zrobiliśmy już to, czego nie udało się zrobić jeszcze w żadnym kraju. To ogromny potencjał. Dlatego teraz mamy szansę zjednoczyć branżę organizując np. Europejskie Forum Biznesu MLM i pokazać, jak wielka to siła i jak ogromne możliwości w procesie aktywizacji zawodowej mamy do wykorzystania. Czas więc najwyższy, aby środowisko w branży mówiło jednym głosem, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Na pohybel niedowiarkom.

Mogą Cię również zainteresować