O czym marzy każdy menadżer?

przez Alain Kaj

Dzisiaj biznes operuje na rynku globalnym, który dzieli się na rynki zagraniczne, krajowe, regionalne i lokalne. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i tego na jakim rynku ono funkcjonuje, jego egzystencja w dużej mierze zależy od mocnych i słabych stron oraz sytuacji w gospodarce.

Alain KajAlain Kaj

Kluczem do sukcesu jest natomiast umiejętność dostosowywania się do warunków panujących na zewnątrz organizacji. Z moich obserwacji wynika, że przedsiębiorcy zbyt rzadko zadają sobie pytanie „czego rynek chce ode mnie?” Odpowiedź na nie powinna stanowić fundament, na którym zbudowana zostanie strategia działania firmy. Równie ważnym pytaniem jest: „Czego ja, menadżer, chcę od rynku?”

Odpowiedź wydaje się prosta: sukcesu finansowego. Jednak pieniądze to nie wszystko. Sam zadałem sobie niedawno to pytanie – poniżej przedstawiam moje odpowiedzi. Może kogoś zainspirują, może rzucą nowe światło, może będą przydatne dla początkujących menadżerów, takich jak ja na starcie mojej kariery.

1. Chciałbym, aby moja firma zaistniała na rynku i wciąż rosła

Według raportu PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w Polsce w 2013 r. odnotowano 488 tys. nowych przedsiębiorstw, skreślono natomiast 332 tys. firm. Informacje przedstawione w raporcie mówią, iż „w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba nowo powstałych przedsiębiorstw spadła o 5,8%, natomiast zlikwidowanych wzrosła o 6,9%. Jednak liczba firm zarejestrowanych w 2013 r. była o blisko 5% wyższa niż w roku 2010. Na przestrzeni lat 2003-2013 liczba przedsiębiorstw nowo powstałych była wyższa niż zlikwidowanych.” Założenie firmy to nie wszystko. Dla nowo powstałego przedsiębiorstwa funkcjonowanie na rynku jest prawdziwą sztuką przetrwania, gdyż statystycznie jedynie 30% nowych biznesów działa dłużej niż 3 lata.

2. Chciałbym, aby moja marka była rozpoznawalna i nabierała więcej wartości

Każda firma – niezależnie od tego, czy działa na rynku produktowym czy usługowym – powinna pracować na swoją markę. Czemu? Bo dobra i rozpoznawalna marka to lojalni klienci. Ponadto, znana marka ma niebagatelny wpływ na wycenę firmy, a tym samym jest ważna dla klientów, akcjonariuszy i dostawców. Silna marka pozwala wpływać na otoczenie.

3. Chciałbym mieć coraz większą władzę

Władza jest atrybutem przywódcy. Jej posiadanie oznacza możliwość oddziaływania na współpracowników, a właściwe zarządzanie zespołem pozwala wypracować szacunek nie tylko we własnej firmie, ale i wśród klientów.

4. Chciałbym mieć więcej czasu dla siebie

Ja osobiście kocham swoją pracę. Traktuję ją jako pasję, która równocześnie niesie za sobą odpowiedzialność. Niemniej jednak, wielu menadżerów wpada w błędne koło pt. „ja zrobię to najlepiej”, które powoduje problemy z delegowaniem obowiązków. Aby zarządzać i nie zwariować należy delegować zadania osobom zaufanym oraz doświadczonym. Warto też podzielić zdania na te, które możemy przekazać oraz te, którymi musimy zająć się niezwłocznie i osobiście. W ten sposób zyskujemy dla siebie więcej czasu, którego niestety często brakuje osobom na wysokich stanowiskach.

5. Chciałbym zatrudniać ludzi, którym mogę zaufać, czyli ludzi właściwych

Dobrego menadżera cechuje przede wszystkim: charyzma, umiejętność podejmowania decyzji oraz wyznaczenia celu i dążenia do niego, motywowanie zespołu oraz asertywność. Mając w zespole menadżerów, którzy spełniają wszystkie powyższe kryteria, a do tego są pracowici oraz cieszą się szacunkiem zarówno wśród kierownictwa, jak i u swoich zespołów, można powiedzieć, że mamy właściwych ludzi na właściwym miejscu. Efektem ubocznym tej sytuacji jest wspomniany już powyżej towar deficytowy – upragniony spokój.

6. Chciałbym mieć zaangażowanych pracowników

Wyniki badań z lat 2011-2012 opublikowane przez międzynarodową organizację badawczą, która zajmuje się mierzeniem poziomu zaangażowania pracowników – Instytut Gallupa –  pokazują, iż na całym świecie zaangażowanych w swoją pracę jest tylko 13% pracowników. W samej Europie Środkowej i Wschodniej jest ich tylko 11%. Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że 17% pracowników jest zaangażowanych w pracę, natomiast aż 68% nie wykazuje zaangażowania (15% z nich wykazuje nawet aktywne niezaangażowanie). Zaangażowany pracownik nie tylko przykłada się do swoich obowiązków. Ma on faktyczny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa poprzez aktywne uczestnictwo (w pracy i poza nią) w procesie usprawniania działań, a tym samym zwiększenia wyników finansowych firmy.

7. Reprezentacyjna siedziba

Lokalizacja firmy wpływa korzystnie na wizerunek i wiarygodność całego przedsiębiorstwa. Miejsce w prestiżowym biurowcu, w dobrej lokalizacji w centrum miasta oraz sąsiedztwo przedstawicielstw międzynarodowych korporacji wpływa na odbiór firmy przez klientów oraz partnerów biznesowych. Tu sprawdza się maksyma wykorzystywana na rynku nieruchomości: „po pierwsze lokalizacja, po drugie lokalizacja i po trzecie lokalizacja”.

8. Tytuł „Menadżera Roku”

Taka nagroda jest ważna nie tylko w celu zaspokojenia swojego ego, ale również po to, aby poznawać innych ludzi na kierowniczych stanowiskach. W biznesie najbardziej liczą się przecież … kontakty.

Autor tekstu od ponad 26 lat prowadzi firmy w Polsce. Krąży między Polską a Francją, godząc życie prywatne i biznesowe. Jest dyrektorem prężnie rozwijających się spółek Inventage Polska oraz Pegasus Solutions.

Mogą Cię również zainteresować