System DS/MLM inkubatorem mikroprzedsiębiorczości

przez Jolanta Flag

16 października 2015 roku ok. 100 osób zjawiło się w warszawskim hotelu Airport Okęcie, aby wziąć udział w IV Polskim Dniu Sprzedaży Bezpośredniej, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej pod hasłem: „Sprzedaż bezpośrednia inkubatorem mikroprzedsiębiorczości”.

Od lewej: A.Czarczyńska, E.Kudlińska-Pyrz, J.Neneman, J.Mordasewicz, W.SzelągOd lewej: A.Czarczyńska, E.Kudlińska-Pyrz, J.Neneman, J.Mordasewicz, W.Szeląg

Głównym mówcą tego dnia był prof. Leszek Balcerowicz z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Podczas wydarzenia wręczono statuetki Mecenasa Branży Sprzedaży Bezpośredniej 2015.

Stymulatory przedsiębiorczości, bariery w działaniu mikroprzedsiębiorców, konieczność edukacji biznesowej i potencjał przedsiębiorczości w młodym pokoleniu Polaków były głównymi tematami tej konferencji. – Kariera w systemie sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy jest praktyczną szkołą przedsiębiorczości. Pozwala spróbować własnych sił w drodze po sukces – prowadzeniu biznesu, umożliwia bezinwestycyjny start, uczy samodzielności, oferuje szkolenia biznesowe, produktowe i personalne  – powiedziała Ewa Kudlińska-Pyrz otwierając IV Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej.

Profesor Leszek Balcerowicz, mówiąc o prawdopodobnych scenariuszach rozwoju polskiej gospodarki, wskazał na pilną potrzebę reform zwiększających stabilność finansów publicznych, stopę zatrudnienia i oszczędności, ograniczających niepewność przedsiębiorców w sferze prawa, podatków i sądownictwa oraz eliminujących bariery ograniczające biznes i konkurencję takie jak m.in. prywatyzacja i deregulacja. Podkreślił, że pozycję kraju, jego autorytet, mierzy się rozwojem gospodarczym, a najlepszym przepisem na tenże rozwój i poprawę jakości życia Polaków jest uodpornienie kraju na zewnętrzne zawirowania.

Uczestnicy spotkania byli zgodni w opinii, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje wiele korzyści zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i polskiej gospodarce. Jako zalety takiej działalności wymieniano m.in.: niezależność od pracodawcy, bycie swoim własnym szefem, samorealizację, nienormowany czas pracy, możliwość swobodnego dysponowania czasem i łączenia pracy z nauką, czy wychowywaniem dzieci oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.

Polacy mają pozytywny stosunek do prowadzenia własnego biznesu i nastawienie to z roku na rok rośnie – wyniki Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości (dane za lata 2011-2014) pokazują, że dwie piąte Polaków potrafi sobie wyobrazić rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Stanowi to ogromny potencjał przedsiębiorczości, który jednak nie jest wykorzystywany. Luka przedsiębiorczości, czyli różnica pomiędzy potencjałem a odsetkiem Polaków pracujących na własny rachunek, jest jedną z najwyższych w Europie.

Przedsiębiorczości a nawet działania w systemie DS/MLM można się nauczyć a akcje edukacyjne powinny skupiać się na aspektach praktycznych, czyli na nauce i treningu podstaw biznesu w praktycznym ich wymiarze. Co ciekawe, biznesowa edukacja według ankietowanych powinna mieć miejsce już w szkole podstawowej, średniej i być kontynuowana przez cały proces edukacji – podkreślała prezentując dane z Raportu Amway o Przedsiębiorczości dr Anna Czarczyńska, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego.

Panel dyskusyjny „Co z tą mikroprzedsiębiorczością?” z udziałem Jarosława Nenemana, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Jeremiego Mordasewicza z Konfederacji Lewiatan, dr Anny Czarczyńskiej, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Ewy Kudlińskiej-Pyrz, przewodniczącej zarządu PSSB, skupił się wokół stymulatorów i barier mikroprzedsiębiorczości, wzbudzając wiele emocji zarówno wśród słuchaczy, jak i samych panelistów. Obawa przed niepowodzeniem, niepewna sytuacja na rynku, no i oczywiście pieniądze czyli wysokie składki ZUS, zbyt skomplikowane podatki, trudności biurokratyczne, niezrozumienie przedsiębiorców przez urzędników, niejasność ustawodawstwa – to główne bariery podejmowania własnej działalności gospodarczej wskazywane przez konsultantów współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Paneliści podkreślali, że w mikroprzedsiębiorczości niezwykle ważne są umiejętności handlowe, zaufanie społeczne, klarowność przepisów, zarówno dla przedsiębiorców, jak i urzędników, udogodnienia, stworzenie przedsiębiorcom odpowiednich warunków do funkcjonowania i prowadzenia własnego biznesu.

Podczas tegorocznego IV Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej nagrodzono osobistości, które (zdaniem PSSB – przyp. red.) wywarły największy wpływ na promocję branży DS/MLM w minionym roku. Statuetki Mecenasa Branży Sprzedaży Bezpośredniej 2015 otrzymali:

  • Elżbieta Mamos-Gawryś, Polskie Radio PR I
  • prof. dr hab. Grażyna Śmigielska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. UW dr hab. Jacek Męcina, Uniwersytet Warszawski
  • Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu, Konfederacja Lewiatan
  • Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Rady Krajowej, Federacja Konsumentów

Mogą Cię również zainteresować