Nowe przepisy przy zakładaniu firmy

289 odsłony

Od dzisiaj, aby założyć firmę nie trzeba odbywać wizyty w urzędzie. Wszelkie formalności związane z jej rejestracją będzie można załatwić za pomocą internetu. Nowe przepisy to skutek wchodzącej dzisiaj w życie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Swoją działalność zaczęła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki niej możliwe będzie łatwiejsze założenie firmy i zweryfikowanie informacji o osobach prowadzących działalność gospodarczą. CEIDG (www.ceidg.gov.pl) będzie prowadzona przez ministra gospodarki. Przy jej pomocy zarejestrowanie działalności gospodarczej nie będzie wymagało wizyty w urzędzie gminy. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu. Nowe przepisy ograniczają przy tym formalności związane z jej zakładaniem.

Już nie będzie wymagany, tak jak to miało miejsce do tej pory, podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wystarczy, że wniosek będzie opatrzony profilem zaufanym ePUAP. Ten w przeciwieństwie od e-podpisu jest bezpłatny. Niezależnie od tego możliwe będzie tradycyjne zarejestrowanie firmy w urzędzie gminy. Ponadto po wejściu w życie nowych przepisów, przedsiębiorcy będą mogli zawiesić swoją działalność na określoną liczbę dni i miesięcy. Do tej pory najkrótszy czas zawieszenia wynosił miesiąc. Dodatkowo nie będzie przeszkód, aby przedsiębiorca prowadzący kilka firm zawiesił prowadzenie jednej z nich i kontynuował prowadzenie biznesu w pozostałych firmach.

Mogą Cię również zainteresować