Szkoły zawodowe i techniczne za pan brat z biznesem?

przez Kamila Potapiuk
1410 odsłony

Ponad 1/4 polskich uczniów szkół branżowych i techników uważa, że szkoły te nie dają szansy odbycia praktycznych zajęć w firmach, a przede wszystkim nie pozwalają poznać z bliska interesującej ich branży. Kto zatem, jaki człowiek wchodzi i startuje w polskim biznesie?

źródło: Pixabayźródło: Pixabay

Takie są niestety wyniki raportu Gumtree.pl pt. „Współpraca szkół zawodowych z biznesem”* przygotowanego w ramach V edycji programu Start do Kariery. Badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Gumtree.pl wykazało, że uczniowie polskich szkół branżowych i technikum najczęściej, w ramach współpracy szkół z biznesem, deklarują możliwość skorzystania z praktyk i staży (90%), warsztatów (41%) oraz spotkań z przedstawicielami firm czy targów pracy (29%). Zaledwie 1/5 uczniów wymieniała zapoznawcze wyjścia studyjne do firm czy dni otwarte w firmach. Klasy patronackie, jako formę współpracy szkół z firmami, wskazał tylko jeden na dziesięciu uczniów.

Niepokojący jest fakt, że tylko 3/4 badanych uczniów potwierdza nabycie w szkole takiej kompetencji przydatnej na rynku pracy, jak nauka tworzenia CV w szkole. 2/3 z nich wskazuje na zdobycie umiejętności napisania listu motywacyjnego, a na przygotowanie do procesu rekrutacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej – mniej niż połowa przebadanych. Z prawem pracy zapoznanych było jedynie 60% uczniów, a o możliwościach dotyczących ustalania i negocjacji warunków pracy, w trakcie nauki, dowiedziała się niecała 1/4 ankietowanych.

Aktualne działania szkół i biznesu częściowo pokrywają się z oczekiwaniami przebadanych uczniów. Ponad 30% z nich przyznaje, że szkoła nie daje im możliwości zdobycia doświadczenia pracy w firmie czy poznania interesującej ich branży. Przede wszystkim uczniowie chcieliby, aby ich szkoły, poza oferowaniem możliwości odbycia praktyk lub stażu (81%), organizowały również praktyczne zajęcia w firmach w ramach obowiązku szkolnego (60%), a także warsztaty (45%) czy dni otwarte w firmach (45%).

Współpraca z biznesem wciąż w tym zakresie kuleje. Inne zdanie mają decydenci samych szkół. W badaniu przeprowadzono również 20 rozmów z dyrektorami szkół branżowych i techników. Wszyscy potwierdzili współpracę z firmami w ciągu ostatniego roku szkolnego. Dwa główne obszary współpracy tych szkół z biznesem, deklarowane przez przepytanych dyrektorów placówek, to przygotowanie uczniów do podjęcia zawodu i podnoszenie ich kwalifikacji (95%) oraz praktyki i staże dla uczniów (90%). Tylko niecała połowa pytanych wymienia też zakres współpracy z firmami obejmujący podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, możliwość pracy i wolontariatu uczniów w firmach, dodatkowe zajęcia, również poza szkołą, zakup sprzętu dydaktycznego czy prowadzenie zajęć (30%). Jedynie jeden na czterech respondentów wskazuje współpracę w zakresie programu nauczania.

– Nasze badanie potwierdziło, że dyrektorom oraz uczniom szkół zawodowych i technicznych zależy na dobrej relacji i współpracy, nie tylko w zakresie najbardziej popularnych staży i praktyk – dodaje Katarzyna Merska z Gumtree.pl. – Jednocześnie wciąż pozostaje wiele do udoskonalenia. Różnice kultury organizacyjnej i kodów komunikacji wciąż stanowią dla pracodawców barierę w nawiązywaniu współpracy. Szkoły i firmy powinny być elastyczne na tyle, na ile to jest możliwe, wychodząc poza standardowe działania. Przykładami ciekawych rozwiązań są klasy patronackie czy zapoznawcze wyjścia studyjne do firm, gdzie uczniowie mogą od środka poznać funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Uczniowie badania najczęściej wskazywali, że szkoły dają im możliwości współpracy z takimi branżami jak hotelarstwo, turystyka i gastronomia, fryzjerstwo i kosmetologia, jak również firmy IT. Przepytani dyrektorzy, jako partnerów dla edukacji zawodowej i technicznej, wymieniali dodatkowo przedsiębiorstwa z branży budowlano-remontowej, sektora administracji, a także podmioty zajmujące się artykułami spożywczymi, drukiem wielkoformatowym i telekomunikacją.

Mogą Cię również zainteresować