Uczelnie nie wspierają rozwoju innowacji

przez Michał Majewski

Co trzeci student, który ma pomysł na innowacyjny produkt lub usługę porzucił plan jego wdrożenia. Co drugi w ogóle nie podjął dotychczas żadnych działań, aby go urzeczywistnić. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT), większość studentów nie ma pojęcia, gdzie szukać wsparcia w rozwoju ich pomysłów.

źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Istnieje wiele podmiotów, których celem jest pomoc studentom w rozwoju ich kariery zawodowej, rozpoczęciu własnej działalności czy znalezieniu inwestora. Jednak brakuje instytucji, która koordynowałaby działania ich wszystkich i kierowałaby studenta do odpowiedniej dla niego jednostki. – Teoretycznie student może samodzielnie znaleźć program, inkubator czy akcelerator, który idealnie pasuje do jego pomysłu na biznes. Jednak w praktyce młodzi ludzie są bardzo zagubieni i mają duży problem z dotarciem do osób, które byłyby w stanie im pomóc – mówi Justyna Trojanowska, menedżer innowacji na Politechnice Poznańskiej.

Co czwarty student nie umie powiedzieć, czy na jego uczelni funkcjonuje jakakolwiek jednostka odpowiedzialna za rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej. Wśród pozostałych 75%, najbardziej znaną formą wspierania przedsiębiorczości są biura karier (93% wskazań) oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości (37% wskazań). Badani studenci nie wypowiadają się jednak pozytywnie o akademickich biurach karier: „Wchodziłam na ich stronę, ale nic się nie dowiedziałam.” – napisała jedna z ankietowanych studentek. Inny student stwierdził: „Trzeba precyzyjnie zadawać pytania, żeby uzyskać konkretną odpowiedź.” Wskazywano też, że akademickie biura karier: „Nie są rozreklamowane. Każdy wie, że gdzieś coś jest, ale gdzie…?”

Z powodu niedoboru informacji szczególnie cierpią ci studenci, którzy mają pomysł na bardzo innowacyjny biznes. Tylko 11% z nich wie o istnieniu wyspecjalizowanych instytucji do rozwijania nowatorskich pomysłów i komercjalizacji wiedzy, takich jak centra transferu technologii. Z tej niewiedzy wynika również przekonanie o przeszkodach stojących na drodze do zrealizowania planów, czyli: braku dostępu do kapitału (29,6%) i niewystarczającego doświadczenia (20,4%). – Te przekonania są dalekie od rzeczywistości, bo do rozdysponowania jest znacząca ilość środków przeznaczonych na rozwój innowacyjnych pomysłów oraz ich wsparcie merytoryczne. Jednak 23 miejsce Polski w Europejskim Rankingu Innowacyjności dobitnie pokazuje, że mamy ogromny problem z rozwijaniem innowacji – mówi Marta Gruszczyńska, przewodnicząca Komisji Dydaktyki Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.  – Wiadomo, że tworzenie odpowiednich warunków współpracy nauki i biznesu wpływa korzystnie na przyspieszenie rozwoju innowacji. Dlatego też obecnie wprowadzane są rozwiązania mające na celu zmobilizowanie uczelni do aktywniejszego zaangażowania się we współpracę z przedsiębiorcami, aby większa ilość wiedzy naukowej była przekształcana w komercyjne przedsięwzięcia – dodaje.

Taki ekosystem działa na Zachodzie już od dłuższego czasu. Pewna anegdota mówi o dwóch studentach jednej z najlepszych uczelni wyższych na świecie – Uniwersytecie Stanforda, którzy mieli pomysł na nowy mechanizm wyszukiwania. Wybrali się na spotkania do dużych firm IT, aby opowiedzieć o swoim pomyśle. Żadna z firm nie widziała w nim potencjału biznesowego, więc jeden z ich profesorów zdecydował się im pomóc. Inwestycja zwróciła się z nawiązką, bo uczelnia zarobiła na niej 340 mln dolarów, a historia dotyczy oczywiście założycieli Google. – W Polsce wciąż brakuje takiego systemu, który wspierałby młodych innowatorów i pomagał im znaleźć najlepszą dla nich drogę. Choć zbudowanie go trwa latami, to jednak można dostrzec, że pojawia się coraz więcej inicjatyw, które mogą w tym pomóc – mówi Justyna Trojanowska.

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na zlecenie Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii na próbie 150 studentów i doktorantów wielkopolskich uczelni w celu zbadania zapotrzebowania na usługi Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Badanie techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych zostało przeprowadzone na próbie 51 respondentów. Badania przeprowadzono w czerwcu-sierpniu zeszłego roku i mają charakter reprezentatywny.

Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii to stworzony przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) model wsparcia innowacyjnych pomysłów studentów i doktorantów, wykorzystujący do tego celu potencjał uczelni i instytucji otoczenia biznesu (np. inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii). Model SCITT ma być alternatywną formą pomocy dla młodych twórczych ludzi z wielkopolskiego środowiska naukowego. Zakłada on poprawę relacji pomiędzy instytucjami wspierającymi biznes a studentami i doktorantami jako pomysłodawcami innowacji. Studenci i doktoranci będą mogli pozyskać realne wsparcie w testowaniu swoich pomysłów. Wystarczy, że zgłoszą się do tzw. menedżerów innowacji, którzy stacjonują na trzech wielkopolskich uczelniach. Więcej na http://scitt.paip.pl.

Mogą Cię również zainteresować