Bank Światowy: Sto lat za Murzynami

przez Marek Wyrzychowski
459 odsłony

Od wielu lat jedną z podstawowych barier dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce jest tragiczne funkcjonowanie urzędów i skomplikowane prawo, a pod względem systemu podatkowego Polska staje się wręcz coraz mniej przyjazna przedsiębiorcom.

Bank Światowy wraz z firmą PricewaterhouseCoopers i International Finance Corporation co roku sporządza raport paying taxes dotyczący krajów i sposobu płacenia podatków. Dane zbierane są poprzez analizę systemu podatkowego i monitorowanie transakcji dokonywanych przez niewielkiej wielkości firmy. Wyniki badań publikowane są w formie rankingu krajów, w których najłatwiej płaci się podatki. Polska w tym roku zajęła 151 miejsce na 183 oceniane państwa. Jest to wynik o 9 miejsc gorszy niż przed rokiem.


Według ekspertów za ten wynik odpowiedzialne są wskaźniki administracyjne dotyczące liczby godzin spędzanych na wypełnianiu formalności podatkowych oraz liczby płatności dokonywanych w ciągu roku.

Według danych pochodzących z rankingu, w Polsce przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia aż 40 rodzajów podatków. Przy czym przez podatek twórcy raportu rozumieją obciążenie pieniężne, które pobierane jest przez aparat rządowy: obowiązkowe, używane przez władzę, jako część publicznych finansów i które nie może być zwrócone bezpośrednio płatnikowi. Oznacza to, że twórcy rozumieją przez podatek nie tylko CIT czy VAT, ale także składki ubezpieczeniowe czy opłatę paliwową. Przykładowo Czesi płacą 12 rodzajów podatków, a Niemcy 16. Drugi wskaźnik jest dla nas bardziej łaskawy. Ukazuje on, ile procent swojego dochodu musi przeznaczyć firma na zapłacenie podatku. Polscy przedsiębiorcy przeznaczają na cele podatkowe 42,5% dochodu ze swojej działalności. Jest to 83 miejsce na świecie.

W tym kontekście na tle innych państw UE wypadamy bardzo dobrze, ponieważ np. hiszpańscy przedsiębiorcy oddają państwu 56,9% swojego dochodu, francuscy 65,8%. Wszystko to za sprawą umiarkowanej stawki CIT, która w Polsce wynosi 19%, podczas gdy w większości krajów UE jest wyższa. Jednak według opublikowanych danych, polski przedsiębiorca spędza 395 godzin nad wypełnieniem formalności związanych z podatkami.

Mogą Cię również zainteresować