Dotację z UE tylko dla efektywnych

przez Maciej Badowski

Organizatorzy szkoleń współfinansowanych przez UE będą rozliczani z ich efektywności. Już teraz firmy szkoleniowe obawiają się różnej interpretacji tych samych wymogów.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Zmiany, które zaczęły obowiązywać od początku stycznia br. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki mają zdyscyplinować firmy korzystające z unijnych dotacji tak, aby środki były wydawane racjonalnie i sensownie. Zanim jednak zmiany przyniosą oczekiwane efekty, można się spodziewać dużego zamieszania. Ponadto nowe przepisy mogą też być w różny sposób interpretowane przez poszczególne instytucje regionalne.

Każda bardziej radykalna zmiana w POKL powodowała mnóstwo komplikacji. Teraz zmian jest na tyle dużo, że wnioskodawcy będą musieli na nowo uczyć się zasad ubiegania o unijne środki z POKL. Znacząco został zmieniony wzór wniosku o dofinansowanie. Jest w nim położony szczególny nacisk na cele, zadania i rezultaty projektu oraz ich wzajemną spójność. Realizator projektu będzie rozliczany z tej deklaracji po zrealizowaniu projektu przez urząd, który przyznał mu dotację. Jeśli nie zrealizuje tych założeń, może być pozbawiony części dotacji. Taką sankcję przewiduje obowiązująca od początku stycznia tzw. reguła proporcjonalności.

Co istotne, kara ta nie będzie dotyczyć tylko nowych projektów. Jeżeli projekt nie został do końca ubiegłego roku rozliczony, to on też podlega regule proporcjonalności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pozostawiło instytucjom wdrażającym POKL dużą swobodę w stosowaniu tej sankcji. To urzędy będą ostatecznie decydować o nałożeniu kar lub odstąpieniu od nich, jeśli projektodawca uzasadni, dlaczego nie zrealizował założeń projektu.

Firmy szkoleniowe podkreślają, że będzie im trudno zmieścić się w odgórnie narzuconych limitach procentowych dotyczących zarządzania projektami. Limity mogą nie pozwolić na zatrudnienie do obsługi projektu odpowiedniej liczby pracowników o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.

Mogą Cię również zainteresować