Etykieta w biznesie

przez Walentyna Kajdanowicz
893 odsłony

.
"Etykieta to obowiązujący w określonym środowisku czy grupie społecznej zbiór norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich. Etykieta może być formalnie ustalona i spisana albo nieformalna, przekazywana "z ust do ust".

"Etykieta to obowiązujący w określonym środowisku czy grupie społecznej zbiór norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich. Etykieta może być formalnie ustalona i spisana albo nieformalna, przekazywana "z ust do ust". Etykieta dworska (ceremoniał dworski, różny na dworach różnych monarchów), etykieta dyplomatyczna, savoir-vivre. Etykieta była też częścią obszerniejszych kodeksów (np. kodeks etyczny, kodeks rycerski, kodeks bushido), które poza regułami zachowania określały też obowiązującą członka danej społeczności postawę moralną, dążenia czy sposób myślenia." (źródło: www.wikipedia.org) Podczas rozmów handlowych odbywa się "walka" dwojga ludzi, którzy często reprezentują różne systemy ekonomiczne, należą do odmiennych systemów politycznych, posługują się różnymi językami i mają niejednakowe, bo wyrastające z różnych tradycji, obyczaje. Wymaga to od lidera wysokiej kultury osobistej, dobrej znajomości własnego kraju, jego problemów ekonomicznych, społecznych i kulturalnych oraz orientacji w podstawowych problemach politycznych i ekonomicznych kraju kontrpartnera, a także panujących tam obyczajów handlowych.

Mogą Cię również zainteresować