Konkursu o prestiżową Nagrodę im. Witolda Lipskiego

przez Agnieszka Kowalska

Jeszcze tylko niecały miesiąc pozostał do zakończenia przyjmowania wniosków kandydatów do ósmej edycji konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. W konkursie mogą brać udział młodzi naukowcy o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie informatyki. Zwycięzca otrzyma 10 000 zł.

źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Konkurs przeznaczony jest dla wybitnych, młodych (do 32 roku życia) naukowców, którzy mogą pochwalić się ważnymi i rokującymi dokonaniami, nowatorskim lub odkrywczym podejściem do dziedziny informatyki lub też przesunięciem granic uprzednio uzyskanych wyników badawczych.

Walka o prestiżową nagrodę oraz 10 000 zł trwa. Termin składania wniosków upływa 17 kwietnia 2012 r. Warto więc się pospieszyć. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl. Zwycięzca zostanie wyłoniony najpóźniej do 30 czerwca br. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi 30 października br.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących (polski oddział ACM). Sponsorem głównym Nagrody jest firma Sage – wiodący twórca i dostawca rozwiązań oraz usług informatycznych wspierających zarządzanie. Sponsorem instytucjonalnym natomiast jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Patronaty medialne nad tegoroczną edycją konkursu objęły takie magazyny jak: „CHIP”, „Computerworld” i „Świat Nauki”.

Witold Lipski był naukowcem o wybitnym, twórczym umyśle. W roku 1967, jako laureat XVIII Olimpiady Matematycznej, przyjęty został, bez egzaminów wstępnych, do Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej. W ciągu krótkiego okresu dziesięciu lat, jakie minęły od dnia uzyskania stopnia doktora, stworzył imponujący dorobek naukowy, obejmujący trzy ważne i trudne kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos. Witold Lipski zmarł w wieku 35 lat. Wiele jego prac jest do dziś cytowanych. W ubiegłorocznej edycji konkursu zwyciężył Paweł Parys, doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego badania zgłoszone w ubiegłorocznej edycji dotyczyły m.in. różnych aspektów teorii automatów. Jest on autorem szeregu publikacji, w tym prac prezentowanych na najlepszych światowych konferencjach naukowych. Jego praca na temat szybkiej ewaluacji zapytań XPath została wyróżniana jako najlepsza praca studencka na konferencji ACM PODS 2009. W ubiegłym roku rozwiązał problem otwarty od 2002 roku, dotyczący rekurencji, a dokładniej automatów ze stosem wyższego rzędu. Zajmował się także automatami czasowymi oraz złożonością problemu wyliczania tzw. wyrażeń mi-rachunku w modelach skończonych.

Mogą Cię również zainteresować