Nie chcemy centrów handlowych

381 odsłony

W Europie buduje się coraz mniej tego typu obiektów. Liczba oddawanych do użytku nowych centów handlowych w Europie spadła do najniższego poziomu od 2005 r. W pierwszej połowie 2010 r. na rynek trafiło jedynie 2,1 miliona m.kw. takich powierzchni brutto.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Łącznie otwarto 64 centra, co stanowi spadek o ok. 50% w ujęciu rocznym w porównaniu do tego samego okresu w 2009 roku, kiedy to na rynku pojawiło się 120 nowych centrów handlowych. W ostatnich latach planowana powierzchnia kurczyła się we wszystkich krajach europejskich. W pierwszej połowie 2010 r. w dziesięciu krajach nie otwarto żadnego centrum handlowego. Dotyczyło to między innymi Czech, Węgier i Irlandii. I nie należy się spodziewać znaczącego wzrostu podaży nowej powierzchni.

Rosja oraz Turcja wciąż znajdują się na szczycie listy państw o największej ilości planowanej powierzchni centrów handlowych. Wielkość planowanych tam tego typu inwestycji w latach 2010-2011 stanowi ponad połowę łącznej planowanej podaży w Europie. Zdecydowanie największym projektem oddanym do użytku w pierwszych sześciu miesiącach 2010 r. było centrum handlowe Vegas o powierzchni 130 000 m.kw. otwarte w czerwcu w Moskwie.

Pod względem wzrostu procentowego najlepsze wyniki nadal są udziałem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Bułgaria odnotowała 96% wzrost w łącznej powierzchni centrów handlowych w pierwszej połowie 2010 r. W Bośni, Rumunii, Serbii, na Słowacji oraz w Słowenii podaż wzrosła o ok. 5-10%. W Europie Zachodniej najwięcej nowej powierzchni oddano do użytku we Włoszech oraz Niemczech.

Mogą Cię również zainteresować