Niemcy robią porządek z OneCoin

przez Piotr Hoffman

Niemieckim urząd kontroli usług finansowych BaFin (Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) nałożył blokady na konta i zarządził sporządzenie rozliczeń wszystkich nieautoryzowanych transakcji dostawcy OneCoin – IMS International Marketing Services GmbH.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Niedawno na terenie Niemiec, zgodnie z § 4 ustęp 1 zdanie 4 Prawa o Nadzorze Usług Płatniczych (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – ZAG) niemieckim urząd kontroli usług finansowych BaFin nałożył blokady na znane i wciąż aktywne rachunki bankowe firmy IMS International Marketing Services GmbH ze skutkiem natychmiastowym.

Następnie decyzją z dnia 5 kwietnia 2017 roku, zgodnie z § 4 ustęp 1 zdanie 1 ZAG nałożył na IMS International Marketing Services GmbH zakaz dalszego oferowania nielegalnych dla OneCoin Ltd z Dubaju usług finansowych zawieranych z przedsiębiorcami OneCoin oraz natychmiastowe ich uregulowanie. W przypadku, gdy spółka nie zastosuje się do wydanego zakazu, urząd grozi karą pieniężną w wysokości 1,5 mln euro. Środki administracyjne, w tym wspomniana kara pieniężna, są egzekwowane przez niemieckie prawo natychmiast.

BaFin nakazał także firmie IMS International Marketing Services GmbH odesłanie do tych deponentów, którzy niedawno dokonali płatności na rzecz IMS International Marketing Services GmbH wszystkich dostępnych depozytów bankowych, o ile nie są już przedmiotem zastawu.

OneCoin Ltd z Dubaju działa w grupie firm dystrybuujących na całym świecie – również na terenie Republiki Federalnej Niemiec – jednostki wartości wirtualnych/cyfrowych (kryptowaluta) pod marką „OneCoin” w systemie przypominającym marketing sieciowy (MLM). W imieniu OneCoin Ltd. firma IMS International Marketing Services GmbH otrzymywała dokonane przez inwestorów, którzy chcieli wejść w posiadanie „OneCoin”,  płatności na zmienne konta bankowe w różnych niemieckich bankach a następnie w imieniu OneCoin Ltd. przekazywała je osobom trzecim, w szczególności poza granice Niemiec. Usługa ta kwalifikuje się, zgodnie z § 1 ustęp 2 Nr. 6 ZAG jako usługa transferu finansowego, która zgodnie z  § 1 ustęp 1 zdanie 1 wymaga zezwolenia.

IMS International Marketing Services GmbH podjęła na warunkach umowy zawartej w porozumieniu z OneCoin Ltd. w okresie od grudnia 2015 do grudnia 2016 roku około 360 milionów euro, z których obecnie ok. 29 milionów euro znajduje się na aktualnie zablokowanych kontach. (źródło grafik: Flickr.com)

Mogą Cię również zainteresować