Plany kontrolne PIP

przez Maciej Badowski

PIP przedstawiła swoje plany kontrolne na najbliższy rok. Przedsiębiorcy muszą się przygotować na krótkotrwałe wizyty urzędników nastawione na wykrycie nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

W zamiarze mają to być kontrole nękające. Rozumiemy przez to, że będą prowadzone u danego pracodawcy cyklicznie, nawet w kilkudniowych odstępach, aż do czasu likwidacji zagrożeń. W 2011 r. na celowniku inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy znajdą się branże najbardziej niebezpieczne, takie jak budownictwo, górnictwo oraz transport drogowy. Kontroli mogą się spodziewać także firmy, w których w ostatnim czasie doszło do wypadków i niebezpiecznych zdarzeń.

Ponadto w planie kontrolnym inspekcji pracy znalazły się branże paliwowa i energetyczna. Więcej akcji będzie podejmowanych lokalnie. Jedna czwarta kontroli będzie związana ze specyfiką regionalną. Tak więc nad morzem w okresie letnim pod lupę trafią handel, gastronomia i usługi. Te same branże będą kontrolowane w sezonie zimowym w ośrodkach narciarskich. Okręgowe inspektoraty będą miały dużą autonomię w kreowaniu własnej działalności.

Mogą Cię również zainteresować