Ranking inwestycji bezpośrednich

przez Marcin Krzos
422 odsłony

Polska zajęła ósme miejsce w rankingu firmy konsultingowej Ernst & Young, obejmującym 20 państw europejskich uszeregowanych pod kątem atrakcyjności dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich (FDI) w 2009 r.


W ubiegłym roku, będącym w Europie okresem recesji, Polska przyciągnęła 102 tego typu inwestycje wobec 176 w 2008 r. (spadek o 42% rok do roku). Stanowi to ok. 3 FDI, które trafiły na europejski rynek. Większy spadek w ujęciu rocznym odnotowały tylko Rumunia (48% ) oraz Szwajcaria (45%).

W 2009 r. FDI wygenerowały w Polsce 7 tys. 491 miejsc pracy (6,0% ogółu nowych miejsc pracy w 20 państwach objętych sondażem) w porównaniu z 15 tys. 512 stanowiskami pracy rok wcześniej. „Ubiegłoroczny kryzys był dla regionu Europy Centralnej i Środkowej dotkliwy: spowolnienie ujawniło niebezpieczeństwo oparcia stosunków między obu częściami Europy na rachubach wysokiej dynamiki wzrostu, konkurowania o najlepszych pracowników i łatwo dostępny kredyt w obcej walucie.”
– zaznaczono w raporcie.

„W dłuższej perspektywie zagraniczni inwestorzy będą pamiętać, iż nowe państwa UE oferują tempo wzrostu wschodzących rynków z łatwym dostępem do zamożnych konsumentów w Europie Zachodniej.” – napisali autorzy raportu. Największy segment FDI w 2009 r. w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (Polska, Rumunia, Węgry, Czechy) stanowiły inwestycje w sektorze motoryzacyjnym. Dalsze miejsca zajęły: przetwórstwo żywności i elektronika. Największy procentowy przyrost FDI w ub.r. w porównaniu z poprzednim odnotowała Rosja (19%), Portugalia (8%) i Niemcy (7%). Tendencja wzrostowa wystąpiła też na Ukrainie i w Turcji.

Najbardziej atrakcyjnym państwem dla FDI w 2009 r. była Wielka Brytania, gdzie trafiło 678 projektów (ok. 21% ogółu), przed Francją (529 inwestycji, 16% ogółu), Niemcami (418 inwestycji, 13% ogółu), Hiszpanią (173) oraz Rosją (170). W Hiszpanii i Rosji procentowy wkład FDI sięgnął 5% europejskiego rynku. Amerykańskie FDI, stanowiące ok. jedną czwartą ogółu europejskiego rynku, spadły w ub.r. o 16%.; chińskie zaś wzrosły o blisko 30% do 111 z 87 w poprzednim roku. Statystyczna inwestycja generowała w ub.r. 69 nowych miejsc pracy.

Raport E&Y stwierdza, iż Europa w 2009 r. pomimo recesji, której efektem był średni spadek PKB o 4,0%, była regionem „otwartym dla biznesu”. Ogłoszono o 3 tys. 303 inwestycji w Europie wobec 3 tys. 718 w 2008 r. (spadek o 11%). FDI stworzyły w ub.r. w Europie łącznie 124 tys. 923 miejsc pracy w porównaniu ze 148 tys. 333 w poprzednim roku.

Mogą Cię również zainteresować