Społeczna odpowiedzialność biznesu

przez Magdalena Jędrzejewska
429 odsłony

Społeczna odpowiedzialność biznesuMagdalena Jędrzejewska Są w Polsce firmy, które troskę o swoje otoczenie wpisały w długookresową strategię działania, kierując się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility – CSR).

Realizowanie CSR w firmach jest postrzegane jako jedna z najważniejszych dróg do zrealizowania celów Strategii Lizbońskiej. Promowaniem zasad etyki biznesu w Polsce zajmuje się od pięciu lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jedyna tego typu ogólnopolska pozarządowa organizacja w naszym kraju. Od trzech lat FOB jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie.

W dzisiejszych czasach nie dziwi nas, że konsumenci, inwestorzy oraz władze interesują się warunkami wytwarzania wyrobów i dostarczania usług, a także oddziaływaniem na środowisko w trakcie projektowania, wytwarzania, użytkowania i utylizacji wyrobów przemysłowych. Do wygrania wyścigu z konkurencją kluczowa stała się wiedza i innowacyjność pracowników. Dlatego, aby pozyskać wykwalifikowany i kompetentny personel czy współpracowników, szefowie i właściciele firm przykładają ogromną wagę do budowania wizerunku firmy troszczącej się o dobro społeczne. Podobnie jest z poszukiwaniem inwestorów.

„Kwiatek przy kożuchu”

Przedsiębiorcy nauczyli się też doceniać wpływ mediów i komunikacji elektronicznej na przejrzystość prowadzonej działalności. Wymienione czynniki wywierają nacisk na rosnące wśród właścicieli firm przeświadczenie, że stały rozwój nie może być osiągany przez maksymalizację krótkotrwałych zysków, ale przez świadome i dobrowolne stosowanie zasad etycznego biznesu w dłuższej perspektywie.

Mogą Cię również zainteresować