Wyższa składka zdrowotna

przez Maciej Badowski

W tym roku za obowiązkowe składki zdrowotne osoba prowadząca działalność gospodarczą zapłaci o około 10 zł więcej. Miesięczna składka wyniesie w przybliżeni 244 zł.

Dnia 19 stycznia 2011 r. Główny Urząd Statystyczny ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2010 r. Wyniosło ono 3 605,74zł.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Wskaźnik ten stanowi podstawę do obliczenia wymiaru składki zdrowotnej obowiązującej w 2011 roku, jednak precyzyjnym wyliczeniem składki zajmuje się ZUS.
Wiadomo jednak, że składka będzie naliczana od kwoty 3 605,74 zł, a dokładniej od 2 704,31 zł, ponieważ to jest kwota netto. 9% tej kwoty, czyli 243,39 zł, musimy oddać na obowiązkowe ubezpieczenie. To około 10 zł więcej niż w zeszłym roku, kiedy brano pod uwagę zarobki z 2009 roku, które były niższe niż te w 2010. Do tej pory składka zdrowotna dla przedsiębiorców wynosiła ok. 233 zł.

Mogą Cię również zainteresować