Zmasowana ekspansja terytorialna. Oto narzędzia, które mogą wspierać przedsiębiorców w rozwoju zagranicznym

przez Maciej Maciejewski
413 odsłony

Najważniejsze jest upowszechnienie wśród przedsiębiorców wiedzy, że istnieją instrumenty, ułatwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej poza granicami Polski i Unii Europejskiej. Np. portale: Access2Markets, ePing, Trade.gov czy Enterprise Europe Network – przekonywali eksperci podczas dyskusji „Ekspansja zagraniczna pod lupą – współpraca z partnerami z krajów trzecich (spoza UE)”, która odbyła się w ramach cyklu #idearozwojubiznesu.

źródło: Pixabay

Piąte spotkanie z cyklu #idearozwojubiznesu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), dotyczyło ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców do krajów spoza Unii Europejskiej. Eksperci przybliżyli bariery w handlu i inwestycjach na rynkach zagranicznych napotykane przez polskich eksporterów.

Czynników utrudniających eksport może być wiele. Eksperci MRiT zauważyli i opisali ponad 1300 takich barier w handlu, mających znaczenie dla polskiego eksportu. Przykładowo USA wprowadziły dodatkowe cła na stal i aluminium, Chiny stosują restrykcyjne przepisy dotyczące kosmetyków, Indie stawiają warunki co do posiadania dodatkowych świadectw produktów spożywczych, a Indonezja wobec produktów spożywczych, kosmetycznych, chemicznych i skórzanych wymaga spełnienia zasad Halal.

– Polskie instytucje we współpracy z Komisją Europejską i delegaturami unijnymi, rozwiązują wiele z takich i podobnych problemów. Spośród wielu success story można przytoczyć chociażby fakt, że możliwy stał się eksport do Kolumbii polskiej wódki, a jabłka zostały wykreślone z grupy towarów luksusowych w Egipcie, obłożonych dodatkowym 10% procentowym cłem – przekonywał Grzegorz Sinacki, główny specjalista z departamentu handlu i współpracy międzynarodowej w MRiT.

Polscy przedsiębiorcy napotykają bariery nie tylko stworzone przez inne państwa. „Istnieją na przykład bariery edukacyjne. Nie można oczekiwać, żeby przedsiębiorcy znali uwarunkowania i przepisy obowiązujące na innych rynkach” – przekonywał Patryk Patoleta z departamentu wsparcia przedsiębiorczości w PARP.

Aby zapewnić polskim firmom dostęp do wiedzy o eksporcie i rynkach zagranicznych, organizacje państwowe wspierające przedsiębiorców, podejmują szereg działań. MRiT działa na poziomie UE i WTO (World Trade Organization – Światowa Organizacja Handlu) w zakresie eliminacji barier w handlu i inwestycjach na rynkach zagranicznych. W tym celu między innymi udostępnia wiele darmowych narzędzi, które mogą wspierać przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej.

– Darmowe portale wsparcia na rynkach zagranicznych Access2Markets i ePing to interaktywne kompendia wiedzy dla mniejszych firm, które chcą wejść na nowe rynki, korzystając z możliwości, jakie dają umowy i porozumienia zawarte przez Unię Europejską – mówił Sinacki.

Access2Markets to baza wiedzy, portal dostępu do informacji w zakresie handlu UE z krajami trzecimi. W jednym miejscu przedsiębiorca zainteresowany eksportem ma dostępne wszystkie najważniejsze informacje. Po wpisaniu numeru produktu używanego przez służby celne do klasyfikacji i kraju, do którego planujemy go wysłać, otrzymuje informacje o warunkach eksportu, o obowiązujących w danym kraju regulacjach.

Z kolei ePing to platforma na poziomie WTO wskazująca obowiązujące otoczenie regulacyjne na różnych rynkach. Na stronie trade.gov.pl przedsiębiorcy mogą umieścić swoje wizytówki kontaktowe, jest ona pomocna w wyszukiwaniu partnerów handlowych z zagranicy.

– Enterprise Europe Network to platforma umożliwiająca poszukiwanie partnerów biznesowych, ale także poszerzanie wiedzy poprzez udział w szkoleniach, webinarach – wyliczał Patryk Patoleta. – Dostępne są też finansowane przez PARP udziały w misjach gospodarczych czy międzynarodowych targach – dodał.

Luiza Bednarowska-Kopyść, dyrektor departamentu rozwoju produktów, KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), zwróciła uwagę, że najważniejsze jest bezpieczeństwo działań eksportowych. Dlatego tak ważne są finansowe instrumenty wsparcia eksportu np. ubezpieczenia. Rozwiązania te są dopasowane do indywidulanych potrzeb przedsiębiorcy. – Wejście na zagraniczny rynek zawsze łączy się z ryzykiem, ale przedsiębiorca korzystający ze wsparcia doświadczonej instytucji, może je znacznie zminimalizować – podsumowała Luiza Bednarowska-Kopyść.

Cykl wideokonferencji #idearozwojubiznesu jest współorganizowany przez PARP oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Podczas spotkań, które odbywają się w listopadzie i grudniu, poruszane są najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem biznesu w Polsce. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Wszystkie wydarzenia z cyklu #idearozwojubiznesu można obejrzeć tu: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu

Mogą Cię również zainteresować