Legal Secretary Resume Forms Free Ncoalink Processing Summary Report Its 1am And I Have Homework Meme Augustine God And The Soul Summary

Coraz więcej bogatych Polaków

przez Maciej Badowsk

Jak wynika z szacunków firmy doradczej KPMG w 2011 roku w Polsce liczba osób bogatych i zamożnych powinna wyraźnie przekroczyć 650 tysięcy. Główną przyczyną wzrostu będzie systematyczny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz stosunkowo wysoki poziom wzrostu gospodarczego.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Według KPMG właśnie te dwa czynniki powodują, że z roku na rok duża grupa osób zaliczonych do kategorii aspirujących, która liczy obecnie około 2 mln osób, będzie trafiać do kategorii osób zamożnych. Według szacunków KPMG w Polsce w 2010 roku było 620 tys. osób bogatych i zamożnych. Zdaniem KPMG ludzie bogaci to tacy, których przeciętny dochód miesięczny wynosi powyżej 20 tys. zł brutto (oraz aktywa płynne o wartości powyżej 1 mln dolarów – gotówka, lokaty, obligacje). Ich liczbę szacuje się w Polsce na ok. 50 tys. Do grupy osób zamożnych należą ci, których przeciętny dochód miesięczny brutto wynosi od 7,1 tys. do 20 tys. zł. Ich liczbę szacuje się w Polsce na ok. 555 tys. Do grupy aspirujących (ocenianej na około 2 mln osób) zaliczają się ci, którzy zarabiają od 3,7 do 7,1 tys. zł brutto miesięcznie.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że począwszy od 2001 roku liczba bogatych i zamożnych Polaków systematycznie rośnie. Z pogorszeniem mieliśmy do czynienia tylko raz, w roku 2001, gdy liczba bogatych spadła w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczba bogatych przekroczyła 300 tys. w 2004 , 400 tys. w 2006, 500 tys. w 2008, a rok później ponad 600 tys.

Zdaniem KPMG specyfika wzrostu liczby bogatych i zamożnych Polaków pozwala przypuszczać, że możliwy jest delikatny spadek tempa wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu osób najbogatszych. Osoby, które będą dołączały do grona bogatych i zamożnych w większości przypadków jedynie minimalnie przekroczą próg podatkowy i mogą mieć dochody na poziomie tylko nieznacznie przekraczającym 7 tys. zł brutto miesięcznie. Najwięcej bogatych i zamożnych Polaków mieszka w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim.

Mogą Cię również zainteresować