Dodatkowe finansowanie dla e-biznesu

przez Marek Wyrzychowski

Ruszyła nowa edycja popularnego programu dotacyjnego w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.1 (POIG 8.1) przeznaczona dla nowopowstałych firm świadczących usługi drogą elektroniczną.


Wraz ze startem naboru wniosków wznowiła się dyskusja na temat powszechnych trudności z uzyskaniem od banków dodatkowego finansowania przez start up’y, często niezbędnego do realizacji dotowanych projektów. Z tej z pozoru patowej sytuacji jest jednak wyjście – przekonuje Tomasz Matujewicz, dyrektor ds. rozwoju firmy Capitales.
Wielu młodych przedsiębiorców może z wielką nadzieją podchodzić do programów dotowanych ze środków unijnych. Jednak już ci, którzy są w trakcie realizacji projektu unijnego wiedzą, że sama decyzja o przyznaniu dotacji to czasem dopiero początek trudnej drogi. Paradoksalnie bowiem działanie 8.1, którego celem jest finansowe wsparcie młodych przedsiębiorstw, wymaga od beneficjentów zaangażowania sporych środków własnych na poczet przyszłych refundacji. Tymczasem dotacja jest skierowana do najmniejszych firm, które działają poniżej jednego roku, a więc firm o praktycznie znikomych zdolnościach kredytowych w ocenie większości banków.

Wnioskodawcy stają więc przed dylematem poświęcenia własnych oszczędności nie tylko na sfinansowanie wkładu własnego i towarzyszących projektowi kosztów niekwalifikowanych, ale także na opłacanie wszystkich etapów realizacji, gdyż dotacja wypłacana jest na zasadzie refundacji. Najtrudniejsze jednak pozostaje kontynuowanie realizacji projektu w sytuacji opóźnień w wypłatach kolejnych transz dotacji. Taka sytuacja jest dość powszechna i bywa dla firm szczególnie trudna.

Dla przedsięwzięć bez zgromadzonego kapitału może stać się wręcz przyczyną utraty płynności finansowej i w efekcie uniemożliwić dalsze prowadzenie projektu w wyznaczonych umową ramach. Należy mieć na uwadze fakt, że niezrealizowanie poszczególnych celów projektu lub odchylenia od harmonogramu rzeczowo-finansowego mogą skutkować nawet wypowiedzeniem umowy dotacji
i koniecznością zwrotu wypłaconych transz.

– Nabór wniosków trwa do końca września 2010 roku. Poza stworzeniem wyjątkowego pomysłu na e-biznes, przedsiębiorcy powinni również dokładnie przewidzieć i zaplanować swoją inwestycję w czasie z uwzględnieniem wszystkich wpływających na nią czynników tak, by ich płynność finansowa była zapewniona – zachęca Jacek Jabłoński, dyrektor ds. analiz w Capitales.

Takie projekty nie tylko otrzymują szansę dotacji, ale także możliwość uzyskania dodatkowego finansowania. Dobrze opracowana dokumentacja oraz dokładne oszacowanie potrzeb inwestycyjnych pozwalają na skuteczne pozyskanie środków na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych oraz niezakłóconą realizację działań, gdy wypłata transzy opóźnia się. Wbrew powtarzanym opiniom pozyskanie dodatkowego finansowania dla start up’ów, w szczególności realizujących projekty w działaniu 8.1, jest możliwe.

– Przekonaliśmy się o tym sami wdrażając projekt w ramach POIG 8.1. Jego realizacja wymagała zaangażowania sporych środków własnych – wspomina Tomasz Matujewicz. – Wówczas zdaliśmy sobie sprawę, że w podobnej i gorszej sytuacji znajdują się firmy, które z powodu braku środków, opóźnień w wypłatach transz dotacji oraz braku dostępności dodatkowego finansowania mogą zakończyć inwestycję fiaskiem. W rezultacie stworzyliśmy ramy produktu Pożyczka Innowacja, który następnie wdrożyliśmy wraz z międzynarodową instytucją finansową. Jest to rozwiązanie dedykowane dla firm, które realizują projekty POIG 8.1 i 8.2.

Dotychczasowi beneficjenci działania 8.1 już korzystają z dodatkowego finansowania. Przykłady dwóch firm potwierdzają nie tylko możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia ale też powagę kłopotów, na które natrafiają przedsiębiorcy. Firma one99 zaprojektowała usługę rezerwacji internetowych Zapiso.pl. Pozwala ona rezerwować przez internet lub z telefonu komórkowego wizytę u lekarza, kosmetyczki lub innych specjalistów. Przychodnie stomatologiczne, lekarskie, salony urody zyskują cenne narzędzie do lepszej obsługi klientów oraz do promocji w internecie. Ich klienci mogą łatwiej odszukać właściwego specjalistę, znaleźć w jego grafiku dogodny termin oraz dokonać rezerwacji o dowolnej porze. Zapiso.pl przypomina też o wizytach sms’ami lub pocztą elektroniczną. Projekt o wartości ponad 900 tys. zł otrzymał dotację w 2008 roku, a zakończenie prac będzie miało miejsce w roku 2010. W celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu firma starała się o kredyt. Rozmawiała z kilkoma bankami, rozmowy z jednym były bardzo zaawansowane.

– Właściwe „dogrywaliśmy” już warunki finansowe i szczegóły umowy, kiedy pewnego dnia, po kilku miesiącach rozmów, otrzymaliśmy informację z banku, że nie udzielą nam kredytu. Tylko tyle, żadnego wyjaśnienia – mówi Wojciech Kuroczycki, prezes one99. – To był trudny moment, żeby móc realizować projekt musieliśmy sięgnąć do własnych oszczędności i zabezpieczyć projekt własnym majątkiem.

Jednak nawet to nie pozwoliło firmie zapomnieć o kwestii finansowania projektu. Długi okres pomiędzy rozliczeniem poszczególnych etapów projektu, a wypłatą środków dotacyjnych powodował ciągłe zmagania z płynnością finansową.

– Pewnego dnia przypadkiem trafiła w nasze ręce ulotka firmy Capitales skierowana do beneficjentów 8.1 – mówi Wojciech Kuroczycki. – Po naszych wcześniejszych doświadczeniach byliśmy sceptyczni, ale postanowiliśmy sprawdzić. Tym razem czekała nas miła niespodzianka. Sprawny i rzeczowy proces decyzyjny, bez zbędnej biurokracji , rozsądna forma zabezpieczenia pożyczki – to najważniejsze dla nas zalety Pożyczki Innowacja.

Komtek Sp. z o.o. wdraża rozwiązanie z obszaru e-learningu mobilnego oraz elektronicznych badań ankietowych z wykorzystaniem technologii GSM. Projekt o wartości 950 tys. zł otrzymał dotację w roku ubiegłym a zakończy się w listopadzie 2010 r. Do chwili obecnej firma zrealizowała ok. 70% projektu. Został on sfinansowany zaliczką dotacji oraz środkami własnymi. Pozostałą część firma próbowała pozyskać z kredytu bankowego.

– Zwróciliśmy się o pomoc do Capitales w celu poprawy płynności finansowej. Wiedzieliśmy, że nie ma sensu tracić dalej czasu na szukanie oferty na własna rękę. Nasz projekt zyskał uznanie Capitales, a my finansowanie pomostowe, niezbędne do ukończenia realizacji – mówi Michał Tymczyszyn.

Dobry pomysł na e-biznes i odpowiednie przygotowanie dokumentacji to recepta na pozyskanie dodatkowego finansowania, które nie tylko jest dostępne dla start up’ów, ale dzięki wyjątkowej konstrukcji jest bardzo atrakcyjne. Nawet w przypadku finansowych trudności są rozwiązania, które pozwolą na ukończenie projektu.

Capitales jest firmą doradztwa finansowego specjalizującą się w ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wiedza finansistów Capitales dotycząca oceny ryzyka i analizy finansowej pozwala zaoferować kompleksowe wsparcie w doborze rozwiązań finansowych dla firm. W ofercie Capitales znajduje się finansowanie inwestycji, finansowanie bieżącej działalności, zabezpieczenia finansowe oraz optymalizacja kosztów. Więcej o Capitales na www.capitales.pl.

Mogą Cię również zainteresować