Sieć sprzyja lepszym I Forum eCommerce w Polsce

przez Katarzyna Wagner
1111 odsłony

 
W styczniu br. w Warszawie odbyło się I Forum eCommerce w Polsce, zorganizowane przez American Chamber of Commerce oraz Amway Polska. W styczniu br. w Warszawie odbyło się I Forum eCommerce w Polsce, zorganizowane przez American Chamber of Commerce oraz Amway Polska.

 

W dwóch panelach dyskusyjnych nad perspektywami handlu i biznesu w internecie debatowali specjaliści z różnych dziedzin wiedzy, a także praktycy e-commerce i badacze tego zjawiska. Moderatorem dyskusji był Tomasz Lis.

I Forum E-commerce w Polsce pomyślane było jako miejsce wymiany idei i sposobność do dyskusji wokół przeszkód w rozwoju e-biznesu w Polsce. Walorem forum było spojrzenie interdyscyplinarne, nieograniczone do wiedzy z zakresu IT czy zarządzania sprzedażą, umożliwiające analizę e-commerce jako nowej jakości, która zmienia człowieka i jego świat. I Forum umożliwiło również pokazanie sukcesu młodych informatyków i polskiej myśli technicznej czy biznesowej. Sformułowano i przedstawiono stronie rządowej wiele wniosków dotyczących przeszkód w rozwoju nowej ekonomii w Polsce: głównie prawnych i administracyjnych.

Panel A:

E-Commerce: wygoda czy konieczność? Nowa gospodarka czy nowy marketing? W panelu uczestniczyli: Dominik Batorski – socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Rafał Ohme – psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, dr Krzysztof Pawłowski – rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Marcin Pery – wiceprezes zarządu Gemius SA, Ryszard Petru – główny ekonomista BPH SA, Alina Prawdzik – dyrektor generalny eBay Polska, Michał Siciarek – partner w Kancelarii Prawniczej Łaszczuk & Wspólnicy, Paula Wąsowska – dyrektor ds. rozwoju rynku w Business Solutions Group Cisco Systems.

Początki nowej gospodarki

Według dr Krzysztofa Pawłowskiego, rektora Wyższej Szkoły Biznesu z Nowego Sącza, e-commerce to nie tylko handel, ale biznes, który opiera się na internecie. E-commerce to zjawisko, które jest opoką nowej gospodarki. – E-commerce niczym się nie różni od „commerce”, tylko jest od niego lepszy, bo opiera się na lepszej komunikacji. To sposób funkcjonowania w gospodarce – mówił Marcin Pery  z Gemius SA.

Ograniczenia

Barier dla e-commerce nie brakuje zwłaszcza w naszej części Europy. Główną przeszkodą w rozwoju jest według Marcina Pery nie tyle dostępność czy parametry internetu, co logistyka dostaw, usługi kurierskie. Przedstawiony podczas panelu materiał firmowy pokazał, że problem nie dotyczy jednak firm, które kwestie logistyczne rozwiązały, zanim zdecydowały się na biznes w sieci. Bez odpowiedniego zaplecza w rzeczywistości „naziemnej” trudno o sukces w rzeczywistości wirtualnej.

 

Mogą Cię również zainteresować