Internet zrewolucjonizuje podejście do inteligentnych miast

przez Marek Wyrzychowski

Inteligentne zarządzanie infrastrukturą miejską jest coraz bardziej efektywne. Czujniki, które informują, gdzie i kiedy trzeba opróżnić pojemniki na śmieci i przekazują sygnał do sortowni oraz centrów recyklingu, obniżając koszty i optymalizując wykorzystanie zasobów.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

To przykład jak działają inteligentne miasta. Według ekspertów Schneider Electric to właśnie technologie Internet of Things sprawią, że budowa inteligentnych miast będzie szybsza i możliwa na szeroką skalę.

Na całym świecie różne kraje i miasta poszukują sposobów na wykorzystanie technologii w celu stworzenia czystszego i zdrowszego środowiska miejskiego, w którym żyje się przyjemniej. – Rozwiązanie problemów pojawiających się w momencie, gdy duża liczba ludzi dzieli tę samą przestrzeń, nie jest luksusem, lecz koniecznością. Dziś patrzymy na wprowadzanie technologii IoT jak na innowację, ale te rozwiązania staną się w przyszłości standardem. Dziesięć lat temu rozwiązania z obszaru administracji elektronicznej były czymś niesamowitym, teraz to nasza codzienność mówi Jacek Łukaszewski, prezes zarządu w Schneider Electric.

Internet rzeczy (IoT) przyspieszy rozwój inteligentnych miast

Internet of Things oferuje wprowadzanie nowych rozwiązań do miast w celu realizacji wspomnianej wizji. Ich wprowadzenie jest podstawowym elementem zmiany środowiska miejskiego nazywanej Smart Cities. Projekty te składają się często z wielu pod-projektów, dotyczących zazwyczaj inteligentnych rozwiązań z obszaru energetyki, gospodarki wodnej, transportu, gospodarowania odpadami, administracji elektronicznej i wielu innych dziedzin. Jednak podobnie jak w przypadku innych prognoz analityków, tempo wzrostu i wartość inwestycji nie osiągnęły przewidywanego poziomu (choć wskaźniki wciąż dynamicznie rosną).

Filozofia realizacji projektów w oparciu o rozwiązania IoT zyskała na popularności wraz z nagłym spadkiem cen łączności sieciowej i transferu danych oraz obniżeniem kosztów i energochłonności sensorów. Wiele projektów w obszarze IoT opiera się na rozbudowanych sieciach czujników skomunikowanych za pośrednictwem systemu generującego raporty o każdym typie zgromadzonych danych.

Opierając się na ogólnej wizji wyznaczonej przez władze miast, organizacje zajmujące się opracowywaniem strategii działań odpowiadających na konkretne problemy, wdrażają coraz więcej rozwiązań IoT, które umożliwiają realizację ich projektów. – Takie podejście pozwala na prostsze, szybsze i mniej ryzykowne osiąganie wyznaczonych efektów. Co więcej, już dziś widzimy, że sprawdza się ono w praktycedodaje Jacek Łukaszewski.

Miasta poszukują najlepszych rozwiązań

Celem na przyszłość jest skomunikowanie projektów IoT obejmujących nie tylko pojedyncze miasta, ale łączące wiele miast ze sobą. Być może będziemy komunikować miasta ponad granicami państw, pozwalając na osiągnięcie optymalnej wydajności i oszczędności, przy maksymalnych korzyściach dla mieszkańców i biznesu. – Wiemy, że nowe technologie nie rozwiążą wszystkich problemów i nie powinniśmy tego od nich oczekiwać. Jednak odpowiednio zastosowane rozwiązania technologiczne mogą pomóc zaspokoić najbardziej palące potrzeby, oferując trwałą poprawę jakości życia, większy dobrobyt i wyższą wydajność mówi Łukaszewski.

W Polsce zrealizowanych zostało już kilkanaście projektów, które obejmują tylko niektóre obszary inteligentnego miasta. Z raportu „Miasto Przyszłości” wynika, że w ostatnich latach 58% inwestycji w polskich miastach stanowił zintegrowany system monitoringu wizyjnego. W dalszej kolejności 45% inwestycji to ogólnodostępne strefy wi-fi i aplikacje lub platformy internetowe dla mieszkańców, umożliwiające partycypację w życiu miasta. Z kolei 17% realizowanych inwestycji związanych było z obszarem budownictwa.

Technologie Internet of Things wprowadzą jeszcze łatwiejsze udogodnienia dla zarządzających miastami oraz przyśpieszą ich rozwój. W Polsce wizja inteligentnych miast jest realizowana przez konsorcjum firm zrzeszonych w ramach projektu „Polskie Miasto Przyszłości”. Jest to otwarta platforma rozwiązań dla miast, oferująca komplementarne wobec siebie rozwiązania w trzech kluczowych dla budowy Smart Cities obszarach: bezpieczeństwo, transport, komunikacja, edukacja, kontakt z mieszkańcem.

– W celu zapewnienia nowoczesnej, wielokanałowej komunikacji między mieszkańcami a samorządem, należy sięgnąć po najnowsze rozwiązania z dziedziny IT. Projekt Polskie Miasto Przyszłości jest odpowiedzią na tę potrzebę. Ponadto, przyczynia się również do budowania świadomości wśród społeczeństwadodaje Jacek Łukaszewski.

Mogą Cię również zainteresować