Jak polscy użytkownicy internetu korzystają z bankowości online?

przez Agnieszka Porycka
410 odsłony

Gemius SA prezentuje wyniki kolejnej edycji badania „Finanse i plany finansowe polskich internautów”. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące produktów i usług oferowanych przez polskie banki, w tym korzystania z bankowości online.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Internautów zapytano również o postrzeganie bezpieczeństwa operacji finansowych dokonywanych online oraz zalety i wady tego typu dostępu.

Korzystanie z internetu do obsługi konta bankowego

Najbardziej popularnym produktem finansowym wśród polskich użytkowników internetu jest niezmiennie konto osobiste – jego posiadanie zadeklarowało blisko 2/3 wszystkich badanych. Z kolei posiadanie konta oszczędnościowego zadeklarowało 28%. badanych. 67% tych, którzy korzystają z powyższych usług obsługuje je przez internet. Respondenci pytani o wykorzystywane funkcjonalności konta internetowego najczęściej wskazują sprawdzanie jego stanu, wykonywanie przelewów jednorazowych oraz sprawdzanie historii transakcji. Popularne, szczególnie wśród młodych internautów, są doładowania telefonu komórkowego.

Respondentów poproszono o wskazanie trzech najważniejszych zalet bankowości online. Najczęściej wymieniano możliwość wykonywania operacji bankowych o dowolnej porze (38%), oszczędność czasu (38%), stała i nieograniczona kontrola (32%) oraz możliwość załatwienia wszystkich formalności bez wychodzenia z domu (31%). Internauci są zadowoleni z obsługi konta przez internet – 47% respondentów nie spotkało się z żadnymi problemami podczas używania tej usługi. Jeśli napotykali trudności, najczęściej był to niedziałający serwis banku (17% wskazań). 16% wskazywało trudności ze znalezieniem wszystkich opcji, z których chcieliby skorzystać w danym momencie.

Poczucie bezpieczeństwa

Wyniki badania pokazują, że banki dbają o bezpieczeństwo swoich przelewów. Podobnie, jak w poprzedniej fali badania, banki chętnie oferują możliwość uwierzytelniania transakcji hasłem wysyłanym SMS (obecnie 40% internautów, w ten sposób autoryzuje transakcje, w poprzedniej fali – 38%) natomiast spada odsetek internautów, którzy wykorzystują kody jednorazowe (obecnie 19%, w poprzedniej fali 20%).

Tylko 15% nie ma żadnych obaw w trakcie korzystania z usług banku przez internet. Osoby, które zauważają ryzyka związanie z korzystaniem z bankowości online, najczęściej wymieniają: możliwość włamania się do konta internetowego (54%), ryzyko utraty dostępu do konta związane z przejęciem dostępu do loginu i hasła (47%) oraz możliwość kradzieży danych osobowych (36%).

Mimo stosowanych przez banki sposobów autoryzacji transakcji online w porównaniu do poprzedniej fali badania zwiększył się odsetek osób, które wybierają osobiste wizyty w banku, ponieważ obawiają się o bezpieczeństwo swoich pieniędzy podczas wykonywania przelewów internetowych (IV fala – 32%, V fala – 36%). W porównaniu do poprzedniej fali badania zwiększył się odsetek osób, które wybierają osobiste wizyty w banku, ponieważ obawiają się o bezpieczeństwo swoich pieniędzy podczas wykonywania przelewów internetowych (IV fala – 32%, V fala – 36%).

Dostęp do konta

Obsługując swoje konto online respondenci najczęściej wykorzystywali popularne przeglądarki internetowe: Internet Explorer (37%) i Firefox (36%). Natomiast
14% badanych obsługuje swoje konto online za pomocą telefonu komórkowego.

Plany internautów

Plany korzystania z dostępu internetowego w przyszłości deklarowała jedna trzecia badanych. Osoby w wieku 18-34 lata (21%) i osoby z wyższym wykształceniem
(10%) są bardziej zainteresowane skorzystaniem z takiej możliwości niż osoby starsze (6%) i osoby gorzej wykształcone (7%).

Metodologia badania

Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet CAWI (kwestionariusz internetowy). Ankiety emitowane były losowo od 18 do 30 marca 2011 roku. Zebrano 4500 kwestionariuszy wypełnionych przez użytkowników internetu, w wieku co najmniej 18 lat.

Mogą Cię również zainteresować