Jak to jest z narcystycznym menadżerem?

przez Maciej Badowski

Czy jako menadżer jesteś narcyzem? Jesteś przekonany o swojej wielkości i koncentrujesz się głównie na sobie? Wiedz, że takim zachowaniem zaburza się komunikację w zespole i sprawia, że grupa podejmuje coraz to gorsze decyzje.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Dwie badaczki z Uniwersytetu Amsterdamskiego Femke Ten Velden postanowiły sprawdzić, jaki wpływ na funkcjonowanie organizacji będzie miał lider o typowo narcystycznej osobowości. W tym celu wszystkich 150 zgromadzonych badanych podzieliły na trzy osobowe zespoły. W każdym wyznaczono lidera i każdy zespół dostał dokładnie takie samo zadanie. Chodziło o wybranie najlepszego kandydata do pracy. Zabawa polegała na tym, że każdy w zespole dostał inne fragmenty danych o kandydatach. Dopiero zebranie wiedzy w całość pozwalało na wybranie rzeczywiście najlepszej osoby.

Po eksperymencie oraz oszacowaniu tego, którzy liderzy byli bardziej narcystyczni okazało się, że choć członkowie zespołu narcystycznych szefów postrzegali ich jako skutecznych, to w rzeczywistości, wybierano w tych zespołach najgorszych kandydatów. Szef, który miał bardzo narcystyczne usposobienie, nie dopuszczał innych opinii, forsował swoje zdanie i w efekcie blokował przepływ informacji. Zatem z badania wynika, że pomimo tego, iż pracownicy takich szefów oceniają jako efektywnych, to w gruncie rzeczy wcale tak nie jest. Jest wręcz odwrotnie.

Mogą Cię również zainteresować