Narodowy Spis Powszechny 2011

przez Katarzyna Wagner

1 kwietnia br. rozpoczyna się spis powszechny. Po raz pierwszy odbędzie się on także przez internet. Jak podaje dyrektor centralnego biura spisowego GUS, dzięki wykorzystaniu nowych technologii koszt spisu będzie niższy, wyniesie pół mld zł.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Spis będzie podzielony na kilka etapów. Od 1 kwietnia do 16 czerwca potrwa tzw. samospis internetowy, z którego mogą skorzystać wszyscy. W kolejnym etapie, od 8 kwietnia do 30 czerwca, telefonicznie spis będą przeprowadzać ankieterzy. W tym samym okresie bezpośrednie wywiady przeprowadzą rachmistrzowie spisowi.

Spis będzie zdecydowanie różnił się od poprzedniego, tego z 2002 roku. Przewidywane są cztery sposoby pozyskiwania danych: rejestry administracyjne, internet, wywiad telefoniczny oraz tradycyjny wywiad, przeprowadzany w domach mieszkańców przez rachmistrzów, przy czym rachmistrzowie będą wyposażeni w elektroniczne terminale, za pomocą których będą wypełniali formularze.

GUS podczas spisu będzie stosował także technologię GIS, aby dbać o kompletność spisu. Zarówno dyspozytorzy w województwach, jak i rachmistrzowie w gminach, będą dysponowali cyfrowymi mapami, które będą dostępne na komputerach, jak i na ekranach terminali. To będą zdjęcia satelitarne bądź lotnicze z naniesionymi na nie adresami. Dzięki temu rachmistrz będzie wiedział, które budynki jeszcze musi odwiedzić. Dodatkowo, po kliknięciu na dany budynek na ekranach będą wyświetlały się adresy mieszkań oraz nazwiska osób, które tam mieszkają.

Dane w momencie wprowadzania ich do terminala będą szyfrowane i przesyłane radiowo do centralnej bazy danych. Do tej bazy danych będą trafiały także wypełnione przez Polaków formularze internetowe. Spis zostanie przeprowadzony równocześnie, jako badanie pełne i badanie reprezentacyjne, na dwóch rodzajach formularzy. Aby skorzystać ze spisu za pomocą internetu, trzeba będzie wejść na stronę internetową: www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl. Następnie trzeba wybrać zakładkę „formularz elektroniczny”.

W ramach spisu zostaną zebrane dane obejmujące m.in.: charakterystykę terytorialną, demograficzną, ekonomiczną i edukacyjną, a także migracje wewnętrzne i zagraniczne oraz charakterystykę etniczno-kulturową, ale też niepełnosprawność czy wzajemne relacje członków gospodarstwa domowego, rodziny i charakterystykę mieszkań i budynków.

Mogą Cię również zainteresować