Polskie firmy sprzedaży bezpośredniej ratują zabytki architektury

przez Maciej Maciejewski
483 odsłony

Zainicjowano akcję dobroczynną rycerzy templariuszy i firm marketingu sieciowego. Firmy tradycyjne chętnie angażują się w sponsoring kultury i sztuki oraz działań na rzecz edukacji i nauki.

Wspólnie z polskimi rycerzami templariuszami pod patronatem Network Magazynu, rozpoczynamy nową akcję branżową, dzięki której światowej klasy zabytkom architektonicznym pomogą polskie firmy działające w segmencie sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego.

Z Betlejem do Katowic

Polscy templariusze z Przeoratu im. Księcia Henryka Brodatego Najwyższego Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej (O.S.M.T.H.) rozpoczęli nowe przedsięwzięcie charytatywne. Decyzja o zainicjowaniu akcji dobroczynnej „Światło w Betlejem” nastąpiła pod wpływem prośby skierowanej do panewnickich braci franciszkanów przez gwardiana klasztoru franciszkanów z Betlejem – o. Jerzego Kraja, OFM, który na co dzień opiekuje się betlejemską Bazyliką Narodzenia Pańskiego.

O. Jerzy Kraj prosi o pomoc w sfinansowaniu oświetlenia tej jednej z najważniejszych dla wszystkich chrześcijan bazyliki na świecie, z której każdej Wigilii transmitowana jest pasterka. List z prośbą dotarł najpierw z Betlejem do bazyliki panewnickiej, której prowincjał o. Ezdrasz Biesok, OFM jest również protektorem duchowym polskich templariuszy. Kiedy o potrzebie dowiedzieli się rycerze, których przecież średniowieczny rodowód i potęga sięgają Ziemi Świętej, bez wahania podjęli decyzję o wsparciu i zorganizowaniu akcji zbiórki pieniędzy. Jednak tym razem, swoje kolejne przedsięwzięcie zdecydowali się rozszerzyć terytorialnie i fundusze na „Światło w Betlejem”  będą zbierane przez templariuszy wśród jego wszystkich rycerzy działających obecnie na całym świecie.   

Ponad podziałami

Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem  wybudowana jest ponad grotą, uważaną za miejsce narodzin Jezusa. Ten kościół jest jedną z najstarszych chrześcijańskich świątyń, w której odprawiane są nabożeństwa, ale pielgrzymują do niej także wyznawcy islamu i judaizmu, bowiem postaćJezusa występuje również w ich wierzeniach. Nic w tym dziwnego – w końcu to tu znajdował się żłobek, w którym Maria złożyła Jezusa po porodzie. Pierwotny, wzniesiony w IV w. przez cesarza Konstantyna, został znacznie przebudowany około 530 r. przez Justyniana. Za czasów Saladyna Arabowie odnosili się do kościoła z należytym szacunkiem. Po pokonaniu egipskiego sułtana przez Mameluków w XIII w. i dojściu do władzy okrutnego Bajbarsa rozpoczął się długi okres bezczeszczenia i zaniedbania świątyni. Sporadyczne remonty, plądrowanie, trzęsienie ziemi w 1834 r. i pożar w 1869 r., który zniszczył wystrój groty – wszystko to odegrało ponurą i niszczącą rolę. Zimą kościół jest otwarty w godz. 8.00-17.00, latem od 7.00 do 18.00, a za wstęp nie pobiera się opłaty.

Bazylika jest piękna w swej prostocie, lecz niestety brakuje jej dobrego oświetlenia. Przygotowany przez włoską firmę specjalizującą się w tego typu przedsięwzięciach projekt systemu oświetlenia będzie efektywny, czyli dający mocne i dobre światło, estetycznie wkomponowany w architekturę i wystrój wnętrza świątyni oraz oszczędny w zużyciu energii elektrycznej. Na jego realizację potrzeba ok. 50. 000 euro i  bez pomocy ludzi dobrej woli nigdy nie będzie ona mogła zostać zrealizowana.

MLM a CSR


– Polskie firmy sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego chętnie pomagają potrzebującym. W nasze dotychczasowe akcje zrealizowane wspólnie z Network Magazynem zaangażowały się już firmy Akuna, A.T.W. Products, Betterware, Finclub i Mentor Cosmetics. Dzięki firmom AMC Alfa Metalcraft i FM GROUP nasi podopieczni, trzydzieścioro dzieci ze Świetlicy Środowiskowej św. Wojciecha w Katowicach, pojedzie w te wakacje na kolonie. Teraz branża ma możliwość wykazać się wspierając kulturę i sztukę najwyższych lotów i pomóc światowej sławy zabytkowi architektonicznemu. Po wstępnym przedstawieniu projektu akcji już kilka polskich firm wyraziło gotowość wzięcia w niej udziału. Dlatego planujemy, aby po zebraniu pieniędzy przygotować specjalne spotkanie, podczas którego zaangażowane w przedsięwzięcie firmy i liderzy będą mogli wspólnie przekazać na ten szczytny cel symboliczny czek ojcu Krajowi – powiedział Krzysztof Kurzeja, przeor polskich templariuszy.  

Obecnie na całym świecie jest ok. 20 tysięcy templariuszy. Obok osobistych pasji rycerstwem i średniowieczem, przede wszystkim zajmują się pracą charytatywną. Polską historię O.S.M.T.H. rozpoczął w październiku 2004 roku Krzysztof Kurzeja, obecnie przeor Przeoratu im. Księcia Henryka Brodatego Najwyższego Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej. Polscy templariusze prowadzą już dwie akcje dobroczynne. Wzięli w opiekę dzieci ze Świetlicy Środowiskowej św. Wojciecha w Katowicach oraz zajmują się ochroną populacji śląskich orłów bielików, naszych ptaków herbowych.

Fundusze na pomoc dla Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem można wpłacać na konto fundacji z dopiskiem „Światło w Betlejem – Polskie firmy DS. i MLM ratują zabytki architektury”. Fundacja „Non Nobis…” ul. Czapli 7, Gliwice, konto bankowe: ALIOR Bank SA nr 39 2490 0005 0000 4500 9578 4460.

Cała wpłacona kwota zostanie przekazana ojcom w Ziemi Świętej, a templariusze wystosują każdemu darczyńcy stosowny list z podziękowaniem. Liczymy na każdą pomoc!
Jedna z najpiękniejszych polskich kolęd zaczyna się słowami: „Przybieżeli do Betlejem pasterze…”. Pomórzmy więc temu miejscu, aby móc później się tam udać i je godnie podziwiać!
CSR (ang. corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu lub inaczej odpowiedzialny biznes, oznacza dobrowolne uwzględnianie przez firmy kwestii społecznych, etycznych i ekologicznych w ich działalności gospodarczej oraz w kontaktach z pracownikami, klientami, dostawcami, społecznością lokalną i innymi interesariuszami. Odpowiedzialny biznes to taki sposób prowadzenia firmy czy branży, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością biznesową a interesem społecznym. Jest to podejście przynoszące szereg korzyści i zwiększających konkurencyjność zarówno dużych korporacji, jak i firm z sektora MŚP. Programy, projekty i inne inicjatywy oraz działania firm związane z odpowiedzialnym biznesem to dobre praktyki CSR. Według najnowszych badań Fundacji Commitment to Europe arts & business przedstawionych w „Raporcie z ilościowych badań sponsoringu kultury i sztuki”, aż 88% małych i średnich firm oraz 76% dużych przedsiębiorstw traktuje sponsorowanie sztuki jako przejaw odpowiedzialności społecznej. Lecz najważniejsze jest, iż ogólnie ujęte działania z zakresu CSR zyskują w ostatnich latach ogromne zaufanie społeczne.

Ten tekst jest jedynie fragmentem całego artykułu, który znajdziesz w wydaniu drukowanym Network Magazyn nr 19/2008

Mogą Cię również zainteresować